Тема. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу

Мета:
Ознайомити учнів із позначенням на письмі звуків [є], [и] в наголошених та ненаголошених складах; вчити перевіряти наголосом написання слів із ненаголошеними [є], [и], знаходити перевірне слово шляхом зміни форм слова; розвивати спостережливість, вміння робити висновки; виховувати увагу, охайність під час письма. Обладнання:
Малюнок пташки у клітинці, казкові герої: Наголос, ЕтаИ. ХІД УРОКУ
I.
Організація учнів до уроку
II
.

Перевірка домашнього завдання
Викликані учні читають із зошита слова парами, пояснюють вимову.

Учитель стежить за правильною вимовою ненаголошених звуків [еи], [ие]. – Якою буквою позначений на письмі ненаголошений звук [є]? (БукВою Е) – А ненаголошений звук [и]? (Буквою И) – Отже, ненаголошені звуки позначаються тими самими буквами, що й наголошені. – Які слова з правої колонки допомогли вам обрати потрібну букву?

(У слові веисло звук [еи], Позначається буквою Е, як і звук [є] У слові весла.) III.

Актуалізація опорних знань
Хвилина каліграфії. Кккнквклкр – Придумайте слова з цими буквосполученнями. – Придумайте речення із словом Книжки. – Запишіть речення на дошці. Велику радість

приносять нам книжки. – Які загадки ви знаєте про книжки? – Назвіть наголошений склад у слові Книжки. – Слово Книжки Знаходиться в однині чи множині? – Утворіть однину.

(Книжка) – Який звук чуєте після я? (Звук [и]) – Якою буквою він позначається на письмі? (Наголошений голосний звук [и] позначається на письмі буквою И.) – Отже, діти, яку букву після Н Ви написали в слові Книжки? (Букву И) – Так, ненаголошений звук у слові позначається тією ж буквою, що й наголошений. IV
.

Повідомлення теми, мети уроку
– Сьогодні на уроці ми будемо вчитися перевіряти наголосом написан ня слів із ненаголошеними [є], [и], а для цього навчимося знаходити пере вірне слово.

V
.

Сприймання та осмислення нового матеріалу.
1.
Розповідь вчителя. (Вивісити малюнок “Пташечка в клітці”. ) На дошці записані слова. З…ма, в…сна, с. ло, з…

Мля, кр… ло, ст…бло, р… бро. – Діти, допоможіть звільнити пташку з клітки, замість крапок поставте потрібну букву.

Але помилятися не можна. Що ж робити? – Послухайте казочку “Хитрі близнюки”. (Вивісити малюнки двох близНюків. В одного на грудях – буква И, ав іншого – буква Е.) – Жили-були на світі двоє близнюків. Одного звали И, а іншого – Е.

Вони були так схожі між собою, що часом, використовуючи це, любили жартувати. І тоді у багатьох словах замість И Чувся Є, І навпаки, замість Є – и. Так було і цього разу. Ось погляньте, у слові [зиема] чується звук [є], в слові [веисна] чується звук [и] тощо.

То як же нам правильно написати – [є] чи [и]? – Та ось, дітки, де не візьмись, з’явився дядечко Наголос. А близнюки побоювались свого старого родича, бо він був дуже серйозний. (ВивісиТи малюнок.)

І от тільки дядечко Наголос “погукав” близнюків, сталося диво: близнюки стали на свої місця, а самі слова змінились: була Зима – Тепер Зими, Була Весна – Тепер Весни, Було Село – Тепер Села Тощо.

Отже, діти, коли слова з ненаголошеними [є], [и] стали наголошеними, то ви вже не можете помилитися у написанні букв Є Або И. Із того часу, коли близнюки починали бавитися, міняючись місцями в словах, з’являвся дядечко Наголос і швидко наводив лад. За допомогою дядечка Наголосу наведіть і ви в словах лад, звільніть пташку з клітки, адже їй краще на волі. (Діти по черзі виходять до дошки, змінюють слова так, щоб ненаголошений голосний став наголошеним, і пишуть правильну букву.) – Молодці, діти, ви допомогли пташці, вона вам дуже вдячна. – То як дізнатися, яку букву потрібно писати в ненаголошеному складі?

– Звірте свій висновок із правилом. 2.

Ознайомлення з правилом (С. 56). (Діти читають правило самостійно. Потім два учні читають вголос, перевіряють правила один в одного, і, нарешті, два-три учні розповідають правило.) 3. Фізкультхвилинка.

VI. Узагальнення і систематизація знань 1. Вправа 125 (усно). – Змініть кожне слово так, щоб ненаголошений склад став наголоше ним.

2. Вправа 126 (колективно на дошці). – Вставте пропущені букви і запишіть за зразком. Стебла – Стебло. – Як дізнатися, яку букву потрібно писати в ненаголошеному складі? Вправа 127 (самостійно за варіантами). – Запишіть слова, вставляючи букви (перший рядочок – І варіант, дру гий рядочок – II варіант).

Підкресліть те слово, яке допомогло вам вставити пропущену букву, позначте корінь у споріднених словах. – Чи всі зрозуміли завдання? Повторіть. 4.

Перевірка виконаної вправи, повторення правила. 5. Коментоване письмо. Вправа 128, С. 56. – Написання яких слів не потрібно було перевіряти?

Чому? – Як перевірити написання інших слів? (Розгляд таблиці (С. 56).) VII.

Підсумок уроку
– Що сьогодні вивчали на уроці? – Хто допоможе навести лад у сумнівних словах із ненаголошеним [є], [и]? {Дядечко Наголос) – Як дізнатися, яку букву писати в ненаголошеному складі? VIII
.

Домашнє завдання
Вправа 129, С.

56. Вивчити правило (С. 56). (Пояснення виконання вправи вчителем.

)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Тема. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу