Тема. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко

Мета
: ознайомити учнів з першим художнім напрямом, який охопив практично всю Європу, включаючи українські землі, його прикметами та особливостями; розкрити світоглядні позиції діячів бароко; розвивати навички сприйняття лекції та дослідницької роботи; виховувати почуття краси. Обладнання: ілюстрації, портрети відомих філософів і митців доби бароко. Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок. ХІД УРОКУ
I. Актуалізація знань “Мозковий штурм” Пригадайте, що вам відомо з курсу історії про ХVіі ст.

(Короткі

записи робляться на дошці або аркуші паперу формату а1.) II.

Мотивація навчальної діяльності Учитель Звелася люта велич нанівець – Так церква у вогні знайшла кінець. Вітрила ремонтує екіпаж, Немов лахміття, звис наш такелаж, Уламки скрізь. У тій шаленій грі Було сигнальні збито ліхтарі… (Переклад В.

Коптілова) Англійський поет Джон Донн порівняв свою епоху зі страшною морською бурею. ХVіі ст.- трагічний час в історії Європи, коли палали війни й вибухали революції. Здавалось би, що може похитнути церкву і віру в Бога? Та німецький богослов Мартін лютер звинуватив самого Папу римського в аморальності

й злочинності, швейцарський богослов жан Кальвін робив спроби побудувати республіку й у ній відродити в усій його чистоті і правдивості християнство, яке нібито занапастили католики за півтора тисячоліття.

Де ж шукати пересічній людині душевні сили і моральну опору, кому вірити?

Усе більше людей зневірювалось. Саме про цю добу ми сьогодні розпочнемо розмову й ознайомимося з її характерними рисами. Основні запитання, на які ми сьогодні шукатимемо відповіді (запис у зошити): 1. Що таке бароко? 2.

Якими є характерні особливості доби бароко? 3. Якими є визначальні ознаки епохи бароко? 4. Якими були загальні прояви стилю бароко в культурі?

5. У чому полягають особливості проявів стилю бароко в літературі? 6. Як стиль бароко відобразився в українській культурі? 7. Якими є особливості розвитку саме українського стилю бароко? ІІІ. робота над темою уроку 1. Вступне слово вчителя – Філософи ХVіі ст. переконували: Бог подарував людині розум і серце. людина повинна осягнути навколишній світ, такий привабливий, загадковий і прекрасний, але при цьому вона повинна покладатися лише на себе. і людина захотіла зрозуміти закони світобудови, покластися на власний досвід.

В історії людства розпочалася нова доба, сповнена протиріч, суперечливих думок та почуттів – бароко. 2. “Броунівський рух” Картка № 1 Що таке бароко? Бароко (італ. barocco – дивний, химерний) – напрям у мистецтві та літературі ХVі-XVIII ст. , якому належить важливе місце в розвитку європейської культури. (Термін багатозначний, походить від португальської назви la perrola baroca – перлина (або мушля з перлиною) незвичайної форми.) Спочатку так назвали художній стиль архітектури й образотворчого мистецтва XVII ст.

Потім цей термін поширили на музику й літературу. Сьогодні так називають усю культуру XVII ст. У стилі бароко, що прийшов на зміну добі ренесансу, поєднуються традиції готики і ренесансу.

Картка № 2 Якими є характерні особливості доби бароко? Доба бароко стала добою справжньої наукової революції. Якщо в добу Відродження великого значення надавали шаленим учинкам, то для доби бароко головне – пристрасні роздуми про світ.

Згідно з переконанням багатьох філософів XVII ст., людина, осягаючи навколишній світ, такий привабливий, загадковий і чудесний, повинна покладатися на власні розум і серце, довіряти насамперед власному досвіду. Художня система бароко надзвичайно складна, їй властиві мінливість, поліфонічність, ускладнена форма. література бароко характеризується поєднанням релігійних і світських мотивів та образів, тяжінням до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму й емблематичності, прагненням уразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору. Картка № 3 Якими є визначальні ознаки епохи бароко? Визначальні ознаки бароко 1) Знову перевага надається ускладненій формі (як у пізній готиці).

2) людина не протиставляється Богові, а вважається найдосконалішим його творінням. 3) На відміну від світської спрямованості доби ренесансу, в часи бароко всі напрями культури, як у добу Середньовіччя, набувають релігійного забарвлення. 4) Помітно посилюється вплив церкви і держави на людину. 5) Домінуючим є античний ідеал краси, але робиться спроба поєднати його з християнським ідеалом, тобто йдеться про поєднання краси духовної і фізичної, внутрішньої і зовнішньої, у цілому відбувається примирення традицій античної і християнської культури.

6) Як і в епоху ренесансу, наука і мистецтво доби бароко звертаються до природи, але тепер природа не протиставляється Богові, а є засобом пізнання досконалості й милосердя Творця. Окрім цих рис, зумовлених впливом попередніх традицій, бароко виробило й власні особливості. y Динамізм, рух: у пластичному мистецтві – це любов до складної кривої лінії, на відміну від прямої лінії та гострого кута або півкола готики й ренесансу; у літературі – це змалювання мандрівок, трагічного напруження, катастроф, сміливих авантюр. Бароко не вважає найвищим завданням мистецтва пробудження спокійного релігійного або естетичного почуття; для нього важливіше зворушити, вразити людину. Така мета зумовлює певні вузькостильові ознаки напряму: наявність гіпербол, захоплення парадоксами, гротеском, любов до антитез, пристрасть до універсальної всеохопності.

Картка № 4 Якими були загальні прояви стилю бароко в культурі? Найхарактерніші прояви цієї доби – містицизм, релігійний екстаз, реабілітація християнського аскетизму, захоплення жанром духовної пісні, поезії, у драматургії – звернення до жанру містерії. Герой літератури доби бароко болісно шукає надмету життя і вбачає її у втечі від світу, у служінні Богові, у стражданнях за християнську віру (наприклад, “Стійкий принц” іспанського драматурга Педро Кальдерона де ла Барки (1600-1681) або “Катерина Грузинська” німецького драматурга а. Гріфіуса (1616-1664)).

Образ мученика за віру домінує в живописі бароко (“розп’яття Петра” П.-П. рубенса). Визначальними у філософії та мистецтві, почасти й у масовій свідомості, стають ідеї про те, що все земне – тлінне, тимча


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Тема. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко