На допомогу класному керівникуОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

К Л А С Н О Г О К Е Р І В Н И К А

Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Духовно-моральне виховання. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.

Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних

позицій. Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.

Врахування інтересів дітей. Організація роботи з батьками.

К Р И Т Е Р І Ї Е Ф Е К Т И В Н О С Т І

В И Х О В Н О Ї Р О Б О Т И

– Динаміка зростання рівня вихованості учнів.

– Зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі.

– Високий рівень ефективності виховної роботи з класним колективом.

– Контакт з батьками, залучення їх до співпраці.

– Взаємний інтерес класного керівника та учнів один до одного, повага учнів до класного керівника.

“З О Л О Т І” П Р А В И Л А

К Л А С Н О Г О

К Е Р І В Н И К А

1. Учитель має бути особистістю, яка приваблює дітей.

2. Учитель повинен викликати любов та повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та спілкується з нею, у стосунках з нею чесний і відвертий.

3. Учитель має бути веселим і жартівливим.

4. Учитель має раціонально використовувати свій час.

5. Учитель має бути доброзичливим.

6. Учитель має постійно вдосконалюватись, розширювати свій кругозір.

7. Гасло вчителя: “Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням”

8. Учитель повинен реалізувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.

9. Учитель має створити колектив, в якому панують доброзичливі стосунки.

10. Учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень – …. ;

– __% дітей проявляють себе активно в житті колективу;

– __% дітей мають середній рівень активності;

– __% дітей не цікавляться справами колективу.

Загалом стосунки у класі товариські, толерантні, приятельські. Дівчата і хлопці товаришують між собою. Учні завжди переживають за успіхи і невдачі свого класу

ІІІ. Організованість класу

Учні можуть організовувати самостійно такі справи як підготовка концертних програм, прибирання класної кімнати та ін.

Організованість класу на достатньому рівні.

IV. Громадська думка у класі

Учні схвалюють в своїх однокласниках чесність, відповідальність, активну життєву позицію, а осуджують лінь, заздрість, грубість, бажання помститися.

Своє схвалення або осудження вони виказують при спілкуванні між собою та з старшими. Найчастіше – це розмова з класним керівником.

Спостерігається часткове розходження між тим, що учні говорять, і тим, що роблять, але це буває досить рідко і стосується в основному хлопчиків.

V. Характер зв’язків у колективі

Учнів класу пов’язують спільні інтереси: навчання, спорт, танці, мистецтво. Товаришують і в школі й поза нею. Яскраво виражено декілька подружніх груп, що містять або хлопчиків, або дівчаток.

V І. Актив класу

Актив класу – це ті учні, які виконують самоврядування в класі. Його розпорядження виконуються на __%. Постійним лідером в класі є (П. І.):__ Учні класу знають, що відбувається в школі та інших класах.

Загально шкільні доручення виконуються на __%. У загально шкільних заходах клас бере посередню участь на ___%.

V ІІ. Заходи щодо подальшого згуртування класного колективу

Проведення тематичних виховних годин:

” Я – частина колективу”

” Мікроклімат у класі”

” Дружба між дівчатками та хлопчиками”

” Моє дозвілля” та інші.

І надалі приймати активну участь класу у загально шкільних заходах.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

На допомогу класному керівнику