Конспект уроку 5 клас “Робочий день. Хобі”Конспект уроку англійської мови

Клас: 5

Тема: Present Simple. Робочий день. Хобі

Мета : 1. Активізувати в мовленні учнів ЛО, введені на попередньому уроці.

2. Тренувати учнів в аудіюванні з наступним виконанням завдань на розуміння тексту.

3.Тренувати учнів у вживанні граматичного часу Present Simple.

4.Розвивати комунікативні здібності учнів.

5. Виховувати почуття взаємодопомоги.

Обладнання: Підручник, роздаткові картки, екран, проектор.

ХІД УРОКУ

І. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення

1 . Привітання і

повідомлення теми та мети уроку.

T: Good morning, boys and girls! Nice to see you! Hope you’re OK.

Our today’s topic is “My Working Day” and “Hobbies”.We’ll revise the words, listen to the text, practice in using the Present Simple tense.

2. Уведення в іншомовну атмосферу.

Фонетичне відпрацювання римування.

Учитель декламує римування, записане на дошці, клас хором повторює. Потім учні по черзі самостійно читають римування, учитель стежить за правильністю їхньої вимови.

A BUSY WEEK

On Monday we go to school,

On Tuesday we jump in the pool,

On Wednesday we write our names,

On Thursday we play our games.

On Friday we watch TV,

On Saturday we swim in the sea,

On Sunday we sing our song,

It isn’t very long.

ІІ. Основна частина уроку

1.

Повторення лексики.

Let’s review the words of the previous lesson

To play the piano, to play the guitar, to play football ( tennis, hockey, chess), to go running ( skiing, skating, swimming)

2. Робота на картках.

Divide these words into groups: 1) with THE; 2) without THE; 3) with – ING.

3. Узагальнення Present Simple.

На екрані таблиця утворення стверджувальних, питальних та заперечних речень.

4. Тренування вживання Present Simple.

Complete the interview with a junior tennis champion. Put in are, do, don’t, am, isn’t

Do ex. 1a, p.61

5. Монологічне мовлення

You’ve got the answers about Max. Now try to tell the class about him.

6. Діалогічне мовлення.

Ask and answer about Max. Work in pairs.

– How old is Max?

– He is 12.

– Where does he live?

– He lives in Kharkiv….

7. Рефлексія навчальної діяльності.

Sing a song “Head, shoulders, knees and toes”

(Діти співають і виконують рухи, дивлячись на екран)

Прослуховування тексту

Listen to the text. Be ready to do some tasks after that.

HER FIRST DAY AT SCHOOL

Polly is six and she has to go to school. She likes her first day very much. Miss Yates is very nice and the other children in her class are nice, too.

But at the end of the school day when the other children leave the classroom, Polly stays behind and waits.

Miss Yates has some work to do and she doesn’t see Polly at first, but when she looks up, she sees Polly and asks, “Why didn’t you go with the others, Polly? Do you want to ask me a question?”

“Yes, Miss Yates”, Polly says.

“What is it?” Miss Yates asks.

” What did I do at school today?” Polly asks.

Miss Yates smiles.

“W hat did you do at school today?” she says. “W h y do you ask me, Polly?”

“Because I ‘m going home now”, Polly answers, “and I have to answer my Mum’s question”.

8. Виконання післятекстових завдань

А) Учні виконують завдання 1 на картках.

Б) Listen to the text for the second time and do the task

По закінченні роботи один з учнів записує на дошці ключі, учитель і решта класу перевіряють їхню правильність і в разі потреби виправляють помилки. Учитель оцінює роботу учня, який працював біля дошки.

ІІІ. Заключна частина уроку

1. Домашнє завдання.

Ex. 3 p. 61

2. Підведення підсумків уроку

Now tell me, please, what you’ve learned to do at today’s lesson?

Was it difficult for you to work during the lesson? You’ve worked hard. Your marks are…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Конспект уроку 5 клас “Робочий день. Хобі”