Виховання відповідальності дошкільників у трудовій діяльності

Трудова діяльність дошкільника є ефективним засобом виховання у дітей працелюбності, відповідальності, цілеспрямованості, організованості, почуття колективізму тощо. Вона позитивно впливає на розвиток творчих здібностей, почуття власної гідності через усвідомлення значущості своєї діяльності. Трудовий процес переважно є колективним, передбачає розгалужені взаємозв’язки дитини, в яких вона усвідомлює значення дружніх стосунків, взаємодопомоги, відповідальності за доручену справу, дотримання моральних норм.

1) -->

Однак моральний потенціал праці може бути реалізований лише за умови правильної її організації і цілеспрямованого педагогічного керівництва. При цьому важливо мати на меті формування в дитини любові до праці, суть якої полягає в усвідомленні, переживанні, відчутті розумного, духовно багатого, морально піднесеного смислу будь-якої роботи.

Її результатом є не тільки матеріальна сутність (вирощена рослина, накритий стіл тощо), а й моральний аспект (дитина усвідомлює значення затрачених зусиль, цінність для інших і для себе своїх старань).

Тісно пов’язано

виховання моральних почуттів у дошкільників з трудовою діяльністю, які є показником їх відношення до явищ моралі. Дитина може переживати складні, суперечливі почуття, вона набуває здатності переносити власні переживання на іншу людину. На межі раннього і дошкільного віку у дітей вже можна спостерігати елементарні прояви почуття обов’язку.

З розвитком уміння давати оцінку і самооцінку, усвідомленням мотивів поведінки, вихованням почуттів у дітей відбувається формування поняття про мораль, розвиток здатності розуміти внутрішні причини поведінки людей, моральної свідомості і самосвідомості, виникає певне емоційно-позитивне відношення до явищ навколишній дійсності.

У праці і за допомогою праці виховуються особисті якості і позитивні взаємовідносини між дітьми. Вихователі ставлять перед собою завдання: сформувати, по-перше, такі морально-вольові якості, як посидючість, наполегливість, відповідальність, сумлінність, творче відношення до справи і, по-друге, взаємодопомогу, підтримку, уміння домовлятися, бажання навчити іншого і навчитися самому співпереживання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Виховання відповідальності дошкільників у трудовій діяльності