Тема уроку. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична рольМета: дати поняття про дієприкметник як особливу форму дієслова; навчити учнів розпізнавати дієприкметники в реченнях, доцільно використовувати їх у власному мовленні; сприяти збагаченню словникового запасу учнів, виховувати повагу до героїчного минулого нашої батьківщини, вшанувати пам’ять загиблих співвітчизників. Обладнання: узагальнюючі таблиці “Дієприкметник”, “Порів – Няй” та “Розрізняй”, підручник. ХІД УРОКУ
І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 1. Бесіда за питаннями.

– Дайте визначення поняття “дієслово”.

– Які граматичні категорії притаманні дієслову? – Що означає прикметник? – Як змінюється прикметник?

2. Проблемні завдання.

– Скажіть, на які питання відповідають слова чарівний, ча Рувати та чаруюча; визначте, до яких частин мови вони нале Жать, які морфологічні ознаки характерні для кожного слова. II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ III.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ – Порівняйте словосполучення, що спільного і відмінного ма Ють прикметники І стовпчика і спільнокореневі слова II стовпчика? черствий хліб жовте листя прямий постріл темний ліс зчерствілий хліб пожовкле

листя спрямований постріл темніючий ліс IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Пояснення вчителя із використанням узагальнюючої таблиці “Дієприкметник”.

(Учитель може запропонувати учням прочитати теоретичний матеріал підручника, розміщений на с. 121-122. ) Дієприкметник – форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією або станом і має граматичні особливості дієслова і прикметника.

Діє + прикметник поєднує ознаки дієслова прикметника вид вказує на ознаку предмета, доконаний або недоконаний відповідає на запитання заіржавілий, іржавіючий який? яка? який? битий, бита, бите, биті час узгоджується з іменником

2. Проблемне завдання учням. – Розгляньте таблиці “Порівняй” та “Розрізняй” і скажіть, у чому полягає відмінність між прикметником та дієприкметником. Порівняй:

Дієприкметники прикметники вказують вказують на ознаку предмета за дією на постійну ознаку охолоджений напій холодний напій побілена хата біла хата занижені оцінки низькі оцінки

Розрізняй: Дієприкметники Дієприкметники, Прикметники, ут – несказаний що перейшли ворені ВІД ДІЄСЛІВ – (ще) не сказаний, в прикметники НИХ основ просіяний через сито, сидяча робота, несказанний, битий дощами дах,.. колючий дріт, невпинний, під – підписаний, перекладе – спілий кавун, писний, посівний, ний, спожитий, блис – сіяне борошно, подвійний пере – каючий, докладений, битий шлях кладний, доклад – подвоєний ний мають ознаки дієслів, виражають пос – мають суфікси виражають змінну тійні ознаки, прикметників ознаку (за дією) можуть змінюва – варений, печений ти наголос варений, печений 3. Практична робота. – Випишіть дієприкметники, ставлячи їх у початковій формі. Тільки сир одкладений гарний, а одкладена робота – погана. Дівка заплетена, а хата не метена. Зароблений сухар краще краденого бублика.

Такий, що з-під стоячого чоловіка підошву випоре. Розуму палата, а ключ від неї загублений. Не діли шкуру невбитого ведмедя. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Тренувальні вправи.

Завдання І: прочитати текст. Виписати речення з дієприкметниками. Підкреслити у виписаних реченнях члени речення, з’ясувати синтаксичну роль дієприкметників. Указати антоніми.

Пояснити правопис виділених слів. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубили зорі в гороскопі моє дитинство, вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава Горела хата. Ніч здавалась днем І захлиналась наша переправа – через Дніпро – водою і вогнем.

Гула земля. Сусідський плакав хлопчик Хрестилась баба, і кінчався хліб. Двигтів отой вузесенький окопчик, де дві сім’ї тулились кілька діб.

0, перший біль тих не дитячих вражень, Який він слід у серці залипіа! Як невимовне віршами не скажеш, Чи не німою зробиться душа?! (Ліна Костенко) Завдання II: прочитати текст, виписати дієприкметники і проаналізувати їх за схемою.

Дієприкметник Дієслівні ознаки Вид Час Прикметникові ознаки Рід Число Відмінок Бронзовий солдат

Відлитий з металу солдат застиг на гранітному постаменті, встановленому на високому кургані. Наче сама історія вихопила його з атакуючих лав хороброго вояцтва і поставила на широкій видноті, щоб люди бачили його з усіх чотирьох сторін світу. Він не стоїть, він застиг у леті, затиснувши в руках автомат, і поли його сірої шинелі, розвіяні вітром, нагадують крила орла. (За І. Гроною) VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Заповнення таблиці. – Діти, ви вивчили тему, заповніть, будь ласка, таблицю. Знаю!

Умію! VII.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
З художньої літератури чи періодичної преси виписати невеликий текст або 6-7 речень з дієприкметниками, з’ясувати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль або виконати вправу 202.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Тема уроку. Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль