“Використання сучасних технологій у школі – новий кваліфікаційний рівень навчально-виховного процесу”

Доповідь на семінарі Науково-методичного центру

Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради

“Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

У навчально-виховний процес”

М. Київ, 19 березня 2014 р.

Тема доповіді: Використання сучасних технологій у школі – новий кваліфікаційний рівень навчально-виховного процесу

Доповідач: Квятковська Наталія Анатолівна,

Заслужений працівник України,

Директор КЗО СБШ №23

“Освіта – вирішальний фактор змін, змін до найкращого, змін до стійкого

майбутнього добробуту”

(Теза світової спільноти)

Модернізація України, зумовлена її твердим наміром інтеграції до європейського простору та перетворення нашої країни у високо розвинуту державу, неможлива без позитивних перетворень в галузі освіти, головною метою яких на сучасному етапі визначено створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, здатної навчатися впродовж усього життя.

Ідея безперервної освіти є однією з провідних в освітній політиці початку ХХІ століття. Нині вона розглядається як унікальний механізм виживання людини та суспільства в інформаційну

епоху.

З кожним роком набуває особливої значимості безперервна освіта як настанова до освіти протягом усього життя, самоосвітньої діяльності, незупинного процесу набуття людиною необхідних компетенцій (знань, умінь, навичок) та якостей (установок, цінностей) відповідно до суспільних потреб, що виступає основою її активної соціалізації та самореалізації в умовах постійних змін соціального середовища.

Наша школа розташована в історичному центрі м. Дніпропетровська, давно затвердила імідж академічної школи, що має свої давні традиції та авторитет конкурентоздатної спеціалізованої школи на ринку освітніх послуг. КЗО СБШ №23 є лідером освітнього простору Дніпропетровщини та активним учасником інноваційних проектів в освітній галузі.

Заклад є експериментальним майданчиком, який має за мету створення власної моделі Школи майбутнього. Застосування медіа-освітніх технологій у школі сприяє інтеграції сучасних підходів до освіти, що наближає нашу школу до європейських освітніх стандартів.

У школі втілюється в життя проект: “Будуємо шкільний дім – комфортне середовище для прояву талантів, здібностей усіх учасників освітнього простору в умовах школи сталого розвитку”.

Педагогічний колектив школи намагається підтверджувати думку, що не дитина існує для системи виховання й освіти, а система існує для дитини. І це є міцними традиціями школи, у яких учителі та батьківська громадськість мають добрі звички, що дає змогу дітям рано визначити життєву мету.

Протягом багатьох років школа забезпечує 100% вступ випускників до престижних українських, європейських та світових ВНЗ.

Місією Школи майбутнього є формування інтелектуальної еліти, що відповідає вимогам суспільства та сучасності, прагне до самовдосконалення, саморозвитку, самовизначення та самоактуалізації; особистості, яка має бути конкурентоспроможною в сучасному часопросторі.

Головним завданням сучасної системи освіти є створення та забезпечення умов якісного навчання. Втілення компетентнісного підходу – це найважливіша умова підвищення якості освіти. Компетентнісний підхід у навчанні пов’язаний з особистісно зорієнтованим і діючим підходом до освіти, оскільки торкається особистості учня та може бути реалізований і перевірений лише в процесі виконання конкретним учнем визначеного комплексу дій.

Набуття учнями компетенцій у процесі навчання – це завдана вимога, норма освітньої підготовки учнів не лише в нашій школі. Ми почали над цим працювати ще до того часу, коли з’явилися поняття “інноваційна особистість”, “сталий розвиток”, “випереджаюча освіта”, “психолого-педагогічний супровід”, тощо.

Тому, ми створили власну модель випускника Школи майбутнього, яка представлена в презентаційних матеріалах.

Модель Школи майбутнього передбачає:

Формування креативної особистості учня, спрямованої на власну життєтворчість, самоосвіту,


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

“Використання сучасних технологій у школі – новий кваліфікаційний рівень навчально-виховного процесу”