“Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти”“Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти”.

Відповідно до районної виховної проблеми “Забезпечення якості виховного процесу шляхом формування в учнів цінних орієнтирів” ХСШ № 17 працювала над шкільною виховною проблемою “Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти”. Головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей суспільних та власних інтересів, виховання

громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування комплексних навичок і засад здорового способу життя.

У 2010-2011 навчальному році виховна робота діяла відповідно до дослідно-експериментальної роботи В. О. Киричука за Всеукраїнським експериментом “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учня у навчально – виховному процесі”. Були розроблені програми та заходи експериментальної роботи для формування в молодого покоління знань про світові демократичні

здобутки та особливості становлення демократії в Україні, формування в учнів мотивації та основних умінь, необхідних для відповідальної участі у громадсько-патріотичних процесах, критично-конструктивного ставлення молоді до життя суспільства.

З метою вдосконалення виховного процесу в школі реалізуються освітні проекти : Я і Україна, Я і праця, Я і навчання, Я і моя родина, Я і здоров’я, Я і мистецтво, Я і природа, Я і громадські обов’язки, Я і моральні цінності.

Участь учнів у проектах:

Проект “Сучасний навчальний заклад”

1. Програмні тези.

Золоті правила учня. Самоврядування – перший крок до демократизації. Самоосвіта.

Що я знаю і чого хочу навчитись? Школа майбутнього. Професійне самовизначення.

2. Діяльність шкільного колективу.

Посвята в першокласники. Збереження традицій школи. Створення літопису шкільної родини.

Випуск газети “Teens” двома мовами (російською, англійською). Робота шкільного парламенту. Написання листів – подяк для партнерів школи.

Створення “Золотого фонду випускників”.

3. Діяльність у класному колективі.

Організація і проведення Дня самоврядування. Участь у творчих конкурсах різних рівнів. Конференція МАН.

Тематичні засідання науково-практичного товариства вчителів та учнів. Тематичні декади. Випуск газет.

Творчі пізнавальні ігри та конкурси: “Я – журналіст”, “Я – дизайнер”, загальноміський конкурс “Учень року”.

4. Діяльність у сфері вільного вибору.

Науково-дослідна робота з предмета. Індивідуальна проектна робота. Виступи перед учнями батьками. Участь у роботі шкільного міністерства.

5. Організаційно – педагогічне забезпечення.

Статут школи. Правила внутрішнього розпорядку для вчителів та учнів. Золоті правила учня.

Золоті правила учня.

1. До святинь нашої держави належить: Прапор, Герб, Гімн, Конституція та Мова.

2. Пам’ятай;

– Ти громадянин незалежної держави – суверенної України.

– Шануйся, твоя держава має славне минуле!

– При внесенні державного Прапора та звучанні державного Гімну громадяни України шанобливо підводяться.

– Учні знають напам’ять слова Гімну та виконують його, притиснувши праву руку до серця.

– Приходь на заняття завчасно, за 15хв. до їх початку. Ти знаєш, що акуратність і пунктуальність – привілеї королів!

– Не забувай вітатися! Вітаючись, ти бажаєш здоров’я людині, а також собі.

– Твій одяг повинен бути охайним, взуття начищене, волосся чисте, зачіска гарна. Учні дотримуються встановленої форми одягу.

– Твої поведінка, учинки, мова, уміння поводитись є візитною карткою школи.

– Найкращий імідж школи – здорові, чемні, виховані й освічені діти.

Проект “Ми – харків’яни! Харків – наше місто! У ньому нам жити!”

1. Програмні тези.

Я – харків’янин. Видатні люди Харкова. Історія мого міста. Життя в сучасному європейському місті; економіка, демографія, екологія, управління.

Мій внесок у славу й добробут рідного міста. Мій улюблений куточок міста.

2.Діяльність шкільного колективу.

День міста. Загальноміське свято. Загальноміське свято квітів.

Конкурс малюнків “Харків у моєму серці”. Конкурс “Місто посміхається”.

3. Діяльність у класному колективі.

Конкурси, вікторини, зустрічі, екскурсії. Творчі зустрічі з художніми колективами творчих спілок міста. Пересувні виставки кращих художників міста.

Відвідування Музею природи міста та допомога йому.

4. Організаційно – педагогічне забезпечення.

Міська програма виховної роботи.

Проект “Відродження духовності”.

1 Програмні тези.

Вивчаю, знаю, розумію історію та особливості своєї Батьківщини. Звичаї, обряди, фольклор. Вірні сини України.

Культура і духовність. Майбутнє України будується сьогодні.

2. Діяльність шкільного колективу.

Народознавчі експозиції по регіонах України. Уроки мужності, присвячені річниці перемоги у Великій Вітчизняній війни. Створення шкільної “Книги Пам’яті” (розповідь родичів про рідних або самих ветеранів, які пережили лихоліття війни) . Зустрічі з ветеранами. Мітинги.

