Тема уроку. СисТема урокутизація та узагальнення знань з теми “Дієслово”. Підсумковий урокМета: відновити в пам’яті учнів, сисТема урокутизувати та узагальнити відомості про дієслово; формувати вміння правильно писати дієслова в різних особових формах; розвивати пам’ять, увагу, логічне та образне мислення; виховувати почуття колективізму, відповідальності за справу, яку виконуєш. Обладнання: дидактичний матеріал, кодоскоп. ХІД УРОКУ
I. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ Вступне слово вчителя. Ми закінчили вивчати тему “Дієслово” з великого розділу мовознавчої науки “Морфологія”.

Сьогодні урок узагальнення

й сисТема урокутизації знань із цієї теми. Ми повторимо та закріпимо вивчене, будемо розпізнавати дієслова, визначати їх граматичні ознаки, правильно використовувати дієслова в мовленні. II.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ III. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМИ УРОКУ 1. Гра “Четверте зайве”.

– Серед ряду поданих слів знайдіть “четверте зайве”. Пояс Ніть, за якими ознаками ви групували слова. Малювати, захотіли, захований, нехтувати; прочитав, зробив би, оголошують, напишу; пробігли, мріяли, говорю, обміркували; зрозумів би, сказала б, подумали б, хай сфотографує; одягаєшся, записуємо, клеїмо, передплачують.

2.

Гра “Хто більше”. – За 5 хвилин залишіть якнайбільше фразеологізмів з дієсло Вами. І ряд – прислів’їв та приказок. (Було, та загуло. Ні сіло, ні впало. Як гукнеш, так і відгукнеться. Що посієш, те й пожнеш.) II ряд – сталих словосполучень. (Бувати в бувальцях.

Пле Кати надію. Лихо спіткало. Кидати докір тощо.) III ряд – фразеологізмів з дієсловами в неозначеній формі. (Без діла жити – тільки небо коптити. Вовків боятися – в ліс Не ходити.

Життя прожити – не поле перейти.) 3. “Перевал кмітливих”. – Відредагуйте спроектований через кодоскоп текст. Перше згадування про окуляри відноситься до XII століття. Невикликає сумніва те, що окуляри було винайдено цілком випадково.

Можливо ними користувалися преблизно так, як ми – каллейдоскопом, атже їх властивосьті оптичного прилад а було відкрито на багато пізьніше. Це зробив славетний астроном XVII століття Йоган Кеп-лер. Пройшли ще півтори сотні років, наступило XVIII столі-тя, і окуляри почали використовувать досить широко. Невідомо, коли точно зьявилися окуляри в Україні але в документах першої тритини XVII століття вони були уже добре відомі саме як оптичний прилад. (З довідника) 4. Гра “Мовознавець”. – Із попереднього тексту випишіть дієслова, виконайте мор Фологічний розбір чотирьох із них.

5. Творчий диктант. – Замініть кожне словосполучення чи тлумачення лексич Ного значення дієсловом, утвореним префіксально-суфіксальним Способом. 1) Захопитися читанням до самозабуття (зачитатися). 2) Напружуючи слух, намагатися почути щось (вслухатися, прислухатися).

3) Посадити літальний апарат на воду (приводнитися). 4) Домовитися в бесіді про спільні дії (зговоритися). 5) Зробити безбарвним (знебарвити). 6) Втратити свідомість, стати непритомним (знепритомніти).

7) Зробити досконалішим (удосконалити). 8) Досягти рівноваги у чомусь (урівноважити). 9) Усувати відчуття болю (знеболювати).

10) Робить нешкідливим (знешкоджувати). 11) Час від часу стукати по чому-небудь (постукувати). 12) Почати дуже кричати, здійняти галас (розкричатися).

6. Розгадування ребусів, кросвордів, шарад, складених учнями вдома. IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Заповнення таблиці.

Я знаю Я вмію V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготуватися до Тема урокутичної контрольної роботи, повторити відомості про дієслово.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Тема уроку. СисТема урокутизація та узагальнення знань з теми “Дієслово”. Підсумковий урок