Виховна проблема, над якоюпрацюєліцейЛіцей працює над виховною проблемою:

“Створення в ліцеї педагогічних умов для творчого самовизначення особистості та її громадянської активності”

Мета виховної роботи у ліцеї:

Виховання громадянина України, готового жити у правовому суспільстві, брати на себе громадянську відповідальність; виховувати уміння культури спілкування; формувати та розвивати пізнавальну активність та серйозне відношення до навчання; розвивати естетичні почуття, творчі здібності, створити умови для розвитку індивідуальних нахилів

та уподобань.

Пріоритетні завдання

Ø Збереження морального, фізичного та психічного здоров’я учнів.

Ø Виховання патріотизму, громадянських якостей особистості.

Ø Впровадження моніторингу якості виховного процесу.

Ø Забезпечення соціального захисту всіх учасників навчально – виховного процесу, охорона їх життя, прав та інтересів.

Ø Посилення виховного впливу на учнівську молодь, збагачення її духовного потенціалу.

Ø Упровадження педагогічним колективом новітніх виховних технологій, направлених на самопізнання та самовдосконалення особистості.

Ø

Створення умов для продуктивної співпраці учасників виховного процесу, спрямованих на формування творчого працездатного колективу

Ø Використання пошуково-краєзнавчого та місцевого матеріалу з метою піднесення ефективності навчально-виховного процесу.

Ø Формування здорового способу життя.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Виховна проблема, над якоюпрацюєліцей