Вікторина до дня рідної мови “Найкращий знавець”

1. Скільки букв в українському алфавіті? (33)
2. Скільки голосних в українській мові? (6)
3. Який знак в українській мові не є розділовим? (Дефіс, апостроф)
4. Назвіть останній відмінок української мови. (Клична форма)
5. Поставте займенник “себе” в Н. в. (Немає Н. в.)
6. В якому реченні одна його частина залежить від іншої? (У складнопідрядному)
7. Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових частин?
(Вигук)
8. Скільки звуків у слові “кущ”?(4)
9. Марко Вовчок – це псевдонім письменника чи письменниці?

(Письменниці М. Вілінської)
10. Яка буква в українській мові не має відповідного звуку? (Ь)
11. Рід іменника “сирота”.(Спільний)
12. Узагальнена, образна, головна думка твору. (Ідея)
13. Слово, що вживається лише в певній місцевості. (Діалектизм)
14. Як називається вірш, що не має рими? (Білий)
15. Вигадане ім’я, під яким автор друкує свій твір. (Псевдонім)
16. Змалювання в літературі картин природи або будь-якого незамкненого простору. (Пейзаж)
17. Віршований твір, який призначений для співу.(Пісня)
18. Слово, яке щойно з’явилося в мові. (Неологізм)
19. Головні члени речення. (Підмет
і присудок)
20. Другорядний член речення, що відповідає на питання непрямих відмінків. (Додаток)
21. Яка частина мови вказує на предмет, але не називає його? (Займенник)
22. Чуже мовлення, передане дослівно. (Пряма мова)
23. Дослівно наведений уривок з якогось тексту. (Цитата)
24. Від якого слова походить слово “тринькати”?
(Від німецького ігіпкеп – пити)
25. Поставте у кличний відмінок слово “юнак” (Юначе!)
26. Скільки відмін має іменник? (4)
27. Суть Ємського указу.
(Заборона розмовляти українською, писати і друкувати твори цією мовою)
28. Від якого слова походить слово “вишня”? (Висіти)
29. Назвіть твір українського письменника, в назві якого звучало б ім’я головного героя.
(І. Нечуй-Левицький “Микола Джеря”, Т. Шевченко “Катерина”, Л. Костенко “Маруся Чурай”, І. Франко “Мойсей”)
30. Назвіть знак, що позначає тверду, роздільну вимову на межі приголосного і голосного. (Апостроф)
31. Що вивчає розділ про мову “Морфологія”? (Частини мови)
32. Назвіть новелу М. Коцюбинського, в якій є дійові особи: Моя утома, Людське горе, Сонце…
33. Розділ науки, який вивчає звуки. (Фонетика)
34. Поставте дієслово “вигукувати” у наказовий спосіб. (Вигукуй)
35. Яка збірка І. Франка має підзаголовок “Лірична драма”? (“Зів’яле листя”)
36. Назвіть автора оповідань “Олеся”, “Украла”, “Екзамен”. (Б. Грінченко)
38. Поставте іменник “мати” у З. в. (Матір)
39. Назвіть слова з префіксом прі-. (Прізвисько, прірва, прізвище)
40. М. Коцюбинський писав у стилі… (Імпресіонізм)
41. Всі види невіршованої мови художніх творів. (Проза)
43. Скільки звуків у слові “ходжу”? (4)
44. Частина слова без закінчення. (Основа слова)
45. Закінчити: “Слово до слова – зложиться…”. (Мова)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Вікторина до дня рідної мови “Найкращий знавець”