Проблеми української молодіПроблеми соціального становлення української молоді, її освіти та виховання на даний час перебувають у центрі уваги. В умовах глибокої трансформації суспільних відносин, суспільні процеси стрімко змінили своє русло, що призвело до погіршення соціального, матеріального і політичного становища. Значна частина української молоді втратила майбутні життєві орієнтири, які дали б в подальшому можливість реалізації своїх життєвих планів та мрій.

Останнім часом, основною проблемою суспільства є зменшення важливості молоді як основного трудового

ресурсу. Для працевлаштування по спеціальності – немає стажу…А де ж його взяти? Вакансій в багатьох поширених галузях дуже мало, або й зовсім немає. Це все призводить до того, що у молодого покоління немає можливостей для подальшої самореалізації. І, як наслідок відбувається деградація молоді.

Також, сучасна молодь має значні проблеми зі здоров’ям: спостерігається підвищений рівень захворюваності й поширеності різних інфекційних хвороб. Смертність серед молодих людей зросла у кілька десятків разів, порівняно з минулим століттям.

Сучасна молодь швидше дорослішає Людина завжди саморозвивається і навчається чомусь новому. “З початком чогось нового, попереднє відходить на задній план…” Так і в житті. Коли людина дорослішає, на неї чекають колосальні зміни у всіх сферах


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Проблеми української молоді