Тема уроку. Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мовиМета: повторити основні способи словотвору, домогтися розуміння учнями способів творення дієслів; розвивати вміння аналізувати мовний матеріал; виховувати допитливість, прагнення пізнавати світ. Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки. ХІД УРОКУ
I.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ Бесіда за питаннями. – Які є способи словотвору в українській мові? – Який спосіб найпродуктивніший при творенні іменників, прикметників? – Яка різниця між твірним словом та твірною основою? – Коли ми можемо говорити про префіксально-суфіксальний

спосіб творення слів? II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ III.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Робота в групах. Кожна група отримує картки з теоретичним матеріалом (картки однакові для всіх груп).

Завдання: опрацювати теоретичний матеріал та I група – скласти узагальнюючу таблицю “Способи тво Рення дієслів”; II група – скласти усне повідомлення на лінгвістичну Тему; III група – розробити два завдання на закріплення вив Ченого; IV група – скласти низку запитань чи тестові завдання для Перевірки рівня засвоєння теми “Способи творення

дієслів”. Картка У сучасній українській мові наявна велика група дієслів, утворених дуже давно. Вони означають найрізноманітніші життєво важливі процеси, дії, стани: іти, бігти, стояти, робити, вести, сіяти, косити, рости, лежати, кувати тощо.

Такі дієслова виступають базою для творення нових похідних дієслів. Похідні дієслова утворюються від дієслів, іменників, прикметників, числівників, рідше займенників, прислівників і вигуків. Є три способи творення дієслів: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний.

Префіксальним способом дієслова утворюються тільки від інших дієслів, причому до одного твірного слова може приєднуватися значна кількість префіксів, кожен з яких надає слову іншого значення. Забігти відбігти Добігти об’біггти Бігти Підбігти побігти Прибігти вибігти Це найбільш продуктивний спосіб творення слів.

Суфіксальним способом утворюються дієслова від: – дієслівних основ: штовхати -” штовхнути, прочитати -” прочитувати, посилити -” посилювати’, – від іменникових основ: обід -” обідати, ніч -” ночу-л Вати, коса -” косити, ірозумі -” розуміти; – від прикметникових основ: білий -” біліти і білити, пильний -” пильнувати, доросліший -” дорослішати, кислий -” киснути (в останньому прикладі відбувається спрощення у групі приголосних слн -” сн); – від числівникових основ: двоє ([двойе]) -” двоїти ([двойіти]), четвертий -” четвертувати; – від займенників: якати, тикати, викати; – від вигуків: ахати, охати, ойкати, нукати. Префіксально-суфіксальний спосіб творення дієслів Префіксально-суфіксальним способом утворюються дієслова від: – дієслівних основ: глядіти -” наглядати, кусати -” надкусити; – від неозначеної форми дієслова: сидіти -” насидітись, бігти -” розбігтись; – від іменникових основ: земля -” з~аземлити, зброя ([збройа]) -” Озброїти ([озбройїти]); – від прикметникових основ: власний -” привласнити, більший -” перебільшувати; – від займенників: свій -” з~асвоіти ([засвойіти]), Інакший -” переінакшити; 1 ‘ – і Л – і А – від числівників: двоє ([двойе]) -” подвоїти ([подвойіти]).

Липіе в окремих дієсловах спостерігається складання: носити плоди -” плодоносити; тихо, мирно -” тихо-мирити; лихе слово -” лихословити. 2. Презентація результатів роботи І і II груп. 3. Виконання завдань, складених III групою.

4. Бліц-перевірка знань за тестами, складеними учасниками IV групи. 5. Підбиття результатів групової роботи. – Позначте смайликами рівень вашої комфортності під час групової роботи. – Визначте рівень власного внеску в досягненні результатів колективної роботи. 6. Самооцінка та взаємооцінка.

7. Знайомство з послідовністю морфологічного розбору дієслова. 1) Назва частини мови. Загальне значення. 2) Початкова форма (неозначена форма).

3) Морфологічні ознаки: – вид; – перехідність; – постійні – спосіб; – час; – особа (або рід) і число. 4) Дієвідміна. 5) Синтаксична роль.

8. Виконання вправи на закріплення вивченого матеріалу. – Прочитайте текст, випишіть усі дієслова, визначте спосіб творення. Виділені слова розберіть як частину мови. Як виникає веселка?

Після дощу тобі, напевно, доводилось бачити веселку. Скільки кольорів у веселки? Правильно, сім: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий.

Як же виникає веселка? Сонячне світло здається нам білим, але насправді в білому змішані всі вищеперелічені кольори. Якщо біле сонячне світло проходить через краплинку води, яких так багато в повітрі після дощу, то воно й розкладається на сім яскравих кольорів. Видовище просто захоплює.

Ось чому ми бачимо після дощу красуню-веселку. V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Від слів зброя, здоров’я, закон, вода, вузький, повний, звук, десятеро, земля утворити дієслова префіксально-суфіксальним способом або виконати вправу 195.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Тема уроку. Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови