Тема. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звукиЗвуко-буквений аналіз слів. Складання усної розповіді за малюнком та опорними словами Мета: закріпити вивчене про тверді та м’які приголосні; формувати правильне уявлення про звуко-буквений склад слова; удосконалювати вміння проводити звуко-буквений аналіз слова; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати повагу до хліборобської праці. ХІД УРОКУ I.
Організаційний

Момент
II.
Актуалізація

Опорних

Знань

Та

Мотивація

Навчання
1. Перевірка домашнього завдання (вправа 218) – Прочитайте вірш напам’ять.

– Вимовте кожен приголосний звук у виділених словах. – Які різні звуки в цих словах позначає буква Лі – Яка буква вказує на м’якість приголосного звука [я9] У слові Полю? 2. Хвилинка чистопису Іж тю лі земля – Доберіть слова з цими буквосполученнями.

(Ніж, пиріжок, тюлень, тюльпан, літо, політ) – Складіть їх звукові моделі. (=0_;_0 = 0_0_;-0_0=;=0 = _0_;=0″0;_0 = 0_) III

Повідомлення

Теми

Й

Мети

Уроку
– На сьогоднішньому уроці ми пригадаємо й закріпимо ті знання та вміння, яких набули раніше, вивчаючи звуко-буквений склад слів. Також складатимемо усну розповідь за малюнком та опорними

словами. IV
.

Робота

Над

Вивченням

Нового

Матеріалу
1.
Колективна робота (вправа 219)
– Прочитайте текст за особами. – Як ви розумієте слова дідуся?

– Запишіть короткі відповіді на кожне запитання. 1) Чим орють землю?

2) Чим сіють зерно? 3) Чим збирають урожай? – Вимовте приголосні звуки виділеному слові. Якими буквами по значено м’якість приголосних звуків? 2.
Робота над загадкою (вправа 220)
– Прочитайте загадку і знайдіть у ній відгадку. – Розглянете плуги на малюнку на с.

93. Вимовте кожен звук і складіть звукову модель слова, ([п], [л], [у]
) 3.
Фізкультхвилинка
4.
Творча робота (вправа 221)
– Розгляньте малюнок і прочитайте вірш. – У яких словах вірша буква Я Позначає голосний звук [а] і м’якість попереднього приголосного? – Усно складіть коротку розповідь за малюнком, використовуючи слова з вірша й такі вирази: Добре пригріває, парує земля, виїхали в поле, орють лани, урожай пшениці. V
.

Закріплення

Вивченого

Матеріалу
1. Робота з прислів’ями (вправа 222) – Складіть прислів’я з поданих частин. – Як ви розумієте перше прислів’я?

– Які ще прислів’я про працю ви знаєте? – Запишіть складені прислів’я. {Весняний день рік годує. Посієм вчасно – Вродить рясно. Посій упору – будеш мати зерна гору.) – Складіть звукову модель слова Рясно. (= О_______ О) 2. Письмо по пам’яті (з дошки) Зимою сонце крізь плач сміється. Синиця пищить – Зиму віщує.

Плаче жовтень холодними сльозами. Осінь усьому рахунок веде. – Прочитайте прислів’я і запам’ятайте їх. – Запишіть по пам’яті.

Підкресліть літери, що позначають м’якість приголосних звуків. – Складіть звукові моделі слів Крізь7 синиця. (_ – О =; _ О _ О – О) VI.

Підсумок

Уроку
– Якими літерами позначають м’якість приголосних звуків на письмі? – Наведіть приклади слів з позначенням м’якості приголосних літерою і.

– Наведіть приклади слів, у яких звук [а] позначається літерами А, я. – Чому так буває? VII.

Домашнє

Завдання Вправа
223.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Тема. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки