Земля – наш спільний дімЗемля – наш спільний дім

Тематична атестація. 7 клас

І – варіант

Вичерпними природними ресурсами є:

А) земельні; б) водні; в) мінеральні; г) кліматичні.

2. До глобальних екологічних проблем людства належить забруднення:

А) річки Дніпро; б) Вод Чорного та Азовського морів; в) вод Світового

Г) затоки Сиваш.

3. Що називається екологічними проблемами?

4. Доведіть на конкретних прикладах, що природні умови та ресурси

Мають велике значення для існування людства.

5. Наведіть вам відомі функції лісу.

6. Наведіть

приклади територій зі сприятливими умовами для

Проживання людини.

7. Складіть схему взаємодії природи та людини.

8. Як ви вважаєте, чи можна назвати партнерськими стосунки між

Природою та людиною? Відповідь обгрунтуйте.

9. Розкажіть про типи природоохоронних територій світу.

10. Поясніть, для чого існують Червоні книги. Згадайте, які рослини і

Тварини занесені до Червоної книги України. Які з них є у вашій

Місцевості?

11. Заповніть таблицю:

Негативний вплив людини на природу

Позитивний вплив людини на природу

12.

Заповніть таблицю:

Вид забруднення

Забруднювачі

Приклади забруднення територій у світ

ІІ – варіант

Найбільшої шкоди природі завдає забруднення:

А) фізичне; б) хімічне; в) механічне.

Головне завдання Червоної книги:

А) дослідження впливу людської діяльності на природу;

Б) підвищення екологічної культури населення; в) реєстрація

Рідкісних та зникаючих видів рослин та тварин; г) відновлення

Зникаючих видів рослин та тварин.

Назвіть райони екологічної кризи. Поясніть терміни: “природні умови” та “природні ресурси”. Розкажіть про значення Червоної книги.

Розкажіть про збільшення масштабів забруднення оточуючого середовища та його наслідки. Розкажіть про наслідки катастрофи 1986 року на Чорнобильській АЕС для України сусідських держав. Використовуючи карти атласу, встановіть основні шляхи надходження нафти в оточуюче середовище. Які негативні наслідки має забруднення нафтою вод суходолу та Світового океану.

Визначте основні напрямки морських перевезень у Світовому океані. Що ви знаєте про кислотні дощі та їх наслідки? У чому полягає значення озонового шару?

Внаслідок чого він руйнується? Заповніть таблицю:

Вичерпні ресурси

Невичерпні ресурси

Заповніть таблицю:

Рослини Червоної книги вашої місцевості

Тварини Червоної книги вашої місцевості


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Земля – наш спільний дім