ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ Т. ШЕВЧЕНКА, К. МАЛИЦЬКОЇ ТА О. ПЧІЛКИ

Тарас Шевченко “садок вишневий коло хати”,
“ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ВСТАЄ”
1. Т. Г. Шевченко народився: А) у с. Моринцях; б) у с. Кирилівці; В) у Лисянці. 2. У сім’ї поета було дітей: А) шестеро; б) п’ятеро; В) восьмеро.

3. Як звали Тарасового діда? А) Григорієм; б) Іваном; В) Павлом. 4. Ким мріяв стати малий Шевченко? А) Маляром; б) поетом; В) учителем.

5. Як в Україні називали людей, які їздили у Крим по сіль? а) Козаками; б) чумаками; В) купцями. 6. У якому році вийшла збірка “Кобзар”? А) 1840; б) 1841; в) 1847. 7. Який мотив вірша “Садок вишневий

коло хати”?

А) Краса природи та довколишнього світу; Б) почуття патріотизму; В) любов до рідної землі. 8. Про які дерева сказано у вірші “Садок вишневий коло хати”? а) Вишні; б) яблуні; в) груші. 9. Хто з композиторів написав музику до вірша “Садок вишневий коло хати”?

А) М. Лисенко; б) Я. Степовий; В) П. Майборода. 10. Хто намалював картину до поезії Т. Г. Шевченка “Селянська ро дина”?

А) Т. Г. Шевченко; б) І. Рєпін; В) І. Якутович. 11. Які художні засоби використані у вірші “За сонцем хмаронька пли ве”? А) Епітет; б) метафора; В) гіпербола; г) порівняння.

12. Опис місцевості, де відбуваються події

– це: а) пейзаж; б) інтер’єр; в) портрет. Костянтина Малицька “чом, чом, чом, земле моя”, “соловей”
1. Костянтина Малицька народилася: а) 1870 року; б) 1872 року; в) 1874 року. 2.

Костянтина Малицька мала такі псевдоніми: а) Віра Лебедєва; б) Олена Пчілка; в) Чайка Дністрова. 3. Заслання Костянтини Малицької в Сибіру тривало: а) десять років; б) сім років; в) п’ять років. 4. Костянтина Малицька є: а) письменницею; б) громадською діячкою; в) педагогом. 5. Автором пісні “Чом, чом, чом, земле моя” є: а) народ; б) Тарас Шевченко; в) Костянтина Малицька.

6. Музику до вірша “Чом, чом, чом, земле моя” написав у 1904 році: а) Денис Січинський; б) Микола Лисенко; в) Левко Лепкий. 7. Мотив поезії “Чом, чом, чом, земле моя”: А) любов до рідної землі; Б) єдність краси природи і мистецтва; В) туга за минулою красою. 8. Які художні засоби використані в поезії “Чом, чом, чом, земле моя”? а) Епітети, метафори, гіперболи; б) порівняння, епітети; в) гіперболи, порівняння. 9. На території України живуть: А) солов’ї, жайворонки; б) колібрі, папуги; В) страуси, пелікани.

10. Художній опис солов’я подано у творі. А) “Соловей” Г. Х. Андерсена; Б) “Соловей” Костянтини Малицької; В) “Що за птиця? ” Леоніда Глібова. 11.

Образ солов’я – це: А) втілення творчої особистості; б) символ рідної природи; в) символ рідного дому. 12. Коли прилітають солов’ї?

А) На початку квітня; б) наприкінці травня; В) на початку травня. 13. Зимує соловей: А) у Африці; б) у Австралії; В) у Південній Америці.

14. Коли можна почути спів солов’я? А) Вночі; б) увечері; В) вранці. 15.

Чому солов’ів треба охороняти? А) Соловей нищить шкідників; Б) допомагає завбачувати довготривалу постійну погоду; В) своїм співом приносить естетичну насолоду. 16. Солов’їй, потрапивши в неволю: А) швидко звикає до людей і радісно співає; Б) швидко звикає до людей і сумно співає; В) не звикає до людей і не співає.

17. Соловей летить у теплі краї: А) в останні дні серпня; б) на початку вересня; В) в останні дні вересня. Олена Пчілка “сосонка”
1. Із якого славного українського роду походить Олена Пчілка?

А) Драгоманових; б) Лисенків; В) Тобілевичів. 2. Олена Пчілка народилася: А) 1850 року; б) 1859 року; в) 1849 року. 3. Олена Пчілка вийшла заміж: а) за Климентія Квітку; б) за Петра Косача; в) за Миколу Лисенка. 4. Олена Пчілка мала: а) чотирьох дітей; б) шестеро дітей; в) восьмеро дітей.

5. Донькою Олени Пчілки була: а) Леся Українка; б) Віра Лебедєва; в) Чайка Дністрова. 6. Олена Пчілка – це: А) громадський діяч, письменниця, науковець, перекладач, фолькло рист; Б) громадський діяч, скульптор, видавець; В) науковець, поетеса, музикант, художник. 7. Івасеві було: а) дев’ять років; б) десять років; в) одинадцять років. 8. Сосонка є символом: а) рідної природи; б) України; в) рідного дому.

9. У дивовижній пригоді Івасеві допомогла: а) верба; б) калина; в) сосонка. 10. Невеликий розповідний художній твір про якісь події в житті однієї людини або кількох – це: а) оповідання; б) легенда; в) казка. 11.

Експозиція – це: А) момент найвищої емоційної напруги дії, вершина конфлікту; Б) заключний момент у розвитку дії художнього твору; В) попереднє знайомство з персонажами, з обставинами й умовами їх життя тощо. 12. На території України поширені такі дерева: А) модрини, сосни, кедри; Б) верби, тополі, липи, ялини; В) пальми, кипариси, евкаліпти.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ Т. ШЕВЧЕНКА, К. МАЛИЦЬКОЇ ТА О. ПЧІЛКИ