РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИБагато років я працюю з обдарованими дітьми в рамках співробітництва з МАН та підготовки до олімпіад з біології та екології. На першому етапі моєї роботи я ставила перед собою завдання – розвиток пізнавального мотива: інтереса до предмета, який я викладаю, і допитливості учнів. Знаючи інтереси своїх учнів, я застосовую їх в навчальному процесі. Все, що підвищує допитливість учнів, я включаю в свої заняття: нові незвичайні факти, які учні знаходять самостійно, їх погляди на події, яскраві наглядні посібники і виготовлені ними поробки

– все це підвищує їх зацікавленість у вивченні предмета.

Залучаючи учнів до досліджень, необхідно, перш за все, базуватись на їх інтересах. Все, що вивчається, повинно стати для учня особисто важливим, підвищувати його інтерес і рівень знань. Але, теми і пропоновані учню методи дослідження не повинні перевіщувати його психолого – фізіологічні можливості. Дослідницька діяльність повинна викликати у учня бажання працювати, а не відштовхувати його своєю складністю і незрозумілістю.

Наступним етапом моєї роботи було винесення занять за межі шкільного уроку, і вони стали носити характер дружніх бесід,

що чергувалися з творчими завданнями, захистом творчих проектів, обміном досвідом, пошуком джерел інформації і робота з ними. На наших заняттях я створювала проблемні ситуації, що підштовхнули б учнів до вивчення об’єкта через його дослідження, коли учні у великій мірі працюють самостійно, а вчитель управляє процесом дослідження. Замість того, щоб запропонувати вирішення проблеми, я, або творча група учнів, пропонуємо необхідні матеріали і обладнання, спонукаючи учнів самостійно робити спостерення і висувати гіпотези, для чого їм треба використовувати аналітичне мислення.

На цьому етапі я задаю питання, що наводять учнів на здогадку, заохочую здогадки учнів, основані на неповних даних, а потім ми разом допомагаємо підтвердити або відкинути ці здогадки при систематичному аналізі проблеми. Таким чином формуються вміння учнів аналізувати, узагальнювати, знаходити відповіді на проблемні питання, що в кінцевому результаті, розвиває їх творчу особистість.

Підготовка олімпіадних робіт з екології розвиває дослідницькі здібності учнів, формує вміння самостійно працювати з додатковою літературою, знайомить з станом проблеми у науці, учень вчиться аналізувати літературні джерела. Таким чином, підготовка учнями навчально – дослідницьких робіт формує у них навики абстрактно – логічного мислення (аналіз, синтез, порівняння), розвиває вміння творчо осмислити проблему, самостійно знайти критерії для цього, виховує свідоме відношення учня до своєї роботи. Етап роботи з учнями, направлений на створення ними дослідницьких робіт базується на проектній технології.

В даному випадку, проект – це дослідницька робота учнів, створена під керівництвом вчителя, може виконуватись індивідуально або групами учнів протягом даного часу, є результатом роботи над проблемою.

Зміст і напрямок роботи над проектом.

Стадія

Зміст роботи

Учні

Вчитель

Підготовка

Визначення теми і мети проекта

Обговорюють проблему і ортимують необхідну інформацію від учителя. Визначається мета.

Знайомить з змістом проектного підходу і мотивує учнів. Допомагає в постановці мети.

Планування

Пошук джерел інформації. Визначення способів її збору і аналіза, форми представлення результатів звіту. Встановлення процедури і критеріїв оцінювання, розподіл задач між членами творчої групи.

Виробляють план дій, формулюють задачі.

Пропонує ідеї, шліхи пошуку інформації.

Дослідження

Збір інформації, вирішення прміжних завдань за допомогою дослідів та спостережень.

Досліджують

Спостерігає за роботою учнів, дає поради.

Пропонує нові джерела інформації.

Результати

Аналіз інформації, формування висновків.

Аналізують, узагальнюють.

Дає поради, пасивно приймає участь в обговоренні результатів.

Представлення результатів

Різні творчі форми представлення результатів дослідження.

Обговорюють, виступають з творчими звітами.

Слухає, задає питання в ролі активного учасника творчого проекта.

Оцінка результатів.

Самооцінка в ході підсумкового обговорювання.

Оцінює якість роботи з джерелами інформації, аналізує невикористані можливості і якість творчого звіту, практичність роботи.

Хотілось би поділитись плюсами “метода проектів”.

Розвиваються пізнавальні інтереси; Використовуються різноманітні форми роботи: дискусія, робота з літературою, збір інформації і т. п.; Відбувається мотивація, з’являється задоволення від діяльності, учні бачать результат своєї праці; Відсутній формалізм знань; Встановлення зв’язку з життєвим досвідом; Розвиває вміння до співробітництва при використанні групових проектів.

В ході роботи над проектом я хочу порадити вчителю:

Допомогти учням розробити програму дослідження; Допомогти в пошуку джерел інформації; Самому стати джерелом інформації; Подтримувати ентузіазм учнів; Допомагати при виникненні труднощів; Підтримувати зворотній зв’язок.

За останні п’ять років була здійснена значна науково – дослідницька робота з біології та екології учнями нашої школи, що дає право пишатись своїми учнями та їх успіхами. Багато з них продовжують свою наукову діяльність у ВНЗ нашого міста.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