Конспект уроку..Практичне повторення. Виготовлення виробів на замовлення. Виготовлення хомутів’&;;#039

Дата проведення:_________________________

Тема уроку: Практичне повторення. Виготовлення виробів на замовлен-

Ня. Виготовлення хомутів.

Мета уроку: вдосконалення практичних умінь і навичок ручної та меха-

Нічної обробки металу: розмічання матеріалу, рубання мета-

Лу, обпилювання металу, правки та гнуття, технології сверд-

Ління; формування навичок самостійного орієнтування в зав-

Данні, вмінню читати технологічну карту, креслення деталі,

Складати план виготовлення виробу; розвивати логічне і

Просторове мислення; розширювати

технічний кругозір; ко-

Регувати моторику кістів рук; виховувати бережне ставлен-

Ня до інструментів, матеріалів, пристосувань, позитивне став-

Лення до праці; привчати до самостійності в роботі.

Обладнання: Інструкції з ТБ №5, №9, №10, №11, зразок виробу, техноло –

Гічна карта, план роботи, труби різних діаметрів, плакати

“Організація робочого місця при ручній обробці металу”,

“Свердління”, ” Будова штангенциркуля”.

Словникова робота: хомут, рисувалка, припуск, штангенциркуль, ноніус,

Штанга, шкала, глибиномір, дюйм.

Тип уроку: урок вдосконалення практичних

умінь і навичок ручної об-

Робки металу.

Хід уроку

І. Організаційна частина:

– підготовка учнів до уроку;

– нервово – психологічна підготовка;

– перевірка присутності учнів;

– призначення чергових;

– повідомлення теми і мети уроку.

ІІ. Основний етап уроку:

1.1. Спеціальна пропедевтика

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C} С л ю с а р

{C}

Слюсар –

Ремонтник

Слюсар механо-

Складальних

Робіт

Слюсар –

Інструментальщик

Слюсар –

Сантехник

Автослюсар

Розглянемо основні напрямки роботи слюсара – сантехника.

Слюсар – сантехник одна з найбільш розповсюджених професій в сфері

Житлово – комунального господарства, він виконує роботи по обслугову-

Ванню, налагодженню, ремонту системи опалення, водопостачання, системи

Санітарно-технічного обладнання. Робітник цієї професії повинен знати будову різноманітних вузлів і механізмів санітарно-технічного обладнан-

Ня, його призначення і застосування, користуватись контрольно-вимірюва-

Льними інструментами.

Одним з таких інструментів є штангенциркуль. Штангенциркуль приз-

Начений для вимірювання лінійних розмірів, зовнішнього і внутрішнього

Діаметрів, товщини, довжини, глибини тощо.

Він складається із штанги з масштабною лінійкою і двома нерухоми-

Ми губками. По штанзі переміщується рамка з ноніусом і двома рухоми-

Ми губками. Глибину отворів, пазів або виступів вимірюють висувним

Глибиноміром.

( Учням дається завдання заміряти зовнішній і внутрішній діаметри за-

Готовки, глибину отвору, товщину стінки. Таким чином, учні практично вдосконалюють навички роботи з штангенциркулем. Визначені розміри записують в зошиті.)

ФІЗПАУЗА

(комплекс вправ на зняття напруги кістів рук, зору)

На сьогоднішньому уроці ми будемо виготовляти виріб на замовлен-

Ня, який називається хомут.

Для чого призначений цей виріб?

Хомут закріплюють на місці незначного пориву труби, для того щоб

Усунути витік води. В залежності від зовнішнього діаметра труби підби-

Рають відповідний хомут.

Як визначити зовнішній діаметр труби?

Для визначення зовнішнього діаметру труби необхідно штангенциркулем

Заміряти її діаметр.

Як визначити довжину кола?

Довжину кола (ℓ ) визначаємо за формулою

ℓ = ПД

ℓ – довжина, П – 3,14 – математична величина, Д – діаметр труби.

Визначивши довжину кола, добавляємо 60 мм на ” заплечики”.

1.2. Інструктаж з правил техніки безпеки за інструкціями №5, №9, №10, №11.

1.3. Практична робота.

Інструктаж до практичної роботи проводжу згідно аналізу зразка виробу, читання технологічної карти.

(Технологічна карта додається.)

Учні самостійно підбирають трубу відповідного діаметра, штангенцир-

Кулем заміряють її зовнішній діаметр, визначають за формулою ℓ=ПД

Довжину кола, до визначеної величини добавляють 60 мм на ” заплечи-

Ки”. Таким чином визначають довжину заготовки на виготовлення виро-

Бу. Потім за технологічною картою виготовляють хомут.

План виготовлення хомута:

1. Дібрати заготовку.

2. Визначити зовнішній діаметр труби, довжину кола.

3. Вирубати заготовку.

4. Обпиляти заготовку.

5. Зігнути ” заплечики ” хомута.

6. Зігнути хомут на оправці.

7. Накернити центр отвору.

8. Просвердлити отвір.

В ході виконання практичної роботи здійснюю контроль за правиль-

Ністю виконання слюсарних операцій, дотриманням правил техніки без-

Пеки.

Здійснюю індивідуально-корекційну роботу з учнями, які потребують

Допомоги.

ІІІ. Заключна частина:

А) словникова робота – закріплення нових слів;

Б) аналіз виконання практичної роботи;

В) оцінка правильності виконання слюсарних операцій, якості роботи та

Дотримання правил техніки безпеки;

Г) аналіз роботи з виявленням недоліків і способів їх усунення;

Г) виконання санітарно-гігієнічного режиму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Конспект уроку..Практичне повторення. Виготовлення виробів на замовлення. Виготовлення хомутів’&;;#039