Дискусія на тему “причини й наслідки конфлікту між батьками та дітьми в повісті Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”Мета
: допомогти учням систематизувати знання за твором І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”, осмислити конфлікт між дітьми та батьками, його причини й наслідки; з’ясувати різні точки зору, зіткнення яких допоможе знайти істину; розвивати вміння формулювати свої думки; сприяти вихованню так­товності під час дискусії. Тип уроку
: застосування навичок і вмінь. Обладнання
: пам’ятка “Правила дискусії”. Методична рекомендація
: перед уроком клас має бути поділений на дві команди, яким дається завдання глибоко ви­вчити

питання, що буде обговорюватися. Учням за­пропонувати переглянути текст, додаткову літера­туру, знайти аргументи: 1-й команді – на користь батьків, 2-й команді – на користь дітей. ХІД УРОКУ I.
Оголошення
Теми
Уроку
II
.
Актуалізація
Опорних
Знань
Дати визначення поняття дискусія. Дискусія – широке публічне обговорення якогось спірного (суперечливого) питання.

Синонім – дебати. III

Формування
Нових
Знань
,
Умінь
Та
Навичок
1. Ознайомлення з пам’яткою “Правила дискусії”
Правила дискусії
1. Чітко визначте свою точку зору й аргументи

до неї. 2. Вступаючи в дискусію, не починайте її з тих питань, за якими ваша думка не збігається з думкою вашого опонента. 3. Висловлюючи свою думку, дотримуйтесь змістовності, пра­вильності, повноти та послідовності розкриття теми. 4. Достатньою мірою використовуйте довідкову й художню літе­ратуру та посилання, зроблені на неї.

Аргументи не слід про­понувати в низхідному порядку. 5. Уникайте категоричності, особливо якщо ви заперечуєте. 6. Умійте почути та зрозуміти опонента.

7. Не переривайте свого співрозмовника. 8. Волійте не перемогти, а знайти істину. 2.
Запитання до класу
– Як ви розумієте поняття: соціальний конфлікт, моральний конфлікт, психологічний конфлікт? – Які епізоди, сцени повісті викликали сміх? Де цей сміх доб­родушний, а де сатиричний?

– Як протягом розгортання подій у повісті змінюються харак­тери Мелашки й Лавріна? – Чому, на вашу думку, Кайдашиха й Мотря не змогли вжи­тися в одній хаті?

– Як соціальні умови формують поведінку людей? (Розповісти на прикладі Мотрі й Мелашки) – Розкажіть, чому виник конфлікт між представниками моло­дого покоління? (Між братами й невістками) – Давайте спробуємо осмислити вчинки, зрозуміти їх, а також ті почуття, які переживали персонажі. Демонстраційна таблиця (допоможе правильно сформулювати Свої думки): – Мені здається… –
Я не згоден із думкою…

– На мій погляд… –
Я погоджуся з тим, що, але… – Я думаю інакше… –
Мені ближче позиція… – На відміну від… 3.
Варіанти аргументів
Мені здається, що старий Кайдаш не досить уваги приділяв вихованню своїх синів.

“Він був добрий стельмах, заробляв доб­рі гроші, але ніяк не міг удержати їх у руках. Гроші втікали до шинкаря. Панщина поклала на Кайдашеві свій відбиток”.

Чи­мало настраждавшись, наробившись за свій вік так, що “аж шкура болить”, Кайдаш намагається знайти забуття в чарці.

Потовари­шувавши з оковитою, він втрачає повагу старшого сина Карпа. Я думаю, що Карпо, старший син Кайдаша, з дитинства був грубуватим, ріс черствим, бездушним.

Ці риси поступово тільки Набирали обертів. Він був першою дитиною, мабуть, його більше пестили, пробачали грубість. Коли парубкував, то теж був мовчаз­ний, гордовитий, ніколи навіть не сміявся. “Його насуплене, жов­тувате лице не розвиднювалось навіть тоді, як губи осміхались”.

Після одруження та народження сина Карпо ніби виріс у влас­них очах, відчув себе справжнім хазяїном. Починає поводити себе ще більш егоїстично. Він ніколи не був покірним, не змовчував батькам, під час сварки через мотовило вперше підняв на старого Кайдаша руку.

Про його жорстокість та черствість знало все село.

Я погоджуюсь із тим, що батьки належним чином не займалися його вихованням, тому й мають такий результат. Я не згоден із думкою, що Кайдаш не займався вихованням ді­тей, тому що він був богомольна людина, а значить цінував свою сім’ю й доклав усіх зусиль для виховання хлопців. На мій погляд, стара Кайдашиха не знаходить спільної мови зі старшим сином та невісткою, тому що на неї панщина наклала свій відбиток.

Замолоду вона довго служила в панів і “набралася од їх трохи панства”, “до природної звичайності української се­лянки пристало щось вже дуже солодке, аж нудне”, зовнішня пиха, облесливість у розмові. Я не згоден із думкою, що у сварках винні батьки. Розпалю­ванню ворожнечі сприяли й невістки, особливо Мотря.

У неї надто дріб’язкова натура. Вона ладна лаятися за яйця, курей, кухоль, а на­слідки всього цього жахливі – порушення етичних норм, народної моралі, бо син здіймає руку на батька, Мотря вибиває Кайдашисі око, Карпо женеться з дрючком за матір’ю, заганяє в ставок і ладен вдарити, та зупиняється, бо “не так шкода… матері, як чобіт”. IV
.
Підсумки
Уроку
Наприкінці уроку-дискусїї можна організувати роботу за карт­ками, що містять слова моральної тематики, й запропонувати учням підібрати слова-поняття, які можна віднести до характе­ристики Кайдашихи, Омелька Кайдаша, Карпа, Лавріна, Мотрі, Мелашки. Свій вибір обгрунтувати. Турбота, співчуття, доброта, чуйність, любов, прихильність, щед­рість, скнарість, вірність, надійність, міцність, відданість, стійкість, совість, відповідальність, прощення, егоїзм, самотність, щастя. V

Домашнє
Завдання
Поміркувати про почуте на уроці й письмово відповісти на за­питання: “Що я порадив (ла) би (б), щоб перемир’я між сім’ями Кайдашів тривало довше?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Дискусія на тему “причини й наслідки конфлікту між батьками та дітьми в повісті Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”