Звичайні дробиРозробка уроків по темі

“Звичайні дроби” для 5 класу

Малокозирщанського НВК

Колп Л. В.

2013р.

ТЕМА УРОКУ: ПОНЯТТЯ ПРО ДРІБ ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

МЕТА УРОКУ: 1. Розвинути знання учнів про числа, ввести поняття

Дробового числа, звичайного дробу.

Навчити розпізнавати дробові числа, правильні і неправильні дроби. Формувати пізнавальний інтерес учнів до математики виховувати спостережливість за навколишнім середовищем.

ТИП УРОКУ: урок вивчення і засвоєння нового матеріалу.

ОБЛАДНАННЯ набір

“Долі і дроби” яблука – 3 шт., набір малюнків.

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Учитель: Пригадайте, коли неможна поділити два числа?

Учні: Два числа не діляться, коли ділене менше дільника Наприклад, 15:18 – (?); 29: 42 – (?).

III МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ

Учитель: Що буде, коли ділене дорівнює 1? Наприклад, як розділити 1 яблуко на двох? Напевне, нікому з них не достанеться цілого яблука! Скільки вони одержать?

Учень: Кожен з двох одержить по половині яблука

(Учитель розрізає одне яблуко навпіл і демонструє половинки яблука).

Учитель: А якщо розділити яблуко між трьома

дітьми?

Учні: Доведеться розрізати яблуко на три рівні частини і тоді кожній дитині дістанеться третина яблука, або одна третя яблука

(Учитель демонструє яблуко, розрізане на три рівні частини)

Учитель: Слова “половина”, “третина”, “чверть” ми зустрічаємо дуже часто в повсякденному житті. Всі вони означають деяку частину певної величини, тобто “одну другу”, “одну третю”, “одну четверту ”.

Так само можна дістати й інші частини: десяту, п’ятнадцяту, сорокову.

Давайте проведемо експеримент – Поділимо круг на три частини, візьмемо одну (використовуємо набір “Долі і дроби”) Яку частину від цього круга ми взяли?

Учні: Ми взяли одну третю круга

Учитель: А скільки залишилось?

Учні: Залишилось дві третіх круга

Учитель: Поділимо круг на 6 частин.

Якщо взяти одну з цих шести частин, то що матимемо?

Учні: Якщо візьмемо одну з шести частин круга, то матимемо одну шосту частину.

Учитель: А якщо візьмемо п’ять таких частин?

Учні: Якщо візьмемо п’ять таких частин, то матимемо п’ять шостих

Учитель: А якщо потрібно двоє яблук поділити між п’ятьма хлопцями?

Як би ви це зробили?

Учень: Потрібно кожне яблуко поділити на 5 рівних частин і кожному хлопцеві дати по дві таких частини. Тоді кожен з хлопців одержав би по дві п’ятих частини яблука Учитель: Отже, ми з вами починаємо розглядати частини певних величин.

Запишіть тему уроку: ПОНЯТТЯ ПРО ДРІБ. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ.

IV ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Учитель: Щоб не записувати кожного разу довгі словосполучення: дві п’ятих,

Сім двадцятих, одинадцять дванадцятих; домовились використовувати горизонтальну риску”‘-“. Тоді розглянуті нами частини величин записуються так:

1 1 1 2 1 5 2 7

-; – ; -; -; -; -; -; – .

2 3 4 3 6 6 5 20

Запишіть в зошитах

Числа такого виду називають дробовими; сам запис називають дробом, або звичайним дробом.

За допомогою чого зображають звичайні дроби?

Учні: Звичайні дроби зображають за допомогою двох натуральних чисел, відокремлених горизонтальною рискою.

Учитель: Що показує риска дробу? Пам’ятаєте ми хотіли розділити двоє яблук порівну між п’ятьма учнями. Щоб ви зробили з числами 2 і 5?

Учень: Треба два поділити на п’ять. 2: 5

Учитель: Яку частину одержить кожен учень?
Учень: Кожен учень одержить 2/5 яблука..

Учитель: Отже, 2 : 5 = 2/5. Запишіть в зошиті.

Значить, дробова риска виконує роль знака ділення. Кожне число в запису дробу має свою назву. Число записане під рискою дробу називається знаменником дробу.

Знаменник показує на скільки рівних частин поділене ціле. Число, записане над рискою дробу називається чисельником

Чисельник дробу показує, скільки взято рівних частин цілого числа

Завдання: Назвіть чисельник і знаменник кожного дробу записаного на дошці

V. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА.

Першим дробом, з яким познайомились люди була, звичайно, половина Потім – третина Деякі дроби єгиптяни і вавилоняни записували особливо, не так, як інші народи. НАПРИКЛАД

Давні єгиптяни всі дроби намагалися записати як суми долей – дробів із чисельниками 1.

Але такі записи були дуже громіздкими і незручними. Ми з вами познайомились з простим і дуже зручним записом дробів.

VI. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель: Візьмемо знайомий нам круг і ділитимемо його на різну кількість частин /викликаю учня до дошки/

ЗАВДАННЯ 1.

1. Круг поділено на чотири частини. З них взято три частини. Запишіть це дробом.
Назвіть його чисельник і знаменник.

Учень: 3/4 3 – чисельник, 4 – знаменник.

Учитель:

2. Круг поділено на шість частин. Візьміть 4/6 цього круга Назвіть чисельник і
знаменник указаного дробу.

Учень: 4/6; 4 – чисельник, 6 – знаменник. Учитель: ЗАВДАННЯ 2.

Накресліть квадрат із стороною 3 см. і поділіть його на 9 рівних квадратів. А тепер поглянемо на подібні квадрати на дошці.

1. Яка частина великого квадрата заштрихована?
/мал. А /

Учні: 4/9

2. Яка частина квадрата не заштрихована?
/мал. А /

Учні: 5/9

Розробка уроків по темі

“Звичайні дроби” для 5 класу

Малокозирщанського НВК

Колп Л. В.

2013р.

ТЕМА УРОКУ: ПОНЯТТЯ ПРО ДРІБ ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ

МЕТА УРОКУ: 1. Розвинути знання учнів про числа, ввести поняття

Дробового числа, звичайного дробу.

Навчити розпізнавати дробові числа, правильні і неправильні дроби. Формувати пізнавальний інтерес учнів до математики виховувати спостережливість за навколишнім середовищем.

ТИП УРОКУ: урок вивчення і засвоєння нового матеріалу.

ОБЛАДНАННЯ набір “Долі і дроби” яблука – 3 шт., набір малюнків.

ХІД УРОКУ

ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Учитель: Пригадайте, коли неможна поділити два числа?

Учні: Два числа не діляться, коли ділене менше дільника Наприклад, 15:18 – (?); 29: 42 – (?).

III МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ

Учитель: Що буде, коли ділене дорівнює 1? Наприклад, як розділити 1 яблуко на двох? Напевне, нікому з них не достанеться цілого яблука! Скільки вони одержать?

Учень: Кожен з двох одержить по половині яблука

(Учитель розрізає одне яблуко навпіл і демонструє половинки яблука).

Учитель: А якщо розділити яблуко між трьома дітьми?

Учні: Доведеться розрізати яблуко на три рівні частини і тоді кожній дитині дістанеться третина яблука, або одна третя яблука

(Учитель демонструє яблуко, розрізане на три рівні частини)

Учитель: Слова “половина”, “третина”, “чверть” ми зустрічаємо дуже часто в повсякденному житті. Всі вони означають деяку частину певної величини, тобто “одну другу”, “одну третю”, “одну четверту ”.

Так само можна дістати й інші частини: десяту, п’ятнадцяту, сорокову.

Давайте проведемо експеримент – Поділимо круг на три частини, візьмемо одну (використовуємо набір “Долі і дроби”) Яку частину від цього круга ми взяли?

Учні: Ми взяли одну третю круга

Учитель: А скільки залишилось?

Учні: Залишилось дві третіх круга

Учитель: Поділимо круг на 6 частин.

Якщо взяти одну з цих шести частин, то що матимемо?

Учні: Якщо візьмемо одну з шести частин круга, то матимемо одну шосту частину.

Учитель: А якщо візьмемо п’ять таких частин?

Учні: Якщо візьмемо п’ять таких частин, то матимемо п’ять шостих

Учитель: А якщо потрібно двоє яблук поділити між п’ятьма хлопцями?

Як би ви це зробили?

Учень: Потрібно кожне яблуко поділити на 5 рівних частин і кожному хлопцеві дати по дві таких частини. Тоді кожен з хлопців одержав би по дві п’ятих частини яблука Учитель: Отже, ми з вами починаємо розглядати частини певних величин.

Запишіть тему уроку: ПОНЯТТЯ ПРО ДРІБ. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ.

IV ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Учитель: Щоб не записувати кожного разу довгі словосполучення: дві п’ятих,

Сім двадцятих, одинадцять дванадцятих; домовились використовувати горизонтальну риску”‘-“. Тоді розглянуті нами частини величин записуються так:

1 1 1 2 1 5 2 7

-; – ; -; -; -; -; -; – .

2 3 4 3 6 6 5 20

Запишіть в зошитах

Числа такого виду називають дробовими; сам запис називають дробом, або звичайним дробом.

За допомогою чого зображають звичайні дроби?

Учні: Звичайні дроби зображають за допомогою двох натуральних чисел, відокремлених горизонтальною рискою.

Учитель: Що показує риска дробу? Пам’ятаєте ми хотіли розділити двоє яблук порівну між п’ятьма учнями. Щоб ви зробили з числами 2 і 5?

Учень: Треба два поділити на п’ять. 2: 5

Учитель: Яку частину одержить кожен учень?
Учень: Кожен учень одержить 2/5 яблука..

Учитель: Отже, 2 : 5 = 2/5. Запишіть в зошиті.

Значить, дробова риска виконує роль знака ділення. Кожне число в запису дробу має свою назву. Число записане під рискою дробу називається знаменником дробу.

Знаменник показує на скільки рівних частин поділене ціле. Число, записане над рискою дробу називається чисельником

Чисельник дробу показує, скільки взято рівних частин цілого числа

Завдання: Назвіть чисельник і знаменник кожного дробу записаного на дошці

V. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА.

Першим дробом, з яким познайомились люди була, звичайно, половина Потім – третина Деякі дроби єгиптяни і вавилоняни записували особливо, не так, як інші народи. НАПРИКЛАД

Давні єгиптяни всі дроби намагалися записати як суми долей – дробів із чисельниками 1.

Але такі записи були дуже громіздкими і незручними. Ми з вами познайомились з простим і дуже зручним записом дробів.

VI. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Учитель: Візьмемо знайомий нам круг і ділитимемо його на різну кількість частин /викликаю учня до дошки/

ЗАВДАННЯ 1.

1. Круг поділено на чотири частини. З них взято три частини. Запишіть це дробом.
Назвіть його чисельник і знаменник.

Учень: 3/4 3 – чисельник, 4 – знаменник.

Учитель:

2. Круг поділено на шість частин. Візьміть 4/6 цього круга Назвіть чисельник і
знаменник указаного дробу.

Учень: 4/6; 4 – чисельник, 6 – знаменник. Учитель: ЗАВДАННЯ 2.

Накресліть квадрат із стороною 3 см. і поділіть його на 9 рівних квадратів. А тепер поглянемо на подібні квадрати на дошці.

1. Яка частина великого квадрата заштрихована?
/мал. А /

Учні: 4/9

2. Яка частина квадрата не заштрихована?
/мал. А /

Учні: 5/9

4. Тепер в зошитах на квадратах закресліть таку частину квадрата, яка б відпові дала дробу.

І ряд – 2/9 II ряд – 6/9 III ряд – 8/9

VII ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ /продовження/.

Учитель: Ми навчили зображати дроби за допомогою круга, квадрата А зараз

Розглянемо, як зображають дроби на числовому промені.

Для цього встановимо деякі цікаві факти. Відомо, що в 1м -100см.

Подумайте і дайте відповідь.

– Якою частиною метра є 1 см.?

Учні: 1 см. є однією сотою частиною метра

Учитель: Запишемо в зошитах. 1м = 100см.; 1см. =1/100м.

А якою частиною метра є 1 дм. ?

Учні: 1дм. є однією десятою метра Учитель: Запишемо: 1м=10дм.; І дм. = 1/10м.

А зараз проведемо бліц – турнір між трьома рядами – командами. Заповніть порожні місця в записах

І ряд II ряд III ряд

1 кг. = г, 1м. – мм, 1т. = кг.

1г. = кг. 1мм. = м, 1г. = кг.

Добре, молодці!

Запишіть, будь ласка, все це собі в зошити. Накресліть числовий промінь з початком в точці 0 і одиничним відрізком 10см.

– – – – І – – – у

О 1

Чому дорівнює 1/10 одиничного відрізка?

Учень: 1/10 = 1см.

Учитель: А 3 /10 відрізка?

Учень: 3/10 = 3 см.

Учитель: Отже кожен сантиметр даного числового променя є десятою частиною одиничного відрізка

ЗАВДАННЯ

Візьміть на числовому промені точки: А(1); В(2/10); С(7/10); Д(5/10); Е(9/10); N(10/10).

– – – – . – – –

0 і

А тепер подумайте, де повинна стояти точка К (11/10) ?

Отже, точка К стоїть на відстані 1/10 справа від числа 1.

Це означає, що 11/10 більше, ніж число 1.

Позначте на малюнку точкою дріб 12/10; М (12/10)

Дроби 11/10 і 12/10 відрізняються від дробів, з яких ми почали урок:

1/2 2/5; 2/10; 5/10 Чим вони відрізняються? (Підказка: порівняйте в кожному з цих дробів чисельник і знаменник).

Учні: У дробах 2/5, 2/10, 5/10 – чисельник менший знаменника, а у дробах 11/10 і 12/10 чисельник більший знаменника

Учитель: ЗАПАМ”ЯТАЙТЕ!

Дріб у якого чисельник менший від знаменника, називається правильним. Дріб у якого чисельник більший за знаменник, називається неправильним.

Отже 2/5; 2/10; 5/10 – правильні дроби,

11/10; 12/10 – неправильні дроби. ЗАПАМ’ЯТАЛИ?

Перевіримо. Прошу по одному представнику від кожної команди до дошки. Вони На дошці, а всі решта в зошитах креслять табличку:

_______ Правильні дроби_________________________ Неправильні дроби_________

Я називатиму дроби, а ви уважно слухаєте і розрізняєте, в який стовпчик, який дріб слід записати. Заповнюйте таблицю. Кожен працює самостійно. Потім перевіримо роботи ваших товаришів біля дошки.

Хто з них не зробить жодної помилки, той і сам одержить і принесе кожному гравцю своєї команди відмінну оцінку за урок. Тому будьте дуже уважними. Почали!

3/5; 8/9; 10/4; 12/15; 7/10; 3/2; 5/3; 1/7; 17/10 Відповідь: Правильні дроби Неправильні дроби

3/5; 8/9; 12/15; 7/10; 1/7 10/4; 3/2 5/3 17/10

Молодці!

ПІДСУМОК УРОКУ.

Наш урок підходить до кінця. Ви добре попрацювали сьогодні. Одержали гарні оцінки.

А що ж ви запам’ятали з уроку?

З якими числами ви познайомились? Як називаються числа в запису дробу, що кожне з них означає? Які дроби називаються правильними? неправильними?

ДОБРЕ МОЛОДЦІ Дякую всім за співпрацю!

IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Придумати коротенький віршик про дріб (дроби).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Звичайні дроби