ВІДСОТКИ. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ НА ВІДСОТКИВІДСОТКИ. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ НА ВІДСОТКИ

Перевірте свої знання

Виконайте тест. На розв’язання його завдань відводиться 45 хвилин.

Під час роботи над тестом не можна користуватися будь-якими підручниками, посібниками, довідниками, калькулятором тощо.

Завдання 1-12 мають по п’ять варіантів відповіді, серед яких лише Один правильний.

Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у Бланку А.

01 Виразіть у відсотках число 0,125.

А

Б

В

Г

Д

1,25

%

12,5%

125 %

0,125 %

0,0125 %

02 Виразіть у вигляді дробу 2,45 %.

А

Б

В

Г

Д

2,45

0,245

0,0245

0,00245

245

03 Із молока одержують 10 % сиру. Скільки сиру можна одержати із 40 кг молока?

А

Б

В

Г

Д

5 кг

4 кг

2 кг

1 кг

0,4 кг

04 Визначте відсоток солі у розчині, якщо відомо, що в 300 г розчину

міститься 15 г солі.

А

Б

В

Г

Д

20%

15%

10%

5%

2%

05 Із усіх 30 учнів класу 6 є відмінниками. Який відсоток усіх учнів вони складають?

А

Б

В

Г

Д

5%

10%

15 %

20%

30%

06 Скільки сухої ромашки можна одержати із 25 кг свіжої, якщо вона при сушінні втрачає 84 % своєї маси?

А

Б

В

Г

Д

21 кг

18 кг

16 кг

8 кг

4 кг

07 Якщо 13 % х = 65, то х дорівнює

А

Б

В

Г

Д

5

50

500

750

845

08 Скільки води треба долити до 7,5 кг 12%-го розчину, щоб отримати 10%-й розчин?

А

Б

В

Г

Д

1 кг

1,5 кг

2 кг

3 кг

5 кг

09 Як зміниться число, якщо його спочатку зменшити на 30 %, а потім збільшити на стільки ж відсотків?

А

Б

В

Г

Д

Збільшиться на 9 %

Зменшиться на 9 %

Не зміниться

Зменшиться на 3 %

Збільшиться на 3 %

10 На скільки відсотків збільшиться продуктивність праці, якщо час на виконання певної операції скоротити на 20 %?

А

Б

В

Г

Д

На 10%

На 20 %

На 25 %

На 30 %

На 50 %

11 На скільки відсотків збільшиться реальна зарплатня, якщо ціни на усі продовольчі та промислові товари зменшити на 20 %?

А

Б

В

Г

Д

На 10%

На 20 %

На 25 %

На 30 %

На 40 %

12 На заводі 40 % усіх верстатів перевели на підвищені швидкості, унаслідок чого продуктивність праці зросла на 30 %. На скільки відсотків збільшилося виробництво продукції на заводі?

А

Б

В

Г

Д

На 10%

На 12 %

На 20 %

На 25 %

На 30 %


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

ВІДСОТКИ. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ НА ВІДСОТКИ