Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики

Уже минув той час, коли експериментували в усіх напрямках, копіювали чужі технології та запроваджували їх без наукової експертизи й апробації. Зараз будь-яка інновація стала сприйматися стримано. Ми починаємо не тільки зважувати нові ідеї та концепції, а й аналізувати, систематизувати їх, співвідносити із власним педагогічним досвідом.

Урок був і залишається основним елементом навчального процесу, але в системі особистісно-розвиваючого навчання суттєво змінюється режисура уроку. Не на кожному уроці поки що вдається використовувати

нові технології. Але, де можливо, я їх використовую. В основному це: Ø технології проблемного навчання; Ø технології розвитку пізнавального інтересу у навчанні;
При цьому використовую такі форми роботи: Ø Робота в парах (майже на кожному уроці) Ø Метод проектів (створення презентації, веб-сайту) Ø Проблемні завдання (при вивченні програмування і на уроках математики) Ø Мозкова атака (знаходження алгоритму розв’язання задачі) Ø Диференційоване навчання (набір завдань для виконання, практичної роботи )
Велику увагу звертаю на диференціацію навчального процесу, зокрема на створення
різнорівневих завдань для учнів з різним рівнем успішності. Диференційований підхід я вважаю необхідною умовою для досягнення оптимальних результатів в інтелектуальному розвитку школярів. Це забезпечує розвиток інтелекту, алгоритмічної культури, математичної інтуїції, формує вміння і бажання вчитись і застосовувати свої знання для розв’язання практичних і прикладних задач, дозволяє кожному учневі самостійно обирати режим роботи і отримувати відповідну оцінку.
Ø Комп’ютерні (інформаційні) технології навчання Важливою частиною підготовки матеріалу до уроку інформатики є інтегрований підхід до розробки системи завдань поставлених перед учнями, а саме використання міжпредметних зв’язків. Зокрема хотіла б виділити факт використання програмних засобів на уроках алгебри, геометрії, фізики і і інших предметів.
Не хотілося б говорити про труднощі, які виникають, але ці проблеми актуальні не лише в нашій школі, але й по всій Україні. По-перше, для вивчення сучасного програмного забезпечення необхідні сучасні комп’ютери, на яких можна було б комфортно працювати. По-друге, Відсутність ліцензійного програмного забезпечення. В переважної більшості людей таке розуміння: головне мати комп’ютер, а в ньому уже є все те, що необхідно для роботи.

Але інколи ціна програмного забезпечення перевищує ціну комп’ютера в десятки разів. Міністерство Освіти України рекомендує використовувати ліцензійне програмне забезпечення, але школа не має такої великої суми – це проблема держави. По-третє, відсутність підручників.

В Україні немає жодного підручника, по якому можна було б іти за програмою. По-четверте, відсутність україномовного програмного забезпечення (лише одиниці на українській мові). Та, незважаючи на всі проблеми, вивчення інформатики не зупиняється, а поступово піднімається по технологічних сходинках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Використання інтерактивних технологій на уроках інформатики