Урок рідної мови у 7 класі “Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками”

У р о к р і д н о ї м о в и у 7 к л а с і

Тема: ” Правопис дієприслівників. Не з

Дієприслівниками”

Мета. Учити дітей правильно писати дієприслівники з орфограмами ” буква И в дієприслівникових суфіксах”,

” Не з дієприслівниками”, розвивати вміння аналізувати, порівнювати, конструювати мовні явища; виховувати прагнення до успіху, критичне ставлення до власних знань, умінь, навичок; колективізм, культуру спілкування.

Тип. Урок формування практичних умінь і навичок.

Методи, прийоми. Групова робота, проблемні завдання,

вправи з ключем, творче конструювання.

Обладнання. Папки із завданнями дня груп, пам’ятки: “Правила роботи в групі”, “Картка оцінювання роботи на уроці”.

Хід уроку

І. Оголошення теми уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Технологія “Вибери букву” (усно)

1. Тремтяч…тіні ажурові розквітлий кидає каштан

(М. Рильський)

Проблемне завдання

Як зміниться зміст речення і пунктуація, якщо спочатку вставити літеру И, а потім І?

2.Технологія “Утвори дієприслівник” (Усно)

(Не) боятися – … (Не) хтувати… (Не)славити…

(Не) зробити

– … (Не) навидіти… (Не)здужати…

(Не) вмитися – … (Не) доспати… (Не) покоїтися…

Проблемне запитання :

” Чому для утворення дієприслівників пропонуються дієслова з Не?”

(Записи на дошці залишаються до кінця уроку)

ІІІ. Цілевизначення уроку ( Р Облять учні)

1) Щоб дізнатися, яка орфограма вживається у суфіксах дієприслівників, необхідно повторити правопис дієприслівників теперішнього часу недоконаного виду

(§ 16) і вивчити теоретичний матеріал § 24.

2) Щоб знати, як пишеться дієприслівник із Не, Потрібно повторити правопис дієслів із Не, від яких творяться дієприслівники (§ 20), а також опрацювати правила § 24.

3) Виконати такі вправи і завдання, які б дали змогу сформувати практичні уміння і навички правопису дієприслівників.

І V. Надання необхідної інформації для роботи в групах, інструктування груп, розподілення ролей, повторення правил роботи в групах…

V. Виконання групових завдань, згідно роздаткового матеріалу.

І група

1) Опрацювати теоретичний матеріал §§24,20,16.

2) Виконати вправу з ключем. Розподілити словосполучення у дві колонки. І колонка із вставленою літерою И, ІІ колонка – І

Співаюч… в хорі, ошукан…покупці, розквітаюч… пуп’янки, крокуюч… по асфальту, синію Ч… від холоду, К Вакаюч… мешканці озер, ойкаюч… від болю.

Ключ. І кожному слові виділіть другу від початку слова літеру, складіть слово, запишіть його на дошці. Утворіть від нього дієприслівник, розберіть його як особливу форму дієслова, скориставшись зразком на сторінці 142-143.

3) Утворіть речення, у якому були б використані два дієприслівники: один пишеться з не разом, а інший окремо. Запишіть його на дошці, підкресливши всі члени речення.

4) Дайте відповідь на запитання §24 (ст.150, питання №1).

ІІ група

1) Опрацювати теоретичний матеріал §§24,20,16.

2) Виконати вправу з ключем. Розподілити словосполучення у дві колонки.

І колонка із вставленою літерою і, ІІ колонка – и

Залучаюч… до праці, зчитавш.. з екрана, співаюч…діти, миюч…руки, квітнуч… на клумбі, кохаюч…молодиці, Збуджуюч… фізичні вправи.

Ключ. У кожному слові виділіть другу від початку літеру, складіть слово, запишіть на дошці. Утворіть від нього дієприслівник, розберіть його як особливу форму дієслова, скориставшись зразком на стор.

142-143.

3) Утворіть речення, у якому були б використані два дієприслівники: один пишеться з не разом, а інший окремо. Запишіть його на дошці, підкресливши всі члени речення.

4) Дайте відповідь на запитання §24 (стор. 150, пит.№2)

ІІІ група

1) Опрацювати теоретичний матеріал §§24,20,16.

2) Виконайте вправу з ключем. Розподіліть словосполучення у дві колонки: І колонка із вставленою літерою і, ІІ колонка – и.

Спостерігаюч… члени комісії, пересипаюч… у банку, умиваюч.. обличчя, літаюч… уві сні, пересихаюч… струмочки, ігноруюч… вказівками, драпаюч… пазурі.

Ключ. І кожному слові виділіть другу від початку слова літеру, складіть слово, запишіть його на дошці. Утворіть від нього дієприслівник, розберіть його як особливу форму дієслова, скориставшись зразком на ст. 142-143.

3) Утворіть речення, у якому були б використані два дієприслівники: один пишеться з не разом, а інший окремо. Запишіть його на дошці, підкресливши всі члени речення.

4) Дайте відповідь на запитання параграф 24 (стор. 150, пит.№3)

І V група

1) Опрацювати теоретичний матеріал §§24,20,16.

2) Виконати вправу з ключем. Розподілити словосполучення у дві колонки: І колонка із вставленою літерою И, ІІ колонка – І.

Спостерігаюч.. над ростом, маневруюч.. літаки, бродяч.. артисти, сліпнуч.. від сонця, купуюч.. у крамниці, утворююч.. із глини, охолоджуюч.. напої.

Ключ. У кожному слові позначте другу від початку літеру, утворене слово запишіть на дошці. Виберіть із вправи будь-який дієприслівник, розберіть його як форму дієслова, скориставшись зразком на ст.

142-143.

3) Утворіть речення, у якому були б використані два дієприслівники: один пишеться з не разом, а інший окремо. Запишіть його на дошці, підкресливши всі члени речення.

4) Дайте відповідь на запитання №2 ( стор. 145)

VI. Презентація результат Ів виконання впра В.

Перше завдання.

Перша група

Прийшов

Друга група

Побачив

Третя група

Переміг

Четверта гр.

Плутарх

Прийшовши –

Дієприслівник,

Доконаний вид, минулий час, обставина.

Побачивши – дієприслівник, доконаний вид, минулий час, обставина.

Перемігши –

Дієприслівник,

Доконаний вид, минулий час, обставина.

Купуючи –

Дієприслівник,

Недоконаний вид, теперішній час, обставина.

“Прийшов, побачив, переміг!” ( Veni, Vidi, Vici!)

Хто не знає цих слів? А от кому вони були сказані, точно встановити важко, хоч хто їх сказав – знають усі. Плутарх Твердить, що цими словами Юлій Цезар сповістив одного зі своїх друзів про блискавичну перемогу над царем Фарнаком при Зеле (у Малій Азії) в 47 р. до н. е.

Друге завдання. Члени груп записують на дошці утворені речення, роблять синтаксичний розбір, пояснюють написання Не з дієприслівниками.

Третє завдання . (Усно) Відповідають на запитання.

VI І. Рефлексія

Повертаємося до мотивації навчальної діяльності і виконуємо її письмово.

Перша група

У реченні ” Тремтяч.. тіні ажурові розквітлий кидає каштан” вставити пропущену орфограму і розділовий знак.

Друга група

Утворити дієприслівники з Не від дієслів з Не, розкривши дужки.

(Не) боятися – не боятися – не боячись.

(Не)зробити – не зробити – не зробивши.

(Не)вмитися – не вмитися – не вмившись.

Третя група

Утворити дієприслівники з Не від дієслів з Не, розкривши дужки.

(Не)хтувати – нехтувати – нехтуючи.

(Не)навидіти – ненавидіти – ненавидячи.

(Не)доспати – недоспати – недоспавши.

Четверта група

Утворіть дієприслівники з Не від дієслів з Не, розкривши дужки.

(Не)славити – не славити ( не прославляти) – не славлячи,

Неславити ( ганьбити) – Неславлячи.

(Не)здужати – не здужати ( не зуміти) – не здужаючи,

Нездужати ( захворіти ) – нездужаючи.

(Не)покоїтися – не покоїтися, ( не спочивати ) –

Не покоячись, непокоїтися (турбуватися ) – непокоячись.

VII. Оцінювання. Взаємооцінювання роботи на уроці (у таблиці)

Прізвище

Та ім’я учня

Само-

Оцінка

Оцінка членів

Групи

Загальна

Оцінка

VIII. Д Омашнє завдання. § 24 . Вправа на вибір.

Додаток

Правила роботи в групі

1. Ми поважаємо права власні й інших членів групи.

2. Ми ніколи не сміємося з чужих помилок.

3. Ми маємо право на помилку, бо ми вчимося на своїх помилках.

4. Ми ділимося матеріалами та думками.

5. Ми завжди допомагаємо членові групи, якщо він нас просить.

6. Ми слухаємо, що нам хочуть сказати інші.

7. Ми цінуємо здобутки інших.

8. Ми роботу своєї групи намагаємося виконати якнайкраще.

9. Ми прагнемо не ставити вчителеві запитання,

Не порадившись з іншими членами групи.

10. Ми дисципліновані, комунікабельні, старанні,

Відповідальні, успішні.

Критерії взаємооцінки роботи в групі

1. Працював(ла) ретельно над завданням чи ні.

2. Співпрацював(ла) з іншими, дотримуючись правил спілкування, чи ні.

3. Залучав(ла) до співпраці інших чи ні.

4. Об′єктивно, справедливо оцінив(ла) свою роботу

Чи ні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Урок рідної мови у 7 класі “Правопис дієприслівників. Не з дієприслівниками”