Здоров’я підростаючого покоління



Здоров’я підростаючого покоління є основою майбутнього України. Тому збереження особистого здоров’я не лише життєва необхідність, а й громадський обов’язок кожної людини, вияв любові до рідної землі, своєрідний гарант відродження української нації.

Фізичне виховання в Україні є невід’ємною частиною системи народної освіти, важливим компонентом гуманітарного виховання дітей та молоді. Формування в них патріотичних почуттів, фізичного і морального здоров’я, вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного

життя і професійної діяльності.

Великого значення у зміцненні здоров’я сучасного школяра надається фізичній культурі. Тому батьки і вчителі повинні приділяти велику увагу цілеспрямованому і планомірному формуванню в учнів високого рівня фізичної культури протягом навчання їх у школі.

Піднесення ролі фізичної культури і зміцнення здоров’я дітей є одним із головних завдань школи і зокрема вчителя. Учитель за допомогою навчальної і позакласної роботи повинен закласти фундамент фізичної культури і вказати учневі шляхи оволодіння потрібними знаннями і навичками та вміннями, методикою розвитку

фізичних якостей потрібних для зміцнення здоров’я, вказати шляхи для забезпечення здорового способу життя.

Зараз я працюю над проблемою: ” Формування навичок здорового способу життя засобами фізкультурно-оздоровчої роботи”. І успішність вирішення цього завдання багато в чому залежить від ставлення школярів до фізичної культури. Головне, щоб кожен учень повірив у могутню силу фізичної культури і спорту, зрозумів, що за їх допомогою легше вчитися й працювати, долати перешкоди. Крім того, доцільно формувати у школярів упевненість у тому, що завдяки систематичному виконанню фізичних вправ, кожний з них стане більш спритним, сильнішим, витривалішим. І успіх залежатиме від наполегливості, завзятості, кмітливості.

Створити в учнів образ здорового способу життя, з яким вони мають не розлучатися не тільки в школі, а й через багато років після її закінчення, зробивши рух своєю життєвою потребою.

Невгомонний ритм сьогодення, не завжди здоровий спосіб життя, розумове перевантаження, гіподинамія, екологічна проблема, низька культура харчування – усе це призводить до ризького погіршення здоров’я дітей і дорослих.

І хто, як не вчитель фізичної культури, повинен боротися з цією ситуацією всіма методами і засобами предмета.

Та щоб, пробудити інтерес до систематичних занять фізичними вправами, у наш час недостатньо традиційного підходу, потрібно шукати щось нове, якісне, цікаве. Тому я завжди маю перебувати у пошуку нових підходів до прищеплення бажання систематично займатися фізичними вправами, що дасть можливість зміцнити здоров’я, покращати роботу функціональних систем організму, емоційний стан.

Тому я в своїй роботі шукаю індивідуальний підхід до кожного вихованця, щоб зацікавити, захопити, надихнути, пробудити в ньому особистість, допомогти пізнати не тільки світ, а й самого себе, повірити в свої сили.

Головний принцип моєї роботи – це оздоровлення і виявлення здібних і обдарованих дітей.

Зважаючи на власний досвід роботи, мені добре відомо, як важко буває залучити окремих дітей до регулярних занять фізичною культурою. Одні з них соромляться того, що не спроможні суперничати з сильними учнями свого класу, інші недооцінюють значення занять фізичними вправами для життя і розвитку людини. Не розуміють, що учні, які регулярно займаються фізкультурою, краще ростуть, їх кістки та зв’язки стають міцнішими, у них краще розвинені м’язи, треноване серце, покращується розумова діяльність.

Вони краще пристосовуються до сучасних умов життя : менше хворіють, мають нормальну масу тіла, гарну статуру, вони спритні, сильні, швидкі, гнучкі, витривалі.

Моє завдання, як вчителя, полягає в тому, щоб допомогти таким дітям полюбити ці заняття, повірити в себе. На думку вчителів і учнів, я – вимогливий учитель. Це правда: я сувора і вимогливі до тих, хто не любить фізкультуру ( без причин прогулюють уроки, хитрують ), а дітей які люблять фізкультуру і спорт, розуміють їх значення – я поважаю, з ними завжди приємно та весело працювати, з ними ми – справжні друзі. Уроки з такими учнями є емоційними, цікавими, проходять з великим навантаженням.

Мені необхідно переконати учнів не тільки в том^, щоб відвідувати уроки, але й працювати на них з повною віддачею. Я вважаю, що лише постановка учнями своєї особистої мети, щодо підвищення рівня фізичної підготовленості, гарантує залучення їх до роботи на бажаному рівні. Щороку все більше молоді вибирає здоровий спосіб життя, адже здоров’я – це чарівний ключ, який відчиняє двері до всіх можливостей.

По-справжньому сучасний еталон краси це здорова людина, яка обирає здоровий спосіб життя. Гармонійно розвинена людина – завжди духовно, фізично, психічно здорова, вона наділена високими моральними якостями. Саме такі складові здоров’я вона має розвивати, укріпляти, формувати в собі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Здоров’я підростаючого покоління