Українська нація в романі Пантелеймона Куліша “Чорна рада”Пантелеймон Куліш НАродився В м. Вороніж Глухівського повіту на Чернігівщині (тепер – Сумська область). Батько походив із козацької старшини, належав до дворянства, але, втративши право на нього, займався сільським господарством, мав власний хутір. Пантелеймон Куліш навчався у Новгород-Сіверській гімназії. Деякий час працював приватним учителем.

Навчався як вільний слухач у Київському університеті, але не закінчив його. Учителював у Луцьку, Рівному, Києві, займався фольклористичною діяльністю. У 1845 р. переїхав до Петербургу, де викладав

словесність у гімназії, університеті, самостійно вивчав іноземні мови. Під час наукового відрядження у Варшаві в 1847р. був заарештований за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві і потім відправлений до Тули, де він служив дрібним чиновником.

З 1850 р. живе у Петербурзі, активно займається громадською діяльністю. Згодом, залишивши казенну службу, живе на хуторі Мотронівка, подорожує за кордон, займається видавничою та літературною діяльністю.

Пантелеймон Куліш служив українській національній ідеї. Так, у листі до Г. Рентель (1862) він писав: “Кращого від українців в ідеї нема нічого, але… небагато

в нас людей гідних, решта – дурноляпи, можливо, більше шкідливі, ніж корисні для розповсюдження в суспільстві рятівної для майбутнього української ідеї”.

‘Чим же цінний для нас Куліш? Саме він написав новаторський твір “Чорна рада”, піднісши ним українську літературу до світового рівня. Саме він започаткував український історичний роман.

П. Куліш був мистецьким новатором у галузі перекладу світової літератури українською мовою, та ще й в той час, коли видані були укази про заборону рідної мови, він перший переклав Біблію, створив перший український правопис на фонетичній основі (“Кулішівка”), створив “Граматику” для українських шкіл. У своїх творах порушував важливі проблеми, які є актуальними й сьогодні: батьки і діти, кохання й подружнє життя, патріотизм і не – , залежність держави, ставлення влади до народу, народна мораль, добро і зло.

Усе своє життя Куліш служив українській національній ідеї, у ній – його єдина мета, у ній він був послідовний. Так І. Франко писав: “Куліш усе життя своє шукав шляхів, палаючи пристрастю сказати якесь велике слово. У даний момент твердо переконаний у правоті своєї думки, він усе ж незабаром відкидав її, щоб знову з такою ж самовпевненістю захищати яку-небудь іншу.

Ці питання складали трагедію його життя, але вносили фермент у літературне життя України…” Важливим є те, що письменник широко відтворив життя різних сфер тогочасного суспільства та типових представників усіх соціальних верств.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Українська нація в романі Пантелеймона Куліша “Чорна рада”