Види роботи на уроках читання (з досвіду роботи)

Враховуючи те, що в класі є діти з дефектами мовлення, починаючи з 1 класу у підготовчі вправи включаю причитування складів зі збігом приголосних, Розучування скоромовок, чистомовок.

Для вироблення навичок читання використовую Вправи:

1. “Поза – розслабитися”. При слові поза діти настроюються, зайнявши правильне положення для інтенсивного читання; при слові розслабитися – відводять очі вбік, знімаючи напруження м’язів. відпочинок – 10 – 20 сек.

2. “Засічка – кидок” При слові кидок всі починають

читати для фіксування часу; коли пролунає засічка – школярі зупиняються, помічаючи останнє засвоєне слово. Відводять погляд. Відпочинок 10 – 20 сек.

3. “Буксир”. Спочатку веде учитель, беручи на буксир весь клас. Потім сильніший учень – слабших товаришів.

Тривалість 2 – 3 хв.

4. “Блискавка”. Вправи спрямовані на прискорення сприйняття тексту. Школярі читають різні тексти у звичайному для себе темпі. При слові блискавка стараються читати з максимальною швидкістю.

Діти квапляться дочитати, після – переказують опановане.

5. “Постав запитання” Учневі пропонується самостійно

прочитати текст, який попередньо розділений на частини і ставить запитання до кожної частини.

6. “Здогадайся що далі?” Вправа спрямована на розвиток важливого читацького вміння – передбачати розвиток думки у тексті.

У ході роботи над текстом з метою усвідомлення змісту тексту учням пропоную такі завдання:

1. Знайди, прочитай частину тексту, де автор передає своє ставлення до зображуваного.

2. Прочитай і перебудуй деформований план відповідно до тексту.

3. Прочитай текст і розмісти готові заголовки до поділеного на частини тексту.

4. Прочитай і добери уривки з тексту до ілюстрацій.

5.Прочитай частину тексту і подумай, про яку рису характеру персонажа говориться в ній.

6. Прочитай і добери до кожної частини оповідання прислів’ я.

7. Переказування тексту з орієнтацією на слухача.

Використовую Міжпредметні зв’язки: українська мова – прочитати тільки сполучники (прийменники, чи інші частини мови), пояснити правопис слів з великої букви, знайти слова-синоніми (антоніми), знайти спільнокореневі слова, дібрати синоніми, антоніми, прислів’я, приказки, фразеологізми, словесне малювання і ін.; природознавство – яку частину доби (явище) описує автор, знайти ознаки зими (чи інших пір року), ознаки живої (неживої) природи і ін.; громадянської освіти – про які людські чесноти або недоліки свідчать вчинки героя, назвати позитивні (негативні) риси характеру героя і ін.

Кожний урок працюємо над невеликими за обсягом Додатковими текстами, що зібрані в додаткову папку для кожного учня (в 3 класі – над легендами і переказами), Складовими таблицями, текстами-анаграмами (за В. Едигеєм) (цю роботу проводжу залежно від кількості часу на уроці – найшвидше за картками в групах, повільніше – в парах чи індивідуально)

Також створені П Ам’ятки для учнів, наприклад: вчися читати правильно, вчися читати виразно, вчися відповідати на питання, вчися складати план тексту, як коротко переказати текст і ін.; таблиці вираження почуттів.

Використовую Наочність У вигляді Ілюстрацій – (портрети письменників),

ДВД-презентацій – (життєвий і творчий шлях Л Українки, Т. Шевченка, В. Сухомлинського, В. Нестайка, аудіовірші Н. Забіли, Г. Бойка, а також матеріалу, з яким діти знайомляться у творах: про першодрукаря І. Федорова, історію виникнення книги, бібліотеку і ін.; словникової роботи, завдань творчого характеру та перевірні завдання ), Навчальних відеофільмів та уривків з фільмів, мультфільмів, що стосуються творів, які опрацьовуються на уроці: про Т. Шевченка, К. Білокур, про Київ, війну, пори року, відносини між ровесниками.

Постійно працюємо над Тестами для покращення якості роботи учнів на уроці та перевірки засвоєного матеріалу; учні вчаться Самооцінці (за допомогою сигнальних лінійок) та Взаємооцінці Роботи на уроках.

Починаючи з 1 вересня, ведемо “Щоденники читача”, де учні записують інформацію про прочитані твори на уроках позакласного читання та вдома: визначають автора, назву твору, жанр, головних героїв та основні події.

Для заохочення та демонстрації читацьких умінь в класі проводимо Конкурси На “кращого диктора”, “кращого читача”, “кращого декламатора”, Інсценізації Казок, оповідань (чи їх уривків)

Залучаю до Знаходження додаткової інформації з додаткових джерел, що стосується виучуваної теми.

Із задоволенням учні працюють також над тВорчими завданнями по закінченні роботи над темою, створюючи власні твори, кросворди, ребуси, ілюструючи улюблені твори з розділу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Види роботи на уроках читання (з досвіду роботи)