Відкритий урок по оповіданню А. П. Чехова ” Хамелеон”

Тема уроку: Стильові особливості оповідання А. П. Чехова ” Хамелеон” Мети уроку: 1) на прикладі оповідання А.

П. Чехова ” Хамелеон” виявити особливості гумористичних оповідань А. П. Чехова; 2) розширити й поглибити поняття: стиль письменника, композиція художнього твору, художня деталь ; 3) учити школярів дбайливому, уважному відношенню до художнього слова Устаткування уроку: 1) віртуальна школа Кирила й Методія. Уроки літератури 7-8 класи. Урок 18; 2)картки з уривками з оповідань А. П.

Чехова; 3) картка з визначенням ” стиль письменника”;

4)розбірна таблиця ” Композиція оповідання”. Методи навчання: 1) евристичний; 2) проблемний Тип уроку: Урок – дослідження Хід уроку: 1.Оргмомент. Оголошення вчителем теми й цілей уроку.

Запис у зошиті теми уроку. 2.Вікторина ( підступ до теми) На столі вчителя заставка ” Бюро літературних знахідок” Учитель: – И знову на уроці в нас відкрито ” Бюро літературних знахідок”. Якийсь дивак приніс сюди “оповідання”, затверджуючи, що знайшов його у своїй поштовій скриньці. Однак у цьому оповіданні багато фраз здалися інеї знайомими.

Визначите автора й добуток по фрагменті з його

( Учні виходять до дошки, читають уривок, визначають автора. Уривки взяті з вивчених раніше добутків різних письменників і оповідань А.

П. Чехова) Учитель: – Як ви довідалися чеховські рядки серед рядків інших письменників? – Тільки чи знайомі імена, зміст уривків допомогли вам у цьому? А може ще щось? ( Учні говорять про те, що уривки з оповідань А. П. Чехова якось однаково написані) – Дійсно, у кожного письменника своя манера листа, свій стиль.

Що ж таке стиль? Звернемося до словника літературознавчих термінів ( Учні знаходять визначення стилю в словнику й роблять запису в зошитах) Стиль письменника – особлива манера листа, єдність творчих особливостей, властивих даному писа – телю. – Завдання сьогоднішнього уроку полягає в тому, щоб осягти стильові особливості оповідань А.

П. Чехова 2. Основна частина уроку – Почнемо з початку, тобто із заголовка. Що повинне відбивати заголовок добутку?

( Тему або основну думку добутку) – Вірно. На думку Чехова, заголовок-це значеннєвий стрижень добутку, воно повинне бути простим, ясним, гранично коротким…і скромним. От свідчення того, як письменник працював над назвою оповідання: “Назва оповідання ” Жорстокий урок”…-невдало.

У ньому немає простоти. Треба назвати оповідання яким-небудь одним словом: ” Гувернантка”,ні, точніше, ” Розмазня”. – чиЗавжди вдавалося це Чехову? Ваші припущення: про що можуть бути оповідання з такою назвою: ” Кінське прізвище”, ” Зловмисник”, ” Хамелеон”? ( Учні висловлюють свої припущення ) – Отже, перша особливість оповідань Чехова: коротке, простої заголовок Запис у зошиті: 1.

Коротке, простої заголовок – Ви знайомі з поняттям композиція оповідання. Згадаємо основні елементи композиції ( Один учень за допомогою розбірної схеми вишиковує схему побудови оповідання) – Саме така традиційна композиція характерна для більшості оповідань Чехова.

Доведемо це на прикладі оповідання ” Хамелеон”. ( Учні знаходять в оповіданні елементи композиції Експозиція: По базарній площі йдуть Очумелов і Елдирин. Зав’язка: Золотих справ майстер Хрюкин укушен собачкою Кульмінація: – Це, здавайся, генерала Жигалова!

– говорить хтось із юрби Розв’язка: Юрба сміється над Хрюкиним. ) Запис у зошиті: 2.Традиційна композиція: зав’язка-кульмінація-розв’язка – Прочитайте зав’язку, що в ній описане? Які відомості представлені? ( Місце: базарна площа; герої: Очумелов, Елдирин; час дії: полудень) Запис у зошиті: 3.

Гранично коротка зав’язка: місце, час, що діють особи – Чого більше в оповіданнях Чехова: оповідання, опису, діалогу? – Звідки ми довідаємося про гору, що постигли Хрюкина? ( З діалогу) – У чому особливість діалогів Чехова? Тільки чи вони рухають сюжет або дуже багато говорять про героя оповідання. Прослухайте діалог з оповідання ( Інсценований уривок з оповідання у виконанні заздалегідь підготовлених учнів На екрані медиапроектора ілюстрація до оповідання.

Віртуальна школа Кирила й Методія. Уроки літератури 7-8 класи. Урок 18) – Якими ви побачили героїв оповідання? Запис у зошиті: 4.Діалогова побудова оповідань 5.

Індивідуальна неповторність мовлення героїв як основа їх характеристики Робота учнів із тренажером ( 6 слайд) Віртуальна школа Кирила й Методія. Уроки літератури 7-8 класи. Урок 18) – Як ще Чехов знайомить читача зі своїми героями?

Звернемося до оповідання. Чи малює письменник портрети героїв?

Прочитайте, якими ми бачимо Очумелова, Елдирина, Хрюкина? – чиНе здаються дивними вам ці портрети? Що від них залишилося? ( конфіскований агрус у руках Елдирина й шинель із вузликом у руках Очумелова) – Яку роль грають ці деталі? Про що вони говорять? – Дуже часто Чехов заміняє докладний опис ” мовця деталлю”.

Яка деталь допомагає зрозуміти лицемірство Очумелова? Прочитайте уривки, що підтверджують ваша думка ( Шинель.

Учні читають уривки з оповідання) Запис у зошитах: 6. “Мовець деталь”, що заміняє докладний опис – Затримаємося на авторському оповіданні: у чому своєрідність чеховської фрази? – Які речення використовує автор: прості або складні? Приведіть приклади – чиБагато епітетів, порівнянь? ( Майже немає) – Улюблена частина мови?

( Дієслово) – Слова вигадливі, незрозумілі? ( Прості й точні) Запис у зошитах: 7. Простота фрази, прості речення, відсутність епітетів, дієслово-улюблена частина мовлення – А чому письменник уникає гарні епітети, порівняння? ( Чехов розповідає про некрасиві явища життя. Отут уже не до красивостей) 3. Підсумки уроку – Зробіть узагальнення: які стилістичні особливості оповідань Чехова ( Учні, опираючись на записі в зошиті, перераховують особливості) Учитель: – М.

Горький так писав про манеру листа Чехова: ” Чехов уміє писати так, щоб словам було тісно, думкам-просторо”.Чи не так це?. чи Дійсно в коротких оповіданнях Чехова сказано дуже багато чого? Повернемося до оповідання ” Хамелеон”, яке людська якість висміює письменник? ( Догідництво, чиношанування лицемірство) Читання висновку : Віртуальна школа Кирила й Методія. Уроки літератури 7-8 класи.

Урок 18 Слайд ” Хамелеон” Домашнє завдання: на прикладі одного гумористичного оповідання Чехова показати стилістичні особливості письменника Урок підготовлений і проведений учителем російської мови й літератури Фаткуллиной Р. М.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Відкритий урок по оповіданню А. П. Чехова ” Хамелеон”