Проект “Творча особистість”Опис проекту

Розвиток творчої особистості потребує впровадження нових дидактико-методичних засобів, що допомагають моделювати навчально-виховний процес, виходячи із поставленої мети.

Заняття за вільним вибором більшою мірою, ніж робота в класі, дозволяють реалізувати диференціацію навчання, що припускає застосування різних методів роботи. Це дає змогу врахувати різноманітні потреби і можливості творчо розвинених дітей. Розвивати творчі здібності дитини можна лише через залучення її до творчого процесу.

Запропонований

проект “Творча особистість” має створювати належні умови для реалізації принципів національного і громадського виховання, для загального і мовленнєвого розвитку учнів, мотивації творчої діяльності емоційно ціннісного ставлення до світу.

Інноваційна сутність впровадження проекту полягає в тому, що учень стає активним спвітворцем навчального процесу, створюються повноцінні умови для його творчого самовираження, саморозвитку.

Проект передбачає розвиток творчих здібностей дітей, індивідуалізацію їхнього навчання з урахуванням інтересів і нахилів, можливість використання отриманих знань

у житті, набуття умінь та навичок, потрібних учням у виборі майбутньої професії.

І. Мета і завдання проекту

Головною метою проекту є розвиток творчих здібностей кожної дитини, максимальний розвиток самодіяльності, вільне вираження свого “Я”; формування особистості дитини, яка в житті, спілкуванні здатна правильно сприйняти інформацію, переосмислити її, висловлювати думки, почуття, відстоювати свою точку зору.

Завдання проекту:

Ø розвивати творчі здібності учнів;

Ø розвивати вміння працювати в команді, відчуваючи себе членом команди, брати відповідальність на себе, аналізувати результати діяльності;

Ø сприяти розвитку ініціативи, самостійності, організаторських здібностей учнів;

Ø сприяти розвитку навичок співпраці;

Ø вчити дітей ефективного спілкування.

ІІ. Учасники проекту

Учитель української мови і літератури Давидова В. Г., учні 5-11-х класів (за вибором).

ІІІ. Очікувані результати

Реалізація проекту сприятиме:

Q позитивним змінам у молодіжному середовищі;

Q реалізації творчого потенціалу учнів в інтересах їх становлення та самореалізації;

Q залученню учнів до безпосередньої участі у виставці творчих робіт;

Q розвитку навичок співробітництва;

Q вихованню толерантності, культури мовлення, мистецтва спілкування.

ІV. Етапи реалізації проекту

Підготовчий етап

1. Ідея створення групи учнів, які готові поділитись власними творчими роботами.

2. Обговорення ідей проекту, збір інформації, вивчення досвіду інших навчальних закладів з даної проблеми (музична школа, ДЮЦ, школа № 37).

3. Визначення засобів представлення результатів роботим (шкільна виставка).

4. Установлення критеріїв оцінки результатів і процесу.

Основний етап

1. Розробка проекту творчої діяльності учителя й учнів (вивчення конкретних цілей і завдань, змісту і термінів діяльності, форми узагальнення).

2. Відвідування виставки творчих робіт в музичній школі с. Нового.

3. Збір матеріалу з різних джерел, критичне осмислення інформації, творче її використання.

4. Підготовка та організація виставки творчих надбань.

Оцінка та самооцінка результатів проекту

1. Підсумково-узагальнююче заняття “Пізнай самого себе”.

2. Усний звіт учасників проекту про результативність своєї роботи над проблемою роботи учнів.

3. Внесення пропозицій щодо продовження роботи над проектом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Проект “Творча особистість”