Структура інтерактивного уроку (за К. М. Балютиною)Структура інтерактивного уроку (за К. М. Балютиною)

ТЕМА: повинна включати назву розділу і конкретно тему уроку, який розглядається.

МЕТА: – навчальна (включає в себе зміст пояснювальної записки та вимоги на кінець навчального року )

– розвиваюча – приоритетне місце на уроці (розвиваємо пам’ять, мислення, мовлення, уяву).

– виховна (виховуємо особисті якості – охайність, посидючість, …)

ОБЛАДНАННЯ: обов’язково наявність індивідуальної, не повинно бути багато великих, дуже яскравих картинок, різного

розміру ).

ХІД УРОКУ

І.

Актуалізація опорних знань (до 5 хв.)

А – Підготовка до сприйняття знань (коли учні нічого не знають з цієї теми ).

Б – Діагностика знань учнів з теми, що діти знають з теми.

ІІ.

Евокація ( Усвідомлення ) (до 22 хв.)

– Практична робота учнів – (фронтальна, групова, під керівництвом учнів )

– Презентація роботи.

ІІІ.

Рефлексія (до 5 хв.)

Самостійна робота учнів: (як кожна дитина засвоїла матеріал )- індивідуальні картки, диктант, …

Відповіді учнів повинні починатися словами: Я думаю…, я вважаю…, тому що…,

ІV.

Підсумок
уроку

– То як знайти?

– Яким чином?

V. Домашнє завдання

(не обов’язково в кінці уроку)

– Досліди…

– Поспостерігай…

– Розкажи батькам… і т. п.

VІ.

Оцінювання

(не обов’язково в кінці уроку)

Педагогічна оцінка, самооцінка, взаємооцінка.

Критерії самооцінки і взаємооцінки.

– Активність 3 бали

– Компетентність (знання) 3 бали

– Уміння застосовувати знання 3 бали

– Уміння співпрацювати 3 бали

12 балів

Структура інтерактивного уроку

І. Мотивація

Мета – сфокусувати увагу учнів на проблемі і викликати інтерес до обговорюваної теми.

Використати для цього можна запитання, цитати, невеличкі історії, завдання тощо. (Займає цей етап не більше як 5 % робочого часу.)

ІІ. Представлення теми та очікуваних результатів

Мета – забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто того, чого вони повинні досягти в результаті уроку й чого від них очікує вчитель. (Приблизно 5 % часу.)

ІІІ. Надання необхідної інформації

Мета – дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі виконувати практичні завдання. Це може бути міні-лекція, ознайомлення з роздатковим матеріалом.

Презентація виконаного домашнього завдання. На самому уроці вчитель може ще раз звернути увагу на інформацію, особливо на практичні поради, якщо необхідно – прокоментувати терміни або організувати невеличке опитування. (Приблизно 10 % часу заняття.)

ІV. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття

Мета – практичне засвоєння матеріалу.

Послідовність проведення цього етапу така:

– інструктування – вчитель розповідає учням про мету вправи, про правила, про послідовність дій та обсяг часу на виконання завдань; запитує, чи все зрозуміло;

– об’єднання в групи і (або ) розподіл ролей ;

– виконання завдань (учитель виступає організатором, консультантом, ведучим дискусії);

– презентація результатів роботи;

– на інтерактивну вправу відводять 60 % часу на уроці.

V.

Підбиття підсумків

Мета – обговорення задля усвідомлення зробленого на уроці. Слід повернутися до очікуваних результатів, оголошених на початку уроку.

Бажано поставити учням запитання :

– Що нового дізналися?

– Яких навичок набули?

– Як це можна застосувати в житті?

– Що сподобалося на уроці?

На цей етап відводять до 20 % часу на уроці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Структура інтерактивного уроку (за К. М. Балютиною)