“Формування екологічної компетентності учнів у навчально-виховному процесі через освіту для сталого розвитку”

Освіта є провідним інститутом розвитку демократії. Впровадження концепції освіти для сталого розвитку в практику роботи навчальних закладів України дозволить підвищити загальний рівень системи освіти, сприятиме процесу формування громадянського суспільства в Україні.

У наш час глобальних потрясінь і катаклізмів світове співтовариство визнало пріоритет природи і довкілля і спрямовує свою діяльність на побудову екоцентричного суспільства, в якому діють закони сталого розвитку. Пріоритетним стає новий ціннісний орієнтир особистісного

та суспільного розвитку – гармонійний розвиток людини і природи як взаємозалежних складових єдиної системи.

У цій новій глобальній системі суспільних відносин і цінностей метою взаємодії людини з природою є максимальне задоволення як потреб людини, так і потреб самої природи: природоохоронна діяльність спрямована на відновлення порушеного балансу екосистем і біорозмаїття, а сам характер діяльності людини по збереженню довкілля трансформується розвиток суспільства й екосистем на засадах стратегії сталого розвитку.

Головною метою освіти сталого розвитку є створення умов для ефективного

вирішення існуючих навчально-виховних проблем у галузі виховання і становлення екологічно свідомої особистості, що живе в гармонії з природою, опікується навколишнім середовищем, створюючи належні умови для збереження і примноження біорозмаїття та існуючих екосистем, формує екологічно безпечне довкілля для сталого розвитку суспільства й особистості.

Тому, продуктивні форми навчання та виховання учнів охоплюють:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

“Формування екологічної компетентності учнів у навчально-виховному процесі через освіту для сталого розвитку”