Поради педагогам для розвитку креативності дітей– уникайте чіткого формулювання проблеми, творчого завдання;

– не обговорюйте саме творче завдання, а аналізуйте деякі загальні моменти, які вводять у проблему, уточнюють її зміст;

– пропонуйте дітям не спинятися, коли з’являються ідеї, навіть якщо їм здається, що завдання розв’язане;

– роздрібнюйте на під проблеми творче завдання, якщо дитині не вдається розв’язати його цілком;

– пропонуйте дошкільникам вдаватися до аналогій;

– будьте тактовними, винахідливими;

– стимулюйте прояви творчої

уяви, дотепності, фантазії;

– удосконалюйте своє вміння ставити запитання, робити часткові підказки, вносити уточнення, роз’яснення, вставляти репліки, які спонукають до пошуку;

– то звужуйте, то розширюйте поле пошуку розв’язання завдання;

– зважено аналізуйте й добирайте найбільш оригінальні дитячі ідеї;

– спонукайте вихованців відмовлятися від найбільш очевидного способу розв’язання завдання; пропонуйте шукати нові напрями та ідеї;

– заохочуйте дітей щоразу аналізувати предмет уваги з несподіваної точки зору;

– пропонуйте дітям проговорювати у процесі

розв’язання завдання ідеї, які виникли спонтанно;

– використовуйте різного роду запитання, які сприяють концентрації уваги дітей ( Хто? Що? Для чого ти це робиш?

Що ти хочеш зробити зараз? Як ти збираєшся діяти? Чому?

Навіщо?). Комбінування запитань дає велику кількість інформації;

– пропонуйте дітям знайти у завданні суперечності, обійти перешкоду, почати діяти з незвичної позиції; використати знайоме по-новому, щось послабити чи посилити;

– рекомендуйте дошкільнятам висловлювати якомога більше думок з приводу ситуації ;виділяти в них типове та особливе, переваги чи недоліки, позитивне-негативне, цікаве-нецікаве, звичне-незвичне;

– час від часу пропонуйте дітям уявити (зобразити) щось у вигляді елементарної схеми


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Поради педагогам для розвитку креативності дітей