Листівки сучасного покоління до ветеранів. Поповнення Музею Бойової слави експонатами. Виставки творчих робіт учнів, присвячені річниці Перемоги.

Акція “Турбота”. Урочисте відзначення Дня соборності України, Дня незалежності України. Відзначення Шевченківських днів.

Виконання планів заходів із реалізації обласної та міської програм розвитку краєзнавства та Національної програми патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, духовності й зміщення моральних засад суспільства.

3. Діяльність у класному колективі.

Обговорення актуальних суспільних проблем України. Походи й екскурсії славним історичним місцям України. Ділові ігри.

Тематичні вечори. Інтелект-шоу.

4. Діяльність у сфері вільного вибору.

Наукові реферати до конкурсів історії України, географії України. Виступи на засіданнях.

5. Організаційно – педагогічне забезпечення.

Обласна та міська програми розвитку краєзнавства. Національна програма патріотичного виховання розвитку громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності й зміцнення моральних засад суспільства. Організація учнівського співуправління “Нове покоління”

Виховний процес почався демократизації шкільного життя. Школа створена для дітей, для розвитку й збагачення їхнього інтелекту та внутрішньої культури. Добре ставлення, повага до особистості учня, визнання його суб’єктом навчально-виховного процесу, реалізація справжнього учнівського самоврядування – ось основоположні засади виховного впливу на учнів. Школа – дім творчості, радості, затишку, взаєморозуміння.

Взаємини між учасниками педагогічного процесу будуються в ній на засадах взаємоповаги, взаємодовіри, доброзичливості. Тому не має нічого дивного в тому, що з часом виник термін “шкільна родина”.

Головними вимогами для успішного розвитку учнівського самоврядування стали;

– зацікавленість у його розвитку адміністрації школи, педагогічного колективу й учнів;

– розподіл обов’язків щодо керівництва органами учнівського самоуправління;

– чітка структура з урахуванням специфіки школи;

– раціонально організована система роботи учнівського самоуправління в школі (документація);

– постійна гласність у роботі, звіти (шкільна газета);

– нагородження й заохочення учнів.

Проект “Родинне виховання”.

1. Програмні тези

Честь і гідність особистості. Я і моя родина. Мій родовід. Родинні традиції й свята.

Правила сімейних взаємин. Світ і людство. У чому сенс життя? Я та особливості мого здоров’я.

Життя людей, що оточують нас. Моя вдача, здібності, інтереси. Моє майбутнє. Мої мрії.

Побут. Дозвілля. Мода. Культура поведінки й почуттів.

Знайди, як і в чому себе реалізувати.

2. Діяльність шкільного колективу.

Робота соціальної та психологічної служби – вивчення соціальних і психологічних умов проживання дитини в сім’ї. Складання соціального паспорта класу, школи. Складання психолого-педагогічної характеристики класу, соціометрія класу. Психологічна корекція.

Вивчення громадської думки, інтересів, запитів учнів. Презентація класних колективів. Фестиваль родинної творчості.

Стіннівки “Мій родовід”. День сім’ї. Свято родинних традицій. Родинні вогники.

Конкурси “Школа має талант”, “Міс Зима”, “Козацькі розваги”, “Конкурс лицарів”. Робота шкільної пошти.

3. Діяльність у класному колективі.

Дні родинних свят спільно з батьками учнів. Дні іменинників. Години спілкування спільно з психологом. Випуск класного куточка ” Знайомтесь я, і моя родина! “.

4. Діяльність у сфері вільного вибору.

Участь у конкурсах, заходах школи.

5. Організаційно – педагогічне забезпечення.

Загальна декларація прав людини. Конвенція про права дитини.

Проект “Я і мої права”

1. Програмні тези

Формування в учнів поняття про Конституцію України, права та обов’язки громадянина України, поваги до народних символів і національної символіки, державних Герба, Гімну, Прапора. Основні положення Загальної декларації про права людини, Декларації прав дитини та Конвенції про права дитини. Формування основ трудового, громадянського, сімейного, кримінального права.

Виховання почуття громадянської відповідальності за свої вчинки; формування негативного ставлення до проявів беззаконня, правопорушень.

2. Діяльність шкільного колективу.

Робота соціальної та психологічної служби – вивчення соціальних і психологічних умов проживання дитини в сім’ї. Складання соціального паспорта класу, школи. Облік дітей, що потребують особливої педагогічної уваги. Виконання планів заходів щодо реалізації Державної та регіональної програм запобігання дитячій безоглядності та Національної програми правової освіти населення:

Діяльність у класному колективі.

Години спілкування (спільно з психологом). Участь у місячниках охорони дитинства й профілактики правопорушень. Вивчення родоводу, національних традицій, обрядів; проведення родинних свят Диспути на теми. “Обов’язок.

Відповідальність. Совість”, “Захист моделі сучасної школи”. Проведення тематичних вечорів відпочинку “Я, і мої обов’язки”.

3. Діяльність у сфері вільного вибору.

Участь у заходах, конкурсах, що проводяться в школі.

4. Організаційно-педагогічне забезпечення.

Державна і регіональна програми запобігання дитячій безоглядності та Національна програма правової освіти населення.

Проект “Планета здоров’я”.

1. Програмні тези.

Усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості в усебічному, гармонійному розвитку особистості, свідомого ставлення до зміцнення свого здоров’я. Виховання потреби в регулярних заняттях спортом і дотримання режиму дня, в утвердженні здорового способу життя. Формування поняття про те, що турбота про своє здоров’я, фізичний розвиток є не лише особистою справою, а й суспільним обов’язком.

Використання історичного досвіду фізичного виховання, формування рис лицарства й мужності, самовдосконалення тіла й духу.

2. Діяльність шкільного колективу.

Виконання планів заходів із реалізації Національної програми “Діти України”, Комплексної програми “Діти Харківщини”, міської програми “Обдаровані діти” та плану щодо реалізації цільової комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”.

3. Діяльність у класному колективі.

Проведення змагань між класами, бесід про фізичний розвиток і гартування організму; “Твоє здоров’я – багатство Батьківщини”, “Козацькі розваги”, “Пошук на місцевості”, “Мамо, тато і я – спортивна сім’я” “Влучний стрілець”.

4. Діяльність у сфері вільного вибору.

Участь у конкурсах і заходах, що проводяться в школі.

5. Організаційно – педагогічне забезпечення.

Національна програма “Діти України”, Комплексної програми “Діти Харківщини”, міської програми “Обдаровані діти” та плану щодо реалізації цільової комплексної програми “Фізичне виховання – здоров’я нації”.

Проект “Мій світ захоплень і вподобань”

1. Програмні тези.

Формувати основи естетичної культури, оволодіння цінностями й знаннями в галузі світового й народного мистецтва, архітектури, музики, танцювальної культури, побуту, ремесел. Формування правильного уявлення про смак і моду, потребу привносити естетику в поведінку, навчання, побут, працю, відпочинок, уміння робити все навколо себе прекрасним, власноручно примножувати культурно-мистецькі надбання народу. Формування негативне ставлення до потворного в мистецтві, побуті, поведінці, зовнішньому вигляді.

Знайти, як і в чому себе реалізувати.

2. Діяльність шкільного колективу.

Презентація класних колективів. Конкурси “Школа має талант”, “Міс Зима”, “Козацькі розваги”, “Конкурс лицарів”. Проведення літературних, музичних, пісенних і театральних вечорів.

Художні вернісажі. Створення літопису школи. Виконання плану заходів із реалізації концепції художньо-естетичного виховання та комплексної програми художньо-естетичного виховання.

3. Діяльність у класному колективі.

Загальношкільне свято “Юні дарування”, участь у конкурсах різного рівня.

4. Діяльність у сфері вільного вибору.

Участь у творчих конкурсах різних рівнів.

5. Організаційно – педагогічне забезпечення.

Концепція художньо-естетичного виховання. Комплексна програма художньо-естетичного виховання.

Проект “Екологічний майданчик”.

1. Програмні тези.

Екологічна культура. Формування усвідомлення того, що людина є часткою природи, а людська історія – частина історії природи, що природа є першоосновою існування людини, формувати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища. Формування відповідальності за природу; залучення до природоохоронної діяльності.

Виховання нетерпимого ставлення до вчинків, які завдають шкоди природі.

2. Діяльність шкільного колективу.

Вивчення природних багатств регіону. Проведення екологічних акцій, суботників. Охорона природних пам’яток.

Виконання плану заходів із реалізації концепції безперервної екологічної освіти та виховання.

3. Діяльність у класному колективі.

Екологічні патрулі “Зелений паросток”, “Жовте листя”, “Замість ялинки букет”,”Місто посміхається”. Екскурсії. Огляди – конкурси.

4. Діяльність у сфері вільного вибору.

Підготовка проектних робіт з екологічної тематики. Участь у конкурсах, конференціях, МАН.

5. Організаційно-педагогічне забезпечення.

Концепція безперервної екологічної освіти та виховання.

НАШІ ТРАДИЦІЇ

– День відкритих дверей

– Участь у екологічної акції “Чисте місто”

– День здоров’я

– Фестиваль-конкурс “Тато, мамо, і я – спортивна сім’я”, “Школа має таланти”.

– Зустрічі у музеї С. Єсеніна, музеї “Хліба”, музеї “Бойової слави”.

– Участь у акціях “Милосердя”, “Допоможи ближньому”, “Турбота” допомога ветеранам ВВв, ветеранам труда, дитячому будинку “Отрада”.

– Виступи агітбригад ДЮП, ЮІД

– Засідння Євроклубу

– Засідання ВПК “Вікторія”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

“Соціалізація учнівської молоді в умовах реформування та гуманізації освіти”