Екологічні проблеми м. Жовті Води та шляхи їх вирішення

29 лютого 2012 р. в м. Дніпропетровську відбулася Регіональна екологічна конференція “Довкілля для України: екологічні проблеми Придніпров’я та безпека життєдіяльності в ХХІ столітті”.

Екологічні проблеми м. Жовті Води та шляхи їх вирішення

Сокол В. М.,голова Жовтоводського міського осередку ВЕЛ, вчитель біології НВК “Дивосвіт”

Розвиток виробництва і зростання масштабів господарської діяльності, в ході яких людина використовує дедалі більшу кількість природних ресурсів, зумовлюють тотальне посилення антропотехногенного

тиску на довкілля та порушення рівноваги в навколишньому природному середовищі. А це, в свою чергу, призводить до загострення соціально-економічних проблем. Одночасно з вичерпанням запасів невідновлюваних сировинних та енергетичних ресурсів посилюється забруднення довкілля, особливо водних ресурсів та атмосферного повітря, зменшуються площі лісів і родючих земель, зникають окремі види рослин, тварин тощо.

Все це зрештою підриває природно-ресурсний потенціал суспільного виробництва і негативно позначається на здоров’ї людини.

Соціально-економічний розвиток має грунтуватися на принципах

врахування можливостей природних комплексів витримувати антропотехногенні навантаження і забезпечувати нормальне функціонування біосфери і локальних екосистем. Від цього вирішальною мірою залежать їх корисна продуктивність, якість і комфортність життєвого середовища, екологічне та економічне благополуччя населення того чи іншого регіону.

Саме це визначає необхідність розробки нової еколого-економічної концепції, розвиток і реалізація якої на практиці законодавчими і виконавчими структурами буде сприяти “екологізації” мислення і перегляду багатьох стереотипів у процесах прийняття еколого-орієнтованих рішень.

На сьогодні екологічні наслідки забруднення природного середовища перетворились в одну з глобальних проблем сучасності, особливо для техногенно-перевантажених регіонів України, до яких відноситься і м. Жовті Води Дніпропетровської області. Протягом останніх десятиріч у соціально-економічному розвитку міста накопичилося багато проблем, які потребують невідкладного розв’язання. Населення міста з 50-х років змушене проживати в зоні довготривалого техногенного радіаційного забруднення, яке перевищує норми, встановлені Нормативами радіаційної безпеки України.

Це викликано тим, що на території міста виконувалися роботи з видобутку і переробки уранової руди. Під час будівельних та дорожніх робіт використовувалися радіоактивні породи з відвалів уранових родовищ, які мали підвищений радіаційний фон. В житлових приміщеннях концентрація радону перевищена в 10-20 разів у порівнянні з нормативами.

В місті погіршується демографічна ситуація, захворюваність мешканців міста має сталу тенденцію до зростання. Рівень онкологічної захворюваності перевищує середні показники як по області, так і Україні в цілому, а рівень летальності від онкологічних захворювань перевищив середній показник по Дніпропетровській області на 54%.

З метою покращення стану охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання та відтворення природних ресурсів м. Жовті Води на перспективу затверджені і реалізуються наступні державні та місцеві програми: “Програма радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води на 2003-2012 роки”, “Державна програма забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки”, “Програма поводження з твердими побутовими відходами в м. Жовті Води на 2007-2011 роки”, “Програма раціонального використання території та комплексного містобудівного розвитку міста Жовті Води на 2010-2013 роки”, ” Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Жовті Води на період 2010-2015 роки” . Але у зв’язку з недостатнім фінансуванням реалізація заходів, спрямованих на оздоровлення навколишнього природного середовища, забезпечення захисту населення від радіаційного впливу та пов’язаних з ним шкідливих чинників, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, збереження здоров’я та забезпечення соціального захисту населення, відбувається частково.

Так, у 2010 році за рахунок коштів, наданих Урядом США на реалізацію проекту “Покращення зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання в Україні”, були вилучені та вивезені на тимчасове зберігання на Дніпропетровський спецкомбінат УкрГО “Радон” близько 4 тис. джерел іонізуючого випромінювання високої та середньої активності, які зберігались на ВАТ”Електронгаз”.

Минулого року було добудовано і введено в експлуатацію секцію “А” житлового будинку на 79 квартир для відселення людей із радіаційно забрудненого житла приватного сектору, 40 сімей вже одержали ключі.

Побудований новий полігон твердих побутових відходів, який щорічно може приймати 70 тис. м ТПВ, що вирішить проблему міста з їх вивезення та захоронення. Розпочалось це будівництво ще у 2004 році, проте через недофінансування було призупинено.

У 2011 році під керівництвом Олександра Вілкула в рамках створення комплексної регіональної системи вивозу та утилізації побутових відходів для добудови полігону було виділено 2,9 млн. грн. з державного бюджету. Загальна вартість об’єкту становить 9,7 млн. грн. Новий полігон побудований згідно з сучасними санітарними нормами. Зокрема, під час будівництва на дні полігону було встановлено спеціальний захисний шар та дренажна система, що не дозволяє стічним водам з полігону потрапляти в грунтові води та у прилеглий грунт, адже надлишок води виводиться спеціальними каналами в очисні фільтри.

На полігоні влаштовано котлован, автомобільний під’їзд, збірник фільтрату, ванну для обмивання коліс, навіс-стоянку, внутрішні мережі господарчого водопроводу, зовнішнє освітлення. Для полігону також придбали автомобіль МАЗ, бульдозер ТС-10, таль електричну, насос та обладнали інфраструктуру.

Разом з тим, терміново необхідно:

– створити та забезпечити функціонування системи моніторингу території міста для спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, в тому числі радіаційного та медико-біологічного стану ( Проект та робоча документація вже розроблені, проведена експертиза проекту);

– провести обстеження на вміст радону житлового сектора ( 70,0% багатоповерхових та 99,8% приватних залишаються необстеженими), адміністративних приміщень та споруд, провести притирадонові заходи;

– розробити проектну документацію, провести комплекс робіт з реабілітації забрудненої території міста. (На території м. Жовті Води виявлені ділянки з потужністю доз гама випромінювання, перевищуючі 30 мкр/год. На загальній площі 28,85 га, в тому числі 0,9 га з потужністю дози гама випромінювання більш 120 мкр/год. Крім того, виявлено 5368 аномальних ділянок з потужністю гама випромінювання від 120 до 3000 мкр/год., тоді як природний фон становить 15-22мкр/год.);

– відтворити водний режим р. Жовта ( довжина русла 3,5км) шляхом розчищення її русла, для чого необхідно провести проектно-вишукувальні роботи, експертизу проекту, розробку робочої документації;

– завершити реконструкцію територіального діагностично-реабілітаційного центру оздоровлення жителів міста;

– вирішити питання якісного питного водопостачання, надійного та безперервного водовідведення стічних вод від споживачів та підприємств міста за рахунок важливих першочергових заходів: реконструкції швидких однопоточних фільтрів водоочисних споруд на насосно – фільтрувальній станції №4; впровадження стрічкових фільтрів типу ПЛ для зневоднення осаду на каналізаційних очисних спорудах; будівництва насосної станції та колектору перекачки промивних вод водоочисних споруд на насосно – фільтрувальній станції №4; будівництва другої нитки самопливного каналізаційного колектору від заводу “Електрон” до КОС (від колодязя гасителя КК34 до КК52); реконструкції каналізаційних очисних споруд з розробкою проекту;

– здійснити модернізацію очищення викидів забруднюючих речовин підприємствами міста;

– відповідно до проекту “Консервація хвостосховища КБЗ” (розробник УкрНДПРІпромтехнології м. Жовті Води, експертний висновок №67 від 23.07.2004р.) необхідно виконати роботи з консервації та рекультивації відпрацьованого хвостосховища КБЗ.

– розробити проект та впровадити установку для одержання вторинної сировини з побутових відходів.

– розробити та затвердити окремою постановою Уряду Програму радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2013-2014 роки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Екологічні проблеми м. Жовті Води та шляхи їх вирішення