Тестова перевірка знань за темою “Одномембранні органели”.10 клас

Основні компоненти цитоплазми.

Одномембранні органели.

Ендоплазматична сітка в еукаріотів бере участь у синтезі білків та вуглеводів. Вона є в клітинах усіх еукаріотів:

А) так; б)ні.

Незерниста (гладенька) ендоплазматична сітка може знешкоджувати шкідливі речовини. Вона розвиненіша в клітин а) кістки; б) печінки. На поверхні мембрани незернистої (гладенької) ендоплазматичної сітки рибосоми: а) є; б) немає.

На поверхні мембрани зернистої (гранулярної) ендоплазматичної сітки рибосоми: а) є; б) немає.

ІІ рівень

До складу

системи одномембранних органел клітини входять: а) мітохондрії; б) комплекс Гольджі; в) клітинний центр г) лізосоми; д) ендоплазматична сітка. Зерниста (гранулярна) ендоплазматична сітка розташована біля: а) плазмалеми (плазматичної мембрани); б) ядра в) плазмалеми і ядра. Назвати одномембранні органели клітини.

Яка будова зернистої (гранулярної) ендоплазматичної сітки У яких клітинних процесах бере участь зерниста (гранулярна)ендоплазматична сітка? Які функції виконують у клітинах лізосоми? Чи є в клітинах прокаріотів ендоплазматична сітка? – Чи є в клітинах прокаріотів комплекс Гольджі? Чи є в клітинах

прокаріотів лізосоми?

Чи є в клітинах прокаріотів рибосоми? Які розрізняють типи ендоплазматичної сітки? Яку роль виконує в клітині зерниста (гранулярна) ендоплазматична сітка?

Яку роль у клітині виконує комплекс Гольджі?

ІІІ рівень

Ферменти, які розщеплюють макромолекули до мономерів, містяться в: а) ендоплазматичній сітці; б) лізосомах; в)рибосомах; г)клітинному центрі; д) секреторних гранулах. Указати, в яких органелах клітини синтезуються вуглеводи: а) мітохондріях; б) клітинному центрі; в) ендоплазматичній сітці; г) ядрі; д) хлоропластах; е) лізосомах. Комплекс Гольджі складається з: а) рибосом; б) включень; в) сплощених цистерн; г) мікропухирців; д) трубочок. Органели, у яких містяться ферменти, що розщеплюють біополімери, – це: а) комплекс Гольджі; б) ендоплазматична сітка; в) лізосоми; г) ядро.

Органели, в яких синтезуються жири, – це: а) комплекс Гольджі; б) лізосоми; в) незерниста (гладенька) ендоплазматична сітка; г) зерниста (гранулярна) ендоплазматична сітка. Первинні лізосоми утворюються в: а) цитозолі (гіалоплазмі); б) ядрі; в) комплексі Гольджі; г) клітинному центрі;

Д) плазмалемі (плазматичній мембрані).

Пояснити, як комплекс Гольджі пов’язаний з ендоплазматичною сіткою. Охарактеризувати утворення лізосом у клітині. Як за функціями відрізняється незерниста (гладенька) ендоплазматична сітка від зернистої (гранулярної)?

Пояснити, чи може незерниста (гладенька) ендоплазматична сітка стати зернистою (гранулярною). Пояснити, чи існує безпосередній зв’язок ендоплазматичної сітки із плазмалемою (плазматичною мембраною). Які сполуки можуть розщеплювати ферменти лізосом?

Охарактеризувати структуру і функції комплексу Гольджі. Що є спільного в будові та функціях одномембранних органел клітини? Охарактеризувати будову і функції лізосом. . Охарактеризувати структуру і функції вакуоль

ІV рівень

Безпосередньо із зовнішньою мембраною ядра пов’язані мембрани: а) зернистої (гранулярної) ендоплазматичної сітки, б) незернистої (гладенької) ендоплазматичної сітки; в) лізосом, г) комплексу Гольджі; д) вакуоль.

35. Травні вакуолі найпростіших – це: а) зерниста (гранулярна ендоплазматична сітка; б) незерниста (гладенька) ендоплазматична сітка; в) лізосоми; г) мікропухирці; д) секреторні гранули

36. Травна вакуоля найпростіших – це: а) мітохондрія; б) ендоплазматична сітка; в) лізосома; г) хлоропласт; д) центросома

Білки, синтезовані на зернистій (гранулярній) ендоплазматичній сітці, транспортуються в: а) клітинний центр; б) цитозоль (гіалоплазму); в) мітохондрії; г) комплекс Гольджі; д) пластиди Побудувати схему “Одномембранні органели клітини”. Пояснити, чому одномембранні органели відносять до єдиної системи. Поміркувати, чому в бластомерах зародка не розвинена ендоплазматична сітка, але є велика кількість рибосом і полісом Пояснити, чому система одномембранних органел добре розвинена в клітинах ендокринних залоз. Чому в нервових клітинах краще розвинена зерниста (гранулярна) ендоплазматична сітка?

Відповідь обгрунтувати. При зловживанні алкоголем чи наркотиками яка органела в клітинах печінки дуже збільшується в розмірах? Чим ці загрожує?

За деяких спадкових хвороб у клітинах людини можуть накопичуватись продукти її життєдіяльності (пігменти, мукоолісахариди тощо). З чим це може бути пов’язано? Охарактеризувати одномембранні органели клітини, заповнивши таблицю:

Назва

Будова

Функції

Поміркувати, яку основну функцію виконують клітини, якщо у них добре розвинені зерниста (гранулярна) ендоплаз матична сітка та комплекс Гольджі. У клітинах печінки активно синтезується глікоген білки. Які органели добре розвинені в цих клітинах? Відповідь обгрунтувати.

Поміркувати, яку особливу функцію виконує комплекс Гольджі в рослинних клітинах. Охарактеризувати етапи утворення лізосом у клітині. Простежити шлях виведення білків, які синтезувалися в клітині.

Пояснити, чому в клітинах меристеми рослин комплекс Гольджі складається з великої кількості цистерн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Тестова перевірка знань за темою “Одномембранні органели”.10 клас