Урок “Звуки мови”Тема Звуки мови. Знаки письма. Складні випадки правопису ненаголошених голосних, м’якого знака, апострофа.

Мета:

ü Поглибити знання учнів про звуки мови і знаки письма закріпити й удосконалити вміння учнів правильно писати слова з м’яким знаком, апострофом, в яких є ненаголошені голосні в корені;

ü розвивати комунікативну компетентність, формувати навички вибирати головне, узагальнювати, систематизувати;

ü виховувати інтерес до вивчення української народної педагогіки, прищеплювати повагу до засад родинного

виховання.

Методи й прийоми: інтерактивні технології “Розкидані думки”, “Мікрофон”, “Вірю – не вірю”, робота в парах, взаємоперевірка, робота за картками, різні види диктантів.

Обладнання : картки, зошити для корекційної роботи.

Перебіг уроку

1 мікромодуль. Адаптивно-перетворюючий.

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів і оголошення теми, мети уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Перевірка домашнього завдання – письмової вправи (взаємоперевірка).

2. Знайомство з картками-дослідженнями.

3. Діалогічний ланцюжок правил

“Ненаголошені голосні в корені слова”, “Правопис м’якого знака, апострофа”, використовуючи картки-дослідження, які висять на дошці, “Вірю – не вірю”.

4. У цей час біля дошки учень працює самостійно. Завдання: записати фонетичною транскрипцією слова: надходить, мальви, життям, найсвітліший, підводжу, ясні, дощ.

ІV. Закріплення набутих знань, вироблення вмінь, навичок.

1. Словниковий диктант на окремих аркушах паперу, які зразу ж будуть перевірені учнями-консультантами.

З’їсти, без’язикий, свято, з’їздити, бульйон, вишеньці, донечці, щонайменші, камінчик, у тюрмі, з’ярмити, Лук’янівка, комп’ютер, кавказький, русалчин, Грінченко, облич, вишень, ясність, вольєр, кузня, крильця, Гетьманчук, невістці, у жменьці, мавпячий, духмяний, століть, сторіч, всерйоз, шампіньйон, Уманщина, Гуцульщина, рязанський, голці, няньці, різьбяр, Максим Горький, величезний, вітер, палець, пелена, починати, поріг, писати, кисіль, директор, делегат, інженер, великий.

2 мікромодуль. Адаптивно-перетворюючий.

2. Поки учні-консультанти перевіряють роботи, клас обговорює записані на дошці прислів’я і приказки про виховання.

Учи сина, як Годуєш, бо тоді не Навчиш, як тебе годуватиме.

Як не навчиш Дитину в Пелюшках, то не навчиш і в подушках.

Не навчив Батько, то не Навчить і Дядько.

Пояснити правопис підкреслених слів.

3. Виступ учнів-консультантів. Корекційна робота.

4. Робота за підручником (виконати врави).

5. Перевірка записаного.

6. Робота за картками в групах.

ü Запишіть слова в незатранскрибованому вигляді: , , , , , , , .

ü Виправте помилки у словах: Омелян, Севаст’ян, Уляна, медальон, браконьєр, медв’яний, харків’янин, вар’яг, Н’ютон, Солов’йов, св’ято, третяк.

ü У ліву колонку запишіть слова зі вставленою буквою И, у праву – зі вставленою буквою е.

Бл…зенько, справ…дливий, д…ректор, зш…вати, дал…ч, неприм…ренний, зв…чайний, квіт…нь, дж…рело, кр…ниця, в…с…лун, п…тляти.

ü Перекладіть українською мовою: кавказский, тюрьма, астраханский, аральский, эмульсия, нянчить, экономичный, песня, солнца, меньший, электропаяльник, шахтерский, Горький, горький.

7. Кожна група знайомить з результатами роботи, пояснюються орфограми. Відповідати повинна вся група.

3 мікромодуль. Контрольно-змістовий.

V. Перевірка набутих знань учнів.

1. Виконання роботи за варіантами.

І варіант.

1. Знайдіть слова, в яких не ставиться апостроф: пів…ями, моркв…яний, ад…ютант, торф…яний, без…язикий, при…їхав, при…йом.

2. Запишіть 7 слів з м’яким знаком.

3. Назвіть слова, в яких відбувається чергування голосних: літать, стерти, береза, чекати, тремтіти, тривожити, чіплятись.

4. Знайдіть слово, в якому не пишеться ь: на вишен…ці, нян…ці, жмен…ці, сопіл…ці.

5. Знайдіть слово, в якому пишемо и: кол…ктив, р…монт, к…шеня, ч…кати, з…ма, ж…веш, с…діти.

6. Виконайте фонетичний розбір слів: ячмінь, щогла.

ІІ варіант.

1. Знайдіть слова, де апостроф не пишеться: під…їзд, м…якенько, духм…яний, черов…як, моркв…яний. верб…я, з…економити, Св…ятослав, В…ячеслав, комп…ютер, р…юкзак, б…юро.

2. Знайдіть слова, в яких не пишеться ь: секретар…, змагаєш…ся, чотир…ма, Трет…яков, конферанс…є, Натал…ці, п’ят…десят, мад…яр.

3. Запишіть слова, в яких треба писати букву е: зб…ру, шел…ст, дер…во, в…сло, п…ньок, ст…повий, кр…тичний.

4. Запишіть 7 слів з апострофом.

5. Вставте пропущені букви в суфіксах: мал…нький, мереж…во, пал…чка, кот…к, криш…чка, сон…чко, плет…во, множ…на.

6. Виконайте фонетичний розбір слів: в’ється, пахощі.

2. Учням роздаються картки з правильними відповідями, роботи перевіряються, робляться висновки.

3. Корекційна робота з учнями, в роботах яких допущено найбільше помилок. Індивідуальна робота: ще раз пояснюються правила, наводяться приклади, виконуються з учнями тренувальні вправи за підручником, за картками. Гра “Хто більше”.

4. Тим часом інші учні виконують творчу роботу. Необхідно написати твір-мініатюру за темою “Межи людьми будь людиною”, використовуючи слова з апострофом, м’яким знаком, ненаголошеними голосними в корені слова, в суфіксах, префіксах. Роботи здаються на перевірку.

VІ. Домашнє завдання.

Питання до учнів-консультантів. Чи перевірені завдання самоконтролю в учнів, які отримали завдання на попередньому уроці.

У зошити для корекційних робіт – повторити, що вивчає лексикологія, знати понятійний апарат з цієї теми. Вправи за підручником.

VІІ. Підсумок уроку.

Прийом “Мікрофон”. Учні повинні лаконічно, чітко сказати, що вони взяли з уроку.

VІІІ. Оцінювання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Урок “Звуки мови”