Життя молоді в АмериціМолодь в Америці також має свої проблеми і захоплення. Я хочу розповісти про деякі з них. В американських школах є багато різних гуртків для школярів, наприклад, шкільний літературний гурток, спортивний гурток та ін.

Багато молодих американців займаються спортом. Вони відвідують шкільні спортклуби. У школах багато спортивних команд і часто організуються змагання.

Крім того, проводиться багато шкільних вечорів.

Батьки допомагають їх організовувати. Проводяться “вечори талантів”, де школярі показують свої таланти в сценічному

мистецтві і співі. У більшості музичних гуртків є оркестри, що грають з різних нагод. Крім того, багато дітей і підлітків мають хобі.

Вони об’єднуються в різні клуби, що організуються для молодих людей з однаковим хобі. Під час канікул молодь любить подорожувати. Існують також політичні організації, а також організації, пов’язані з проблемами екології чи расової дискримінації. Як і наша молодь, американські молоді люди люблять спілкуватися один з одним і проводити багато часу разом.

Young people in the USA also have their problems and hobbies. I would like to tell about some of them. At American schools there are many different circles for schoolchildren, for example, a school literature

society, sports society, and so on.

Many young American people are fond of sports.

They attend school sports clubs. There are sports teams at schools and different competitions are organized quite often. Besides, there are a lot of school parties.

Parents help to organize them. There are “talent nights” where the schoolchildren show all their talents as to the drama or singing. Most music societies have bands or orchestras, which perform on different occasions.

Besides, lots of children and teenagers have hobbies. They join different clubs that are organized for young people having the same hobby. During their holidays young people like to travel.

There are also some political organizations, and different organization, that are connected with ecology or racial discrimination. As our youth, American young people also like to communicate with each other and spend a lot of time together.

Vocabulary:

Hobby [‘habi] – захоплення “talent nights” [‘tselant ‘naits] – “вечори талантів” to be fond of [fand av] – займатися, захоплюватися circle [s3:kl] – гурток to join [сізот] – об’єднуватися society [sa’saiati] – тут: гурток orchestra [‘akistra] – оркестр

Questions:

Name some political and other societies, organizations of the USA. What does the youth organization Greenpeace deal with? What do some young people do in their school societies?

Are you fond of sport? What are “talent nights”?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Життя молоді в Америці