Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм

Мета : простежити життєвий і творчий шлях письменника, дослідити вплив ідей філософії екзистенціалізму на творчість А. Камю; розвивати навички сприймання навчального матеріалу на слух, виділення головного, уміння висловлювати свої думки й аргументувати їх; виховувати гуманізм на прикладі письменника.

Обладнання : карта світу, портрет письменника, видання його творів, ілюстрації до біографії, схема. тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Аналіз контрольної роботи

II. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель.

“Для людини без шор немає видовища прекраснішого, ніж перемога інтелекта у його двобої з реальністю, що перевершує його інтелект. Ні з чим не зрівняти видовище людської гордині… Є щось невимовно могутнє в дисципліні, якою керується розум, у надійно вихованій волі під час цього поєдинку, – стверджував видатний французький письменник, лауреат Нобелівської премії Альбер Камю, з творчістю якого ми розпочинаємо ознайомлення на сьогоднішньому уроці.

III. оголошення теми й мети уроку

IV. Актуалізація опорних знань

– Коли і де почав зароджуватися фашизм? Які ідеї він сповідував?

– Коли розпочалася

Друга світова війна? Які країни воювали, які були окуповані (під контролем завойовників)?

– Які сили, крім регулярних військ ан-тигітлеровської коаліції, протистояли фашистам?

– Що ви знаєте про рух Опору?

– Як алегорично, інакомовно називали фашизм? (Коричнева чума)

V. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Міні-лекція вчителя

– Альбер Камю належить до тих знакових митців ХХ ст., які своєю творчі стю вчинили бунт проти несправедливості життя. Щоправда, бунтівний дух письменника змусив його коливатись “зліва направо” та навпаки, але в цьому була логіка: митець шукав і не знаходив свого шляху – шляху надії, людяності й добра. “ми живемо у світі, де треба обирати: стати жертвою чи катом. Цей вибір не простий. мені завжди здавалося, що, по суті, немає катів, є лише жертви. Безперечно, у кінцевому підсумку”. такого трагічного висновку дійшов Альбер Камю ще 1945 року. І мав для цього чимало підстав…

Народився майбутній письменник 1913 року в Алжирі, який на той час був французькою колонією, у сім’ї наймита, який через рік після народження сина помер під час Першої світової війни від ран. мати, іспанка за походженням, працювала прибиральницею в багатих сім’ях. Дитина зростала в злиднях. Освіту Альберу пощастило здобути тільки завдяки допомозі одного з учителів ліцею, який виклопотав для нього стипендію.

Під час навчання в Алжирському університеті юнакові доводилося працювати, що призвело до виснаження організму й захворювання на сухоти. Однак юнак був життєрадісним та енергійним, жадібним до знань і розваг, чутливим до краси природи й до глибин духовної культури.

“Я перебував,- писав згодом Камю,- десь на півдорозі між злиднями та сонцем. Злидні не дозволяли мені повірити, нібито все гаразд в історії і під сонцем; сонце навчало мене, що історія – це ще не все. Змінити життя – так, але тільки не світ, який я обожнював”.

Захоплення середземноморською природою і французькою філософією через деякий час стали основою його світогляду й естетики.

Камю бере активну участь у громадському житті. 1934 року він вступає до комуністичної партії, з якої виходить через три роки; проводить антифашистську пропагандистську роботу, організовує самодіяльний театр, співпраціює з незалежною лівою пресою. розпочинає писати перший варіант роману “Сторонній” і нотатки до есе “міф про Сізіфа”.

Навесні 1940 року Камю вперше приїздить до Франції, куди остаточно переселяється через рік. В окупованій країні він приєднується до руху Опору, друкується в підпільній газеті “Комба”, а згодом очолює її. У 43-44 рр. Камю публікує в нелегальній пресі “Листи німецькому другові”, у яких засуджує спроби виправдати людиноненависницьку ідеологію фашизму.

На цей час він уже був відомим письменником, в основі його творчості лежав екзистенціалізм.

2. робота зі словником літературознавчих термінів

Екзистенціалізм (лат. існування) – течія модернізму в літературі. Виникла напередодні Другої світової війни. Характерні риси – суб’єктивізм, індивідуалізм, песимізм, етичне заперечення будь-якого насильства.

Представники екзистенціалізму: Г. марсель, Ж. П. Сартр, С. де Бовуар, А. Камю.

В основі екзистенціалізму, за А. Камю, твердження абсурдності буття, уявлення про світ як про царство хаосу й випадковостей. Людина бере на себе відповідальність за свою долю. Уже акт її народження свідчить про те, що з’явилась вона у світ попри свою волю і бажання.

Людина з’являється на світ із смертним вироком, термін виконання якого їй невідомий. Її вбивають хвороби, старість, війна, кати, злидні, навіть сонце, як у романі “Сторонній”.

Людина народжується не тоді, коли лунає її перший крик, а тоді, коли силою свого розуму вона створює себе як мислячу істоту. тоді вона відмежовується від природи й протистоїть суспільству. Сонце, каміння, море не співчувають людині в її духовній драмі. І суспільство також вимагає від неї покірності й віри в уже існуючі цінності. Воно карає за бунт за допомогою армії, поліції, суду, громадської думки. таким є внутрішній конфлікт романів і п’єс письменника-екзистенціаліста.

Водночас Камю проголошував, що розум людини, яка усвідомлює абсурдність буття, не мириться і не може змиритися із цим. Людина, що мислить, кидає виклик абсурдові й не має надії остаточно його подолати.

Воєнні й перші повоєнні роки позначені надзвичайною творчою активністю письменника. 1947 року виходить у світ роман “Чума”, у якому, за його власним твердженням, відбувається перехід від “етапу абсурду” до “етапу протесту”.

У 50-х рр. Камю переживає світоглядну й творчу кризу – він не знаходить відповіді на складні питання, які ставить перед ним і суспільством життя. так, піддаючи критиці й запереченню буржуазне суспільство Франції та всього Заходу, митець не приймає і соціалізм Східної Європи в його сталінському варіанті. 1957 року А. Камю одержав Нобелівську премію.

На початку 1960 року письменник загинув в автомобільній катастрофі.

VI. Закріплення знань, умінь і навичок

Складання психологічного портрета а. Камю за лекцією вчителя

Орієнтовна відповідь

VII. Домашнє завдання

Розповідати про життєвий і творчий шлях А. Камю. Прочитати роман “Чума”.

Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про історію створення роману “Чума”.

VIII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа “мікрофон”

Продовжте речення:

Із філософії екзистенціалізму я зрозумів(-ла), що…

Особистість А. Камю для мене…


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Життєвий і творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм