Методичні рекомендації щодо вивчення розділу “Регіони та країни світу” 10 класЦей розділ географії насичений різноманітною інформацією як про регіони, так і про країни, тому від учителя вимагається виділити найголовніше, доступно й цікаво довести до учнів програмний матеріал. Вивчаючи окремі регіони і країни світу, учні мають одержати основні знання про природно-ресурсний потенціал, населення, найхарактерніші риси розвитку основних галузей господарства, головні напрями і проблеми соціально-економічного розвитку, місце в міжнародному поділі праці.

Маючи запас знань з географії за минулі роки і добре засвоївши

І розділ даного курсу, учні можуть ефективно засвоїти матеріал на уроці і самостійно опрацювати його дома.

Розглядаючи загальну характеристику регіонів, основні дані певного розділу можна показати у вигляді таблиці. Під час вивчення того чи іншого регіону заповнюється таблиця. Знаючи методику і прийоми складання таблиці, під час вивчення наступного регіону учні можуть самостійно опрацювати матеріал і скласти дану таблицю дома.

Таблиця 1

Характеристика регіону

Назва регіону і склад країн

Природні ресурси

Показники населення

Галузева

структура господарства

Галузева структура с/г

Транспорт

Експорт

Продукції

Імпорт

Продукції

Працюючи над складанням таблиці, учні глибше засвоюють знання про специфіку даного регіону.

Характеризувати окремі країни певного регіону можна також,

Заносячи дані у відповідну таблицю.

Таблиця 2

Характеристика окремої країни

Назва країни

Площа, кількість населення

Природні ресурси

Галузі промисловості

Галузі

С/г

Транспорт

Експорт

Продукції

Імпорт

Продукції

Вивчення окремих країн необхідно починати з засвоєння учнями типового плану економіко-географічної характеристики.

Він може бути наступним.

Типовий план характеристики країни:

1.Загальна характеристика країни:площа, чисельність населення, столиця, державний устрій, грошова одиниця.

2. Географічне положення країни.

3. Природно-ресурсний потенціал.

4. Географія населення.

5. Загальна характеристика господарства.

6. Основні риси розміщення промисловості.

7. Основні риси розміщення сільського господарства.

8. Основні риси географії транспорту.

9. Внутрішні економіко-географічні відмінності.

10. Зовнішньоекономічні зв’язки.

11. Головні соціально-економічні та екологічні проблеми.

Для повнішого й глибшого засвоєння знань можна використовувати систему написання рефератів про головні країни певного регіону, використовуючи типовий план характеристики.

Для виконання реферату може бути задіяно декілька учнів. Кожен з них отримує певне завдання і, відтворюючи його, учень має орієнтуватися на типові плани характеристики природних або соціально-економічних умов, складових частин країни і т. д. Використання планів допомагає якісно і швидко запам’ятовувати матеріал, дає базу учням для самостійного опрацювання матеріалу.

Типовий план характеристики населення країни :

Кількість, тип відтворення населення, демографічна політика. Статево-віковий склад, забезпеченість трудовими ресурсами. Національний і соціальний склад населення.

Основні риси розміщення, міграції. Темпи і форми урбанізації, головні міста, міські агломерації. Сільське розселення.

Перспективи зміни населення, забезпеченість трудовими ресурсами.

Типовий план характеристики промисловості країни:

Значення галузі і обсяг її продукції. Природні передумови для розвитку галузі. Структура галузі.

Основні чинники, що впливають на розміщення галузі, основні риси її географії, галузеві промислові райони. Залежність галузі від експорту та імпорту. Проблеми і перспективи розвитку.

Типовий план характеристики сільського господарства

Значення галузі і обсяг продукції. Природні умови для розвитку галузі. Особливості аграрних відносин. Структура галузі, співвідношення рослинництва і

Тваринництва, сільськогосподарські райони.

Залежність країни від експорту та імпорту сільсько-

Господарської продукції.

Проблеми і перспективи розвитку.

Типовий план характеристики транспорту

Загальна характеристика транспортної системи країни. Основні види транспорту країни. Значення для господарства вцілому, роль в галузевій структурі транспорту.

Основні види перевезень. Переваги та недоліки у здійсненні вантажних перевезень. Територіальні особливості, географія поширення.

Основні транспортні вузли та центри. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи країни.

Типовий план характеристики екологічної ситуації

Загальна характеристика екологічної ситуації країни. Основні екологічні проблеми. Характеристика певної екологічної проблеми:

А) суть і причини виникнення;

Б) регіони поширення;

В)шляхи подолання негативних наслідків.

3. Регіональні відмінності екологічного стану території

Країни.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Методичні рекомендації щодо вивчення розділу “Регіони та країни світу” 10 клас