Тематична контрольна робота. “Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза”



Мета:

Узагальнити знання учнів за вивченими тема – Ми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати пам’ять, образне та логічне мислення, вміння висловлювати власні судження, аргументувати їх; виховувати повагу до історичного минулого свого народу. Обладнання:

Тестові завдання у двох варіантах. Теорія літератури:
Аналіз художнього твору, контекст, естетика, Народна пісня, балада, притча, літопис, ренесанс, бароко, орнаменталізм, монументалізм.

I.
ОГОЛОШЕННЯ

ТЕМИ

Й

МЕТИ

УРОКУ
II.

/> ОСНОВНИЙ

ЗМІСТ

РОБОТИ
1. Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

2. Виконання учнями контрольної роботи. Учитель також може використовувати видання: В.

В. Паращич. Українська література. 9 клас (для українських шкіл): Комплексний зошит для контролю знань.- X.: Вид-во “Ранок”, 2009.

Варіант І
Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.) 1. У якому творі вміщене оповідання про Прохора чорно ризця? ^ А “Києво-Печерському патерику”; Б “Історії русів “; В “Повісті минулих літ”; Г Біблії. 2. Іван Випіенський – це автор: А одного з козацьких літописів;

^ Б творів полемічної літератури; В “Повісті минулих літ”; Г “Історії русів “. 3. Продовжіть речення.

Родинно-побутові пісні бувають таких видів: … 4. Ренесанс – це… Достатній рівень (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

) 1. Зробіть короткий аналіз “Притчі про сіяча”. 2. За козацькими літописами та “Історією русів” охарактеризуйте гетьмана Б. Хмельницького. Високий рівень (Змістовна, аргументована, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір-мініатюру “Роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу”. Б Висловіть судження про те, чи потрібна народній пісні підтримка естради. Варіант
II
Початковий та середній рівні (Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.) 1. Біблію на українську мову перекладали: ^ А П.

Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький; Б І. Франко, Т.

Шевченко, Леся Українка; В М. Рильський, І. Кочерга, О. Довженко; Г В. Сосюра, П. Тичина, М. Куліш.

2. Осередками культури в Україні ХІУ-ХУ століть були: А монастирі; Б братства; В бібліотеки; Г школи. 3. Продовжіть речення. Балади бувають таких видів: … 4.

Напишіть визначення Бароко. Достатній рівень (Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.) 1. Зробіть короткий аналіз “Притчі про блудного сина”. 2. Схарактеризуйте Прохора чорноризця на основі оповідання про нього.

Високий рівень (Змістовна, аргументована, грамотна відповідь оцінюється в 4 бали.) Виконайте одне із завдань. А Напишіть твір-мініатюру “Погляд сучасника (або мій погляд) на трагічні сторінки давноминулої історії рідного народу”. (За козацькими літописами та “Історією русів”. ) Б Висловіть своє судження про те, чи хотіли б ви, щоб ваше майбутнє весілля відбувалося за народними традиціями й на основі народної моралі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Тематична контрольна робота. “Вступ. Усна народна творчість, Давня українська література. Проза”