Доцільність мультимедійних уроківГоловна мета навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учні комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють їх соціалізації в новому для неї суспільстві.

За умов відсутності іншомовного оточення читання та аудіювання є одним з найважливіших напрямків

оволодіння іноземною мовою. Вони дають змогу отримувати необхідну інформацію, сприяють розумінню учнями важливості вивчення іноземної мови, загострюють інтерес роботи над нею.

Вони є найдоступнішими і водночас сприяють засвоєнню всіх інших аспектів іноземної мови, а використання сучасних технічних засобів робить цей урок більш ефективним з точки зору формування різних умінь та навичок в учнів та забезпечує хорошу мотивацію до вивчення англійської мови. Саме тому в цей урок включені завдання з цих видів мовленнєвої діяльності а також використовуються технічні засоби для більш продуктивного навчання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Доцільність мультимедійних уроків