Хімія плюс екологія

Позакласний захід з хімії
На тему:

Завдання заходу:

ознайомити з причинами виникнення екологічних проблем; з’ясувати позитивний і негативний вплив хімічної промисловості, синтетичних матеріалів та речовин на екологічний стан середовища; з’ясувати роль хімії у розв’язуванні екологічних проблем; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати, порівнювати, зіставляти, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, прогнозувати,
узагальнювати, робити висновки; розвивати вміння і навички роботи з літературними

джерелами; формувати почуття відповідальності за свої дії, які можуть спричинити негативні зміни в довкіллі; виробляти культуру мовлення, спілкування, толерантність, дружелюбність, взаємодопомогу.

Матеріали та обладнання:

Картки з малюнками: хмаринки, краплинки води, квітки; великі аркуші паперу, кольорові маркери, клей; три комплекти кольорових смужок: червоні – з переліком екологічних проблем, сині – причинами виникнення, зелені – зі способами їх розв’язування (див. додаток); екологічна й економічна карти України; таблиця самооцінювання.

Хід заходу

І. Представлення теми, завдань,

мотива Ція навчальної діяльності.

Повідомляємо учнів про те, що на їхню адресу надійшов лист без підпису. Зачитуємо його:

“Моя людино, ледве тримаюсь,

Хіба живу я? Ні, тільки маюсь!

Хочеш спитати, хто лишенько вдіяв?

Ну то послухай, хто це затіяв.

Жила я багато, у цвіті пишалась,

У синьому морі досхочу купалась,

Бджоли волосся моє колихали,

Із квітів духмяних медочок збирали.

Небо блакитне було все спокійне,

І тіло моє колись було вільне.

Горя не знала, творила добро,

Прийшла в світ людина – тільки на зло.

Не ображайся, я не про всіх.

Світ поділився на добрих і злих.

Звідки з’явилися ці “хазяї”,

Щоб грабувати надра мої?

Кинули шахти, кар’єри, канали,

Навіть “спасибі” мені не сказали!

Як же я виживу – рани стікають.

Хто їх загоїть? Хто про це знає?

Тож схаменіться, діти Землі!

Будьмо для неї усі лікарі!

Поки не стане планета здорова –

Мало надіятись тільки на Бога!

Тож починаймо процес лікування,

Кожний з нас лікар – почесне це звання.

Скажемо: “Ні!” всім убивцям природи –

Знов кришталево дзвенітимуть води.

Знову з джерел задзюрчать ручаї,

Десь соловейко заллється вночі,

Знову розкриються очі в людини –

Жити повинні рослини й тварини!”.

Запитуємо в учнів: Хто міг надіслати цей лист? Про які проблеми йдеться? Хто спричинив ці проблеми?

Після відповідей підсумовуємо, що у процесі науково-технічного розвитку людство своєю діяльністю спричинило екологічні проблеми на нашій планеті. Далі з’ясовуємо, що таке екологія.

Актуалізуємо опорні знання учнів про глобальні проблеми Землі. (Діти на комп’ютері виконують тестові завдання).

Діти називають відомі їм екологічні проблеми, які записуємо на дошці: парниковий ефект, озонові діри, глобальне потепління, виснаження надр, промислові та побутові відходи, забруднення води тощо.

Узагальнюємо: перелічене можна поділити на екологічні проблеми атмосфери, гідросфери і літосфери. Наше завдання – обговорити, наскільки причетна хімія до створення та розв’язування цих проблем.

II. Сприйняття нового матеріалу.

Роздаємо учням картки, на яких намальовані хмаринка, краплинка води, квітка. Об’єднуємо учнів у три групи, які мають завдання підготувати і доповісти про: І група “Хмаринка” – екологічні проблеми атмосфери; відповідно II група “Краплинка води” – гідросфери, а III група “Квітка” – літосфери.

Перш ніж почати роботу, учні обмінюються думками щодо екологічних проблем, виконують веселі фізичні вправи.

Ставимо такі запитання.

Якщо ви вважаєте, що треба економити воду, плесніть у долоні. Якщо вимикаєте воду, поки чистите зуби, підстрибніть. Якщо ви не спалюєте сміття, тупніть ногою. Якщо вам не подобається запах бруду, махніть рукою перед своїм обличчям.

Якщо не смітите на вулиці, сядьте. Якщо не курите і вважаєте це шкідливою звичкою, встаньте. Якщо вимикаєте світло, виходячи з кімнати, затуліть очі рукою Якщо ви ощадливо використовуєте папір, не витрачаєте його марно, підніміть руки.

Якщо, на вашу думку, охороняти навколишнє середовище – добра справа, плесніть у долоні.

Далі кожна група одержує: комплект кольорових смужок, на яких надруковано проблеми, причини та способи розв’язання екологічних проблем; плакат з відповідним заголовком.

Завдання

3 комплекту смужок вибрати лише ті, які стосуються екологічних проблем, котрі розглядає ваша група, та скласти таблиці, яка містить рубрики “Проблеми”, “Причини” та “Рішення”. Спираючись на здобуті знання та власний досвід, учні можуть заповнити таблицю. Подати свою тему у вигляді малюнка або плаката.

Представити підготовлену інформацію.

4) Виступити в ролі опонента та рецензента під час доповідей інших груп.

Учні працюють із комплексом смужок, додатковою літературою, підручником. Учитель спостерігає за роботою в групах, дає поради, відповідає на запитання, консультує, стежить за часом.

Проаналізувавши інформацію, учні узагальнюють і систематизують її, наклеюючи смужки у відповідних графах таблиці. Час роботи в групах – 25 хв.

Після цього кожна група почергово представляє малюнок і таблицю (доповідають один або два учні). Дві інші групи отримують інформацію, крім
цього, почергово виступі ь у ролях опонента та рецензента.

III. Узагальнення

Після представлення групами учнів підготовленої інформації, виступів опонентів та рецензентів пропонуємо визначити спільні екологічні проблеми для усіх трьох сфер нашої планети, а також глобальні екологічні проблеми.

IV. Підбиття підсумків.

Аналізуємо екологічну й економічну карти України. Запитуємо, як залежить екологічний стан регіонів від рівня економічного розвитку.

Звертаємо увагу учнів на те, що через забруднення довкілля внаслідок людської діяльності уражається і здоров’я людей. Кожна людина перебуває під впливом екологічних проблем. Тому кожен має усвідомити відповідальність за свій спосіб життя, за те, як його особисте життя впливатиме на життя планети. Девізом можуть бути слова:

“Пам’ятай завжди і всюди –

Навкруг тебе живуть люди.

Навколишній дивний світ

Має жити мільйони літ”.

V. Самооцінювання.

На завершення уроку видаємо учням заготовлені попередньо картки, на яких кожен ставить собі оцінку.

Критерії самооцінювання.

Активно працював: слухав, думав, обговорював (0 – 3 бали). Працював зі смужками, підручниками, додатковою літературою (0 -2 бали). Відповідав на запитання вчителя, допомагав товаришам і доповнював (0 -2 бали).

4. Складав узагальнювальну таблицю (0-3 бали).

5. Надавав пропозиції, робив висновки (0-2 бали).

Прізвище, ім’я_____ . Бал______.

VI. Домашнє завдання.

Викласти письмово свої думки щодо таких питань (на вибір).

Найважливіше, що треба зробити для збереження довкілля…. Коли я думаю про екологічні проблеми, то найнебезпечнішим мені здається….

ДОДАТОК

Екологічні проблеми (червоні смужки)

Викиди пилу і газу (CO, SO2, CO2, NH3, оксидів Нітрогену). Викиди NH3, H2S, HNO3, H3PO4, CH3COOH, хлоридів, фторидів, синильної кислоти, формальдегіду, нафталену, стирену, толуену, метанолу. Спалювання синтетичних матеріалів.

Радіоактивне випромінювання. Руйнування озонового шару. Аварійні викиди нафти, газу і води із свердловин
(СО2, H2S, SO, SO2). Тютюнокуріння. Нераціональне використання води., Забруднення водойм.

Радіоактивне випромінювання. Використання мінеральних добрив, зокрема
нітратів. Кислотні дощі. Використання хімічних засобів захисту рослин. Попіл, шлаки.

Синтетичні полімери. Утворення відходів. Порушення природних процесів у грунті.

Масове вирубування лісів. Проблеми у вугільних басейнах. Проблеми залізорудних родовищ.

Пилові викиди.

Причини Виникнення екологічних проблем (сині смужки)

Теплоелектростанції. Кольорова металургія. Чорна металургія.

Транспорт. Хімічна промисловість. Побутові відходи, сміттєзвалища.

Відходи атомної промисловості. Хлорофлуоровуглеводні (застосування в холодильних установках, кондиціонерах, аерозольних сумішах, вогнегасниках, хімчищенні, виробництві пінопластів). Гірничорудна та вугільна промисловість.

Порушення технологій буріння і випробування свердловин. Використання речовин-канцерогенів. Розвиток промисловості в Донбасі, Криворіжжі, Приазов’ї, Криму.

Сільське господарство. Автомобілебудування. Гірничодобувні підприємства.

Порушення стану грунтів унаслідок сільськогосподарської діяльності. Переробка мінеральних ресурсів. Деревообробна промисловість. Застаріле обладнання, надмірна експлуатація шахт.

Вилучення родючих земель під гірничі відведення. Порушення гідрогеологічного режиму водотоків. Видобуток корисних копалин відкритим способом.

Способи розв’язування екологічних проблем (зелені смужки)

Виготовлення будматеріалів (цегли, цементу, плитки). Виготовлення шлакоблоків, шлаковати. Покриття доріг. Фосфорошлак як фосфорне добриво.

Вторинна сировина. Утилізація. Створення полімерів, які розкладаються у природі.

Безпечні технології використання атомної енергетики. Заборона ядерної зброї. Заборона ядерних випробувань. Використання вторинних ресурсів чорних і кольорових металів.

Утилізація відходів тваринництва. Зменшення потужності підприємств. Дотримання балансу поживних речовин, кругообігу хімічних елементів.

Охорона лісів та збільшення їх площі. Оновлення устаткування забоїв. Зменшення експлуатації родовищ, дотримання техніки безпеки, зміцнення опор.

Дозування добрив. Чергування культур по роках, вирощування кормових трав. Створення гербіцидів і пестицидів, які легко розкладаються на нешкідливі сполуки.

Створення замкнутих безстічних технологій. Очисні споруди. Нейтралізатори.

Установки біохімічного очищення промислових відходів. Фільтри. Пилогазовловлювачі. Заборона (заміна, зменшення) використання хлорофлуоровуглеводнів.

Сучасні технології видобутку корисних копалин (руди, вугілля). Додержання технологій буріння, випробування та використання свердловин.

Література:

1. Дрейер О. К., Лось В. А. Экология и устойчивое развитие: Учебное пособие. – М.: Изд. УРАО. – 1997.

2. Злобін Ю. А. Основи екології. – К.: Вид. “Лібра”. – ТОВ. – 1998.

3. Основи економічної теорії // За ред. С. В. Мочерного, С. А. Єрохіна,

Л. О. Каніщенко та ін. – К.: ВЦ “Академія”. – 1997.

4. Новиков Ю. В. Экология, окружающая среда и человек: Учебное пособие для вузов. – М.: Агентство “ФАИР”, 1998.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Хімія плюс екологія