Методичні поради для вчителів початкових класів– Забезпечувати всебічний розвиток особистості молодшого школяра.

– У засвоєнні предметних знань, умінь і навичок опиратись на сформовані у дітей пізнавальні вміння, розвинені психічні процеси.

– Процес навчання будувати на осмисленні та усвідомленні знань, на оптимальному поєднанні репродуктивного та творчого підходів до формування предметних умінь.

– Спиратись тільки на досягнутий рівень розвитку дітей; не вважати неповноцінним той рівень досягнень деяких дітей, який не відповідає віковим стандартам.

Поступово урізноманітнювати й ускладнювати форми, методи та прийоми роботи з учнями, структуру уроків.

– Систематично формувати, закріплювати та розвивати в учнів уміння та навички виконання домашніх завданнь, навички самостійної роботи.

– Розвивати мислення, пам’ять, увагу.

– Проводити навчально-виховну роботу на доступному для учнів рівні.

– Розвивати творчі здібності учнів, заохочуючи їх до участі в різноманітних конкурсах, святкових заходах.

– Оптимально розширювати й ускладнювати вимоги до учнів.

– Психологічно готувати учнів до переходу на предметну систему навчання, підтримувати тісний зв’язок з учителями старших класів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Методичні поради для вчителів початкових класів