Конспект уроку з геометрії в 9 класі. Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми : “Правильні многокутники”Тема уроку:Узагальнення і систематизація знань умінь та навичок з теми “Правильні многокутники.”

Мета: Закріпити та узагальнити знання, уміння та навички учнів з теми “Правильні многокутники”, вдосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язуванні задач; розвивати творчі здібності учнів, виховувати у них відповідальність за отримані знання, виховувати почуття колективізму.

Тип уроку: Презентація теми.

І. Організаційний етап. Перевірка готовності учнів до презентації.

ІІ. Оголошення теми і мети.

Вчитель:

Вивчена тема розрахована на 6 уроків. За 4 уроки вивчено основний матеріал і перед контрольною роботою потрібно нам узагальнити і систематизувати матеріал. Клас поділено на 5 груп.

Всі готували вдома питання, які отримали на попередньому уроці.

ІІІ. Презентація матеріалу теми.

І група.

1 учень. Підготовка малюнків правильного трикутника, чотирикутника та шестикутника.

2 учень. Дати означення правильного многокутника, означення центрального кута правильного многокутника, записати формулу для знаходження центрального кута.

3 учень. Знайти величину центрального кута правильного

дванадцятикутника.

4 учень. Записати формулу для знаходження внутрішнього кута правильного многокутника.

5 учень. Знайти внутрішній кут правильного десятикутника.

6 учень. Визначити кількість сторін правильного многокутника, у якого центральний кут дорівнює 20°.

ІІ група.

1 учень. Сформулювати теореми про радіуси вписаного та описаного кіл правильного многокутника.

2 учень. Записати в таблицю формули радіусів для правильного трикутника. Обчислити радіуси вписаного та описаного кола для правильного трикутника зі стороною 6√3 см.

3 учень. Записати формули та обчислити радіуси вписаного та описаного кіл для квадрата зі стороною 6 см.

4 учень Записати формули та обчислити радіуси вписаного та описаного кіл для правильного шестикутника зі стороною 4√3 см.

5 учень. За допомогою кола побудувати правильний шестикутник та правильний трикутник.

6 учень. За допомогою кола побудувати правильний квадрат та восьмикутник.

ІІІ група.

1 учень. Записати формули для обчислення довжини кола.

Обчислити довжину кола, якщо радіус дорівнює 4 см, діаметр якого дорівнює3 см.

2 учень. Записати формулу для обчислення площі круга та знайти площу круга, радіус якого дорівнює 4 см.

3 учень. Записати формулу довжини дуги т а обчислити довжину дуги, якщо радіус кола дорівнює 10 см, а градусна міра дуги 60°.

4 учень. Визначити кількість сторін правильного вписаного многокутника якщо кожна сторона стягує дугу 9η см, а радіус описаного кола дорівнює 24 см.

5 учень готував рисунки для презентації групи.

ІV група.

1 учень. Сформулювати теорему про площу круга та обчислити площу круга, радіус якого дорівнює 8 см.

2 учень. Дати означення кругового сектора та записати формулу площі кругового сектора, обчислити, якщо радіус дорівнює 6см, а градусна міра центрального кута дорівнює 30°.

3 учень. Дати означення кругового сегмента і записати формулу площі сегмента, пояснити знак ± в формулі за допомогою рисунка.

4 учень. Обчислити площу сегмента круга радіуса 12см, градусна міра якого 60°.

5 учень. Площа круга, вписаного в квадрат, дорівнює 16ηсм, знайти площу квадрата.

6 учень. Підготувати наочність для виступів товаришів.

Vгрупа. Журі презентації.

Завдання для Vгрупи:

1.Знайти довжину кола та площу круга, вписаного в ромб із діагоналями 30см і 40см.

2. Визначити кількість сторін правильного вписаного многокутника, якщо кожна сторона стягує дугу в 6η см, а радіус описаного кола дорівнює 18см.

3. Прямокутний трикутник з гіпотенузою 24 см і гострим кутом 30° вписано в круг. Знайти площу кожного з сегментів, які відтинають сторони трикутника.

ІV. Підсумок уроку.

V. Домашнє завдання. Підсумки розділу ст..74,75. Задачі №2,3,4 та індивідуально №4,5 ст.73.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Конспект уроку з геометрії в 9 класі. Узагальнення і систематизація знань, умінь та навичок з теми : “Правильні многокутники”