” Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху”

Мета :

сприяти усвідомленню взаємозв’язку між особистими цілями та професійним вибором; актуалізувати процес професійного самовизначення учня; допомога учням у визначенні своїх інтересів, як основу професійного визначення, збагатити знання підлітків про світ професій; формування образу “Я” учня у світі професій, вільного від гендерних стереотипів у сучасному суспільстві; підвищити рівень усвідомлення учасниками типового і специфічного у професійній діяльності того чи іншого спеціаліста.

Завдання:

формувати

систему знань учнів про зміст і структуру світу професій; активізувати процеси самопізнання, самооцінки учнів; актуалізувати потреби у саморозвитку та самореалізації;

Матеріали:

дошка; крейда, маркери; аркуші паперу А4; фломастери, олівці; картки, ручки.

Хід заняття
1.Вступне слово (5 хв.)

Вибір професії – одне з найбільш відповідальних рішень, які приймає людина у житті. Звичайно можна перервати навчання, якщо на третьому курсі інституту ти зрозумієш, що це справа не твоя, а можна через декілька років залишити роботу, яка не подобається. Однак час буде втрачено, та й розчарування

неминуче…

Вибір професії, як і будь-який вибір – це прийняття рішення при великій кількості альтернативних варіантів та необхідності враховувати різноманітні фактори. Є такий вираз: “Щастя-це коли ранком хочеться йти на роботу, а після роботи – додому”.

Відколи живе людство – існує і проблема вибору занять, трудової діяльності, професійної кар’єри. Слово ” професія” виникло на Землі як найвище, найдосконаліше творіння природи, підтверджують найдавніші пам’ятки, знайдені археологами, лінгвістами та істориками. Свідоцтво про роль усвідомленого вибору професійної сфери діяльності ми знаходимо навіть у Новому заповіті (послання св. апостола Павла до римлян 12.6, 7, 8): “Імама єно різні дари, згідно з благодаттю, даною нам. Коли пророцтво – то виконуй йод в міру віри, а коли служіння – будь на служінні, коли вчитель – на навчанні, коли утішитель – на потішанні, хто подає – у простоті, хто головує – то з пильністю, хто милосердствує – то з привітністю!” З різних історичних пам’яток відомо, що процес формування суспільних відносин супроводжувався розвитком ремесел, занять, появою різних професій.

Відповідно виникали і проблеми з вибором їх, перші прояви невідповідності професії, справі, уподобанням. Давно, дуже давно люди збагнули: справжню насолоду приносить лише та праця, яка обирається за власним бажанням, відповідно до інтересів, покликання, здібностей особистості. Ще відомий давньогрецький філософ Платон (427-347 рр. до н. е.) говорив: “Пізнай себе і роби свою справу”.

Саме про це ми сьогодні і поведемо мову.

Знайомство. (5 Хв. )

Представтеся, назвіть, що ви вмієте робити найкраще (співати, танцювати, готувати тощо). Як ви думаєте, для якої професії підходять ваші здібності? Чи допоможуть вони вам в опануванні бажаною спеціальністю?

Обговорення й прийняття основних правил роботи у групі (5 хв.)

Цінувати час Говорити по черзі Говорити коротко і не часто, по темі Говорити тільки від свого імені Бути позитивними до себе та до інших (Бути +) Правило додавання (Я + Ти + Ми) Правило поваги до своєї і протилежної статі (♀ + ♂) Правило добровільної активності Правило конфіденційності

Мозковий штурм “НАЙ-НАЙ…” (10 хв.)

Інструкція: “Зараз вам буде запропоновано деякі незвичні характеристики професій, а вам необхідно буде по черзі назвати ті професії, які, на вашу думку, найбільше підходять даній характеристиці. Наприклад, характеристика: найгрошовитіша професія. Які професії є найбільш грошовитими?”

Важливим елементом даної ігрової вправи є обговорення. Ведучий повинен бути уважним до думок різних учасників, оскільки оцінки можуть (і повинні) бути суб’єктивними. Разом з тим, виділення деяких “най – най” професій повинно грунтуватись на об’єктивних знаннях про них.

Наприклад, якщо називається найгрошовитішою професія депутата, то можна уточнити в школяра, чи знає він, скільки заробляють депутати (в порівнянні з іншими високооплачуваними професіями).

Ведучий повинен заздалегідь підготувати найбільш незвичайні характеристики, наприклад:

“найзеленіша професія”, “найсолодша професія”, “найволохатіша професія”, “най Смішніша професія”, “найнепристойніша професія”, “найдитячіша професія”, “найсміливіша Професія”, “найгірша професія”, “найнервовіша професія”, “найчесніша професія”, “найхолодніша професія”, “найсмачніша професія”, “найгарячіша професія”, “найбалакучіша професія”

Вправа “Лотерея ” (10 хв.)

Учасникам необхідно на чистих картках написати по 3 назви професій, якими б вони бажали займатися протягом життя. Далі картки перемішують і кожен учасник обирає лише 1 картку ( як у лотереї).

Результати вибору обговорюються всій групою.

Тренер просить піднятися тих, хто отримав картку зі своєю професією.

Можна підрахувати відсоток тих, кому пощастило у виборі.

Можна розповісти, що трапиться с їх життям, якщо доля “подарує” їм ці професії, яки отримали.

Можна пофантазувати і описати новий Світ, в якому будуть тільки заявлені однотипні групи професій.

Обговорення. Що було важко? Що відчували під час проведення вправи?

Приклади відповідей

Вдалий вибір професії

Невдалий вибір професії

Інтерес і зацікавленість у роботі; Моральне задоволення професійною діяльністю; Фізичне та психологічне здоров’я; Удосконалення професійних знань; Кар’єрне зростання; Висока заробітна плата; Авторитет.Втрачає інтерес; Незадоволеність професійною діяльністю; Перенапруження; Пасивна адаптація в колективі; Безробіття; Витрати коштів на здобуття нової професії; Стрес; Неможливість реалізації на ринку праці.

Вправа “Один день з життя” (10 хв.)

Ведучий визначає разом з іншими учасниками, яку професію цікаво було би розглянути, наприклад, професію фотомоделі.

Інструкція: “Зараз ми суміснішій зусиллями спробуємо скласти розповідь про типовий робочий день працівника. Розповідь повинна складатися тільки з іменників. Наприклад, розповідь про робочий день учителя могла би бути такою: дзвінок – сніданок – дзвінок-урок – двійочники – запитання – відповідь – трійка – вчительська – директор – конфлікт – урок – відмінники – дзвінок – дім – ліжко. Важлива умова: перш ніж назвати новий іменник, кожен учасник обов ‘язково повинен повторити все, що було названо до нього.

Щоб краще запам ‘ятати названі іменники, уважно дивіться на учасників, які говорять, – ніби пов ‘язуючи слово з конкретною людиною”.

При підведенні підсумків гри можна запитати учасників, чи вийшла цілісна розповідь, чи ні. Можна запропонувати учасникам своїми словами розказати, про що була складена розповідь і що там відбувалося.

7. Підведення Підсумків заняття. Рефлексія (5 хв.)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

” Усвідомлений вибір професії як запорука життєвого успіху”