Тема уроку. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигукахМета: пояснити особливості правопису вигуків та пос – Тановки розділових знаків при них; удосконалювати навички правильного інтонування речень з вигуками; розвивати бажання вчити мову. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал. ХІД УРОКУ
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1. Бесіда за питаннями. – Яка частина мови називається вигуком?

– На які групи поділяються вигуки за походженням та значенням? – Назвіть вигуки, що виражають мовний етикет. – Що таке звуконаслідувальні слова?

2. Перевірка домашнього завдання. II.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ III.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ Вступне слово вчителя.

Діти, на уроці ви повинні удосконалити свої вміння знаходити вигуки у реченнях, відрізняти їх від часток, навчитися правильно писати вигуки і розставляти розділові знаки при них, аналізувати тексти щодо ролі в них вигуків, доречно використовувати вигуки у власному мовленні. IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Робота з підручником.

У парах опрацювати теоретичний матеріал, розміщений на с. 273-274, зробити висновки.

2. Тренувальні вправи.

Завдання І: переписати речення, вставляючи розділові знаки.

Пояснити значення вигуків о, ой.

1) О мій день золоторунний! Місто це а чи село? (В. Сосюра) 2) О вічне людське серце сказав комісар Данило ідучи до свого дому.

(Ю. Яновський) 3) О глядіть знову іскорка блисне ти занадто палка моя пісне. {Леся Українка) 4) Ой пташечко голубонько Соломія сплеснула руками… (О. Довженко) 5) Ну-ну Чого ж ти замовк.

(М. Кропивницький) 6) Гей ти поле колоскове молодість моя. (Б. Сосюра) Завдання II: скласти речення з вигуками ой, о, ох, ах, щоб вони виражали радість, захоплення, здивування, біль, страх. Завдання III: скласти речення з поданими вигуковими фразеологізмами.

Ось воно що; от тобі й раз; ось тобі й на; хай йому цур; так його; була не була.

3. Пояснювальний диктант.

Ярмарок Ще й сіріти надворі не починало, а під дверима мов з гучномовця: – На ярмарок! Уставайте! Благословлялося на світ.

Виткнуло заспаний писок сонце, стьобнуло промінням по луках, по степах, по садах, по левадах… І видко: аж-аж-аж ген до того ліска, куди око дістає, дорогою вози потяглися…

І кіньми, і волами, і коровами… А на возах і кури, і вівця скручена, і теля мекає, підвестись намагаючись… – Гей! Цоб!

Цабе! Н-н-но! На ярмарок!

І їдуть, і їдуть, і їдуть… І дорога вже не дорога, а строката величезна гадюка, жива й покручена, що за отой лісок, не поспішаючи полізла. (За Остапом Вишнею) Завдання IV: перебудувати речення, замінивши виділені слова вигуками. 1) Хтось у куточку раптом почав хіхікати. 2) За вікном затьохкав соловей.

3) 3 кімнати чулося голосне охання. 4) Різке нокання візника підняло на ноги весь будинок. 5) Десь за лісом глухо бамкали дзвони. V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.

Повторити відомості про частку та вигук. 2.

Виконати вправу 548.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Тема уроку. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках