Твір роздум щодо сучасності ідеї Сковороди “сродної” душі праціУ білому розповні січня, коли довкружжя снить пречистим безгомінням, а кожен щонайбуденніший слід життя на ньому відбивається в піднебессі щемкою луною чекання, і в зеленій повені травня, коли світанки й надвечір’я розливаються у вічність солов’їним сміхом-риданням, а предковічні сили землі та неба творять велике диво квітування, ця земля заворожує особливим, не схожим на жодні інші тембром тривання^ Здається, саме бурштинові струни тутешнього саду навіюють тобі ці прозорі речитативи буття: хочеться сягнути кожної пташки, хочеться

добачити в кожній росинці ту частку світу, той спосіб його пізнання, без яких і немислиме людське існування.

Чарівний сад пісень, сад високого морального прикладу пробування в житті й мистецтві, сад сумлінного осмислення людської природи і своєї ролі в суспільстві, цей сад – мрію свою і своє діяння – він полишив нам у спадок, заповівши ретельно доглядати, пильнувати його.

Хто з митців не прагнув прозирнути в таємницю Григорія Сковороди – розгадати його, можливо, й не підозрюючи, що мають справу саме з і тім випадком, коли сама сутність людини становить найбільшу загадку?

Адже саме вчення про малий

світ, себто людину, є стрижнем усієї його філософської системи. Сковорода пояснював природу, виходячи з сутності людини. Він вірив, що це прагнення становить суть людини, що “жизнь і діло єсть тоже…”.

Він хотів бачити людей щасливими і не втомлювався нагадувати, що потрібна шукати себе у праці, що праця – особливо творча – приносить щастя лише тоді, коли відповідає природним нахилам, є “сродною” душі, покликанням.

Він писав мало. Три десятки байок – невеличких філософських трактатів, що ввійшли до збірки “Басні Харьковскіє”, три десятки пісень. Написаного й справді порівняно небагато…

Зате ж як рясно зійшло посіяне філософом-просвітителем добре у мудрості своїй слово! Зійшло, протривало в пам’яті народній, хоч офіційно його не згадувалося, не вивчалося, не видавалося понад століття! Байки передавалися з уст в уста, деякі пісні стали народними.

1912 року перше видання його творів побачило світ. Перший пам’ятник народному просвітителю в Україні було відкрито в Лохвиці.

…Біло бджоліли яблуні, тихо тлумилися пойняті гордою стумою серця… Не одна сотня тисяч вільних громадян нашої Вітчизни відвідали господу Великого Просвітителя – садибу музею-заповідника Григорія Сковороди, що в Сковородинівці Харківської області. Але незрівнянно більше людей ще верстатиме сюди свою стежку.

Вічний належить вічності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Твір роздум щодо сучасності ідеї Сковороди “сродної” душі праці