Реалізм як художній напрям у світовій літературіМета: поглибити поняття про реалізм як художній напрям у світовій літературі, про особливості російського реалізму; розвивати логічне мислення, вміння зіставляти явища літератури з явищами життя, виділяти головне, робити висновки; виховувати прагнення до пізнання, до сповідування загальнолюдських цінностей; виховувати інтерес до літератури. оснащення: карта Європи XIX ст., виставка книг письменників-реалістів XIX ст.; ілюстративні історичні матеріали цієї доби. тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Мотивація навчальної діяльності

Учитель.

Історія реалізму світової літератури надзвичайно багата. Уявлення про нього змінювалися на різних етапах художнього розвитку, відображаючи наполегливе прагнення художників до правдивого зображення, дійсності. реалізм пройшов кілька етапів свого розвитку, сформувавшись як метод ще в епоху Відродження (XVI ст.). Самий же термін “реалізм” у науці про літературу й мистецтво почали вживати з середини XIX ст. чому з того часу й донині саме цей метод сприймається як основний, найбільш прийнятий, спробуємо розібратися сьогодні на уроці.

II. Оголошення теми та мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

1.

Колективне заповнення порівняльної таблиці “скупих” героїв

2. інтерактивна вправа “мозковий штурм”

Š чому реалізм у мистецтві залишається найпопулярнішим і найулюбленішим для багатьох людей і донині?

(Очікувані відповіді: “Дає можливість порівнювати з реальним життям”, “Доступніший для розуміння, менше умовностей”, “Істини є більш очевидними”, “Реалізм є традиційним, звичним для багатьох”.)

3. Проблемне питання

Š Прихильність лише до реалізму – це добре чи погано? (Добре, бо через мистецтво пізнається дійсність, утверджуються ідеали; погано, бо обмежується художній світ.)

4. слово вчителя

– а зараз помандруємо до росії XIX ст. У її житті література завжди посідала особливе місце, а в ІІ пол. XIX ст. вона взагалі стала духовним підгрунтям нації.

У центрі уваги письменників – морально-філософські шукання людини, її любов і страждання, драматичні колізії, осмислення шляхів оновлення світу. Проза цього періоду відзначалася інтелектуалізмом, філософічністю, психологізмом, соціальним аналізом, пошуками сенсу життя.

Професійну філософію, за спостереженнями вчених, “затьмарило світло, яке струменіло від великих мислителів із царини літератури, особливо французької (Стендаль, Бальзак, Флобер) та російської (Гоголь, Достоєвський, Толстой)”.

Зацікавленість російської літератури національними проблемами не виключала її інтересу до загальнолюдських світових питань, навпаки, їй була притаманна, за словами Ф. Достоєвського, “всесвітня чутливість”. л. Толстой зазначав: “ми, росіяни, взагалі не вміємо писати романи у тому смислі, в якому розуміють ці твори в Європі… російська художня думка не вміщується у ці межі та шукає для себе нової”. Достоєвський, наприклад, вважав, що російський роман “нехтує інтригою”, фабульністю заради вільного вираження найширшого змісту.

Російська література представлена такими талантами, як Ф. Достоєвський і л. Толстой, які багато в чому визначили долю світового літературного процесу не лише XIX, але й XX ст. Видатними митцями цього часу визнано також І. Гончарова, І. Тургенє-ва, м. Салтикова-Щедріна, а. чехова, м. лєскова та ін. Серед їхніх героїв – багато “шукачів”, це література, що намагається відповісти на питання “Хто винен?” і “Що робити?”; література символів-типів (Обломов І. Гончарова – обломовщина – символ бездіяльної людини, сибарита; Базаров І. Тургенєва – базаровщина – символ нігілізму та ін.).

5. огляд книжкової виставки, ілюстрацій до творів

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Проблемне питання

– чи припустима фантастика у художній системі реалізму? (Так, у вигляді елементів – сну, марення, сатири, утопій, які реалістично мотивовані та дозволяють розширити часові й просторові межі художнього світу.)

Експрес-тестування (клоуз-тест)

1. реалізм сформувався ще в епоху… (Відродження XVI ст.)

2. “реалізм” як літературознавчий термін почали вживати… (від середини ХІХ ст.).

3. Зображення природних обставин, умовно правдоподібних ситуацій, характерне для реалізму доби… (Просвітництва XVIII ст.).

4. Зображення типових умов у типових обставинах характерне… (для критичного реалізму).

5. Зображення прикрашеної дійсності з позицій правлячої партії, характерне… (для соціалістичного реалізму).

6. Позитивне в реалізмі для сприйняття – … (доступність).

7. негативне в реалізмі для сприйняття – … (обмеження форм зображення).

8. найвідоміший французький реаліст ХІХ ст. із уже вивчених нами… (Бальзак).

9. найвідомішими російськими реалістами ХІХ ст. є… (Гоголь, Толстой, Достоєвський та ін.)

10. За Достоєвським, російські романи відрізняються від європейських тим, що… (“нехтують інтригою”).

11. російську літературу ХІХ ст. можна назвати літературою… (питань і символів-типів).

12. Фантастика в реалістичній літературі представлена у вигляді… (снів, марення, утопій).

VI. Домашнє завдання

Повторити за конспектом уроку характеристику реалізму як творчого методу, його течій; особливості розвитку російського реалізму XIX ст., його представників; читати роман Ф. Достоєвського “Злочин і кара”.

VII. Підсумок уроку


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Реалізм як художній напрям у світовій літературі