ЗНО з географії

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ГЕОГРАФІЇ
Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
Географії (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток №6
До наказу№ 791 від 14.07.2011 р.).
Загальна кількість завдань тесту – 56.
На виконання тесту відведено 150 хвилин.
Тест із географії складається із завдань п’ятьох форм:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1-42). До кожного завдання
Подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання

/> Вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у
Бланку відповідей А.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№43-46). До кожного
Завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).
Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної
Цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо
Абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і
Колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності
(№47-50). До кожного
Завдання подано перелік фактів (явищ, процесів тощо), позначених буквами, які
Потрібно розташувати у правильній послідовності, де перший факт має відповідати
Цифрі 1, другий – цифрі 2, третій – цифрі 3, четвертий – цифрі 4. Завдання
Вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах
Рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.
4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих
Варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№51-54). До
Кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три
Правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні
Відповіді у бланку відповідей А.
5. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№55-56). Під час виконання цих
Завдань потрібно вписати отриманий числовий результат тієї розмірності, яка
Вказана в умові завдання, до бланка відповідей.
Схеми оцінювання завдань тесту з географії:
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал:
1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну
Відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.
2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в
0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність
(логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або
Відповіді на завдання не надано.
3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3
Тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо
Вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію;
0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано.
4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих
Варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в
0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох
Можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на
Завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.
5. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими
Балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено
Неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.
Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту
З географії, – 86.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

ЗНО з географії