Роль уроків правознавства в соціалізації учнівської молодіГоловна, кінцева мета сучасної освіти – виховання людини, здатної діяти в соціумі з урахуванням позицій інших людей, тобто формування соціальної компетентності учнів. Школа не тільки повинна давати певну суму знань, умінь, навичок, вміння вчитися, але і виховувати громадянина, для якого демократичне суспільство є осередком розкриття його творчих можливостей, задоволення особистих і суспільних інтересів, усвідомлення власної ролі в житті суспільства, активне прагнення його вдосконалення згідно з демократичними нормами і цінностями. Школа

має готувати громадянина як соціально компетентного, активного, відповідального суб’єкта суспільства, в якому поважаються права людини, цінність і гідність кожної особистості, а розбіжності між індивідуумами і соціальними групами людей вирішуються справедливо і конструктивно.

Шкільне життя є складовою суспільного життя. Воно охоплює взаємовідносини між учнями, учнями і вчителями, вчителями один з одним і адміністрацією, з батьками. Це і діяльність, до якої залучені діти, обов’язки, які вони виконують.

Діти навчаються свободі, що їм надається і правилам, які її обмежують. Вони переймаються

надіями, які покладають на них дорослі, вчаться поважати себе і інших. Діти сприймають цінності та принципи полікультурного та поліетнічного українського суспільства, гуманізм, толерантність, плюралізм, а також реалії українського суспільного життя, сучасні засади розвитку демократії в Україні.

Вивчення правознавства, практичного права сприяє соціалізації учнівської молоді, розвиває емоційно – ціннісне ставлення до життя, формує активну позицію особистості, сприяє набуттю досвіду громадянських дій, демократичної поведінки, ефективного спілкування, розвиває уміння і навички конструктивно – критичного мислення, ініціативи, самостійності, навичок колективної діяльності і прийняття колективних рішень. В процесі інтерактивного навчання учні опановують основи знань про принципи і цінності демократичного громадянського суспільства, життя і діяльність людини в такому суспільстві, про роль і функції держави, можливості громадян впливати на політику і життя держави, про повноваження представників різних органів влади, про те, хто і як створює закони, як діють суди, як і навіщо сплачувати податки, як ефективно реагувати на правові питання нашого суспільства, яке швидко змінюється, тощо. В сучасній Україні спостерігається негативне ставлення до політики і суспільних справ серед частини молоді, часто вони не розуміють змісту громадянського суспільного життя.

Уроки правознавства сприяють оволодінню учнями понятійним апаратом і мовою, яка дає можливість їм брати участь у публічних заходах, формують культуру, засновану на повазі прав людини. Інтерактивні уроки з правознавства готують молодь до життя в громадянському суспільстві і демократичній правовій державі, сприяють її соціалізації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Роль уроків правознавства в соціалізації учнівської молоді