Екскурсії як засіб виховання і формування всебічно розвиненої особистостіСлово “екскурсія” латинського походження, воно означає “вилазку”, відвідування якогось місця чи об’єкта з метою його вивчення.

Існує надзвичайно багато визначень поняття “екскурсія” в педагогіці.

Екскурсія – одна з благодатних форм виховної роботи, що сприяє розвитку допитливості, розуму, творчої уяви, пізнавальної активності учнів, вихованню любові до Батьківщини і народу.

Екскурсія – це така форма навчання, при якій учні сприймають і засвоюють знання шляхом виходу до місця розміщення об’єктів,

які вивчаються (природи, заводів, історичних пам’яток), і безпосереднього ознайомлення з ними.

Розглядаючи екскурсію як дидактичну категорію, слід насамперед зазначити, що вона суттєво відрізняється від інших форм навчальних занять специфікою організації пізнавальної діяльності учнів. Під час екскурсій учні активно сприймають натуральні об’єкти дійсності – предмети, процеси, явища в їхньому природному середовищі, в звичайних режимах функціонування. Основний метод пізнання – цілеспрямоване спостереження під опосередкованим керівництвом учителя живої реальності, аналіз її сутності, яке

доповнюють записи вражень, зарисовки, складання схем процесів.

Все це потім систематизується, узагальнюється й колективно глибоко і всебічно обговорюється на інших заняттях у школі.

Екскурсії виконують низку важливих функцій:

реалізують принцип наочності, підносять науковість навчання, зв’язок із життям, сприяють політехнічному навчанню, сприяють профорієнтації учнів на робітничі та інші професії.

Розрізняють наступні типи екскурсій:

програмні і позапрограмні; тематичні і комбіновані; вступні, поточні, заключні; ботанічні, зоологічні, хімічні, фізичні, виробничі тощо.

Методика проведення екскурсії включає в себе підготовку екскурсії, вихід (виїзд) учнів на об’єкти, обробку (опис) матеріалів екскурсії, підбиття підсумків.

Вимоги до проведення екскурсії:

наявність у школі системи екскурсійної роботи і підготовка вчителя до неї; чітке визначення освітньої і виховної мети, змісту екскурсії; правильний вибір екскурсійних об’єктів; раціональне поєднання слова і наочності; мотивація пізнавальної діяльності учнів; організаційна чіткість проведення екскурсії; дотримання правил техніки безпеки і правил поведінки під час екскурсії.

Виконувані в процесі екскурсійної роботи навчальні дії передусім сприяють інтенсифікації навчання, засвоєнню знань кожним учнем відповідно до його Індивідуальних можливостей, екскурсія дає змогу накопичувати життєві факти, збагачує чуттєвий – досвід учнів. За образним висловом Н. К. Крупської, екскурсія вчить учнів “читати не тільки друковані книжки, але також і книгу життя”. На екскурсіях учні одержують знання про зв’язки науки і практики, науки й виробничої діяльності людини.

Мій стаж класного керівника складає лише два роки, але я активно використовую екскурсії в своїй роботі з класом.

Саме екскурсії сприяють вихованню в учнів культури поведінки в громадських місцях, розширюють їх світогляд, дозволяють пізнати не тільки місцевість, в якій проживають, але і свою Батьківщину.

Екскурсії надзвичайно дисциплінують учнів, тому що потрапивши в невідоме місто необхідно бути дуже уважним, щоб, по-перше, отримати якнайбільше інформації про екскурсійні об’єкти, а по-друге, щоб елементарно не загубитися.

Організовані екскурсії можна поділити на дві групи: екскурсії в межах міста Кіровограда і екскурсії до інших міст.

Екскурсії в межах міста Кіровограда проводяться регулярно. Це навчальні міні-походи до лісового масиву Кущівки, екскурсії по місту, до бібліотек, музеїв, дендрологічних парків тощо. Дані екскурсії проводяться з метою розширення краєзнавчих знань учнів.

Навчальні міні-походи до лісового масиву зазвичай відзначаються високою масовістю. Проводяться вони переважно в теплий період року і мають високу цінність. В межах цих екскурсій учні закріплюють знання та формують навички з орієнтування на місцевості, вивчають рослинний і тваринний світ лісового масиву та долини річки Інгул з подальшим порівнянням їх компонентів, розглядають природні комплекси.

В такому міні-поході учні можуть працювати як в групі, так і індивідуально, а результати роботи завжди оформлюються у вигляді письмового звіту або фото звіту.

У вересні 2011 року для учнів школи була організована навчальна тролейбусна екскурсія по місту Кіровограду, яка ознайомила учнів з ключовими історичними об’єктами міста. Також мною була розроблена і проведена пішохідна екскурсія “Місто Якова Паученка” по вулиці Дворцовій, метою якої було ознайомлення з архітектурним спадком Єлисаветграда.

Протягом двох років учні стали активними відвідувачами музеїв міста Кіровограда, зокрема ознайомилися з експозиціями Обласного художнього музею, меморіального музею М. Л. Кропивницького, художньо-меморіального музею Олександра Осмьоркіна, літературно-меморіального музею Івана Карпенка-Карого. Гостинно відкривали для екскурсій свої двері обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського, обласна бібліотека для дітей ім.

А. П. Гайдара, обласна бібліотека для юнацтва ім. О. М. Бойченка.

Надзвичайно цікавими і пізнавальними для учнів є екскурсії до міст України. Протягом минулого навчального року ми відвідали міста Черкаси (планетарій, міський зоопарк, краєзнавчий музей), Київ (фабрика ялинкових прикрас, оглядова екскурсія по столиці), Миколаїв (аквапарк, зоопарк, музей кораблебудування). Дані екскурсії проводилися протягом одного дня в канікулярний час з метою ознайомлення учнів з культурно-історичним та природнимрізноманіттям України.

На мою думку, екскурсії є надзвичайно важливим елементом виховної роботи з учнями, адже вони сприяють не тільки розширенню світогляду учнів, ознайомленню з новими об’єктами, але й сприяють вихованню культури поведінки в громадських місцях.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Максимюк С. П. Позаурочні форми навчання, Педагогіка/ Максимюк С. П. Бібліотека українських підручників

2. Емельянов Б. В. Экскурсоведение


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Екскурсії як засіб виховання і формування всебічно розвиненої особистості