План-схема психолого-педагогічної характеристики класуІ. Загальні дані про учнів: вік, стать, особливості фізичного розвитку і здоров’я.
ІІ. Соціально-психологічні параметри сім’ї та особливості сімейного виховання учнів.
1. Психологія сімей:
А) за кількістю дітей у сім’ї;
Б) за мірою повноти сімей;
В) за наявністю старших членів сім’ї, котрі проживають разом (одно-багатопоколінні сім’ї);
Г) за ступенем гармонійності внутрісімейних стосунків;
Г) за стилем родинного спілкування (авторитарні, демократичні чи конфліктні сім’ї);
Д) за характером ставлення до

дитини (зацікавлені, турботливі, тривожні, відчужені, безконтрольні тощо).

1. Типові проблеми внутрісімейних
Стосунків і виховання дітей одного віку.
ІІІ. Особливості внутріколективних взаємин учнів і характер педагогічного спілкування.
1. Психологічна структура класного колективу (аналіз ділової і неділової підструктур, проведений на основі соціометричних даних).
2. Диференціація та інтеграція в колективі (характеристика соціометричного статусу учнів, характер взаємодопомоги, наявність ціннісно-орієнтаційної єдності, психологічна сумісність характерів, відповідність оцінок і самооцінок

учнів, згуртованість класу, рівень домагань у навчальній та інших видах діяльності).
3. Товаришування і дружба в класі (наявність і характер симпатій, ділове співробітництво, групи за інтересами).
4. Рівень соціальної та моральної зрілості класного колективу (ставлення до навчання, сформованість активної життєвої позиції, відповідальність, почуття обов’язку, громадська активність).
5. Особливості спілкування вчителя з учнями (наявність індивідуального підходу, його психолого-педагогічна доцільність, труднощі, проблеми).
ІV. Характеристика творчого потенціалу класу (у навчальній, позанавчальній та виховній сферах).
V. Загальні висновки і психолого-педагогічний прогноз подальшого розвитку колективу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

План-схема психолого-педагогічної характеристики класу